20.01.2019.

10°C

Javni poziv za legalizaciju nezakonito izgrađenih zgrada

Javni poziv vlasnicima/investitorima nezakonito izgrađenih zgrada radi podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju

 

Pozivaju se vlasnici/investitori nezakonito izgrađenih zgrada da podnesu zahtjeve za izdavanje rješenja o izvedenom stanju.

Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju podnosi se neposredno u pisarnici ili preporučeno poštom na adresu: Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ispostava u Veloj Luci, 20270 Vela Luka.

Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju podnosi se najkasnije do 30. lipnja 2013. godine i po proteku toga roka ne može se više podnijeti.

Iznimno od gore navedenog predmetni zahtjev za ozakonjenje nezakonito izgrađene zgrade za koju je građevinski inspektor donio rješenje za uklanjanje do dana stupanja na snagu zakona podnosi se najkasnije do 31. prosinca 2012. godine i po proteku toga roka ne može se više podnijeti.

Obrazac zahtjeva za podnošenje rješenja o izvedenom stanju možete dobiti u Općini Lastovo ili u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ispostava u Veloj Luci.

Lastovo, 05. studenog 2012.

OPĆINSKI NAČELNIK
Miro Maričević, dipl.ing.sgr.