03.07.2020.

30°C

Javni poziv za podnošenje ponude za davanje na privremeno korištenje vojne lokacije “Žminjaš do”

Javni-poziv