Jedinstveni upravni odjel

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE LASTOVO

Antonia Frlan – pročelnica

Kontakt: 020 801 023

e-mail: procelnica@lastovo.hr

Rad sa strankama: pon – pet: 08:30 – 11:30

Jasna Pavličević – viša stručna suradnica I. – vježbenica

Kontakt: 020 801 025

e-mail: suradnik@lastovo.hr

Rad sa strankama: pon – pet: 08:30 – 11:30

Iva Frlan – viša referentica za upravne i administrativne poslove

Kontakt: 020 801 023

e-mail: pisarnica@lastovo.hr

Rad sa strankama: pon-pet: 08:30 – 11:30

Anita Lešić – viša referentica za proračun i financije

Kontakt: 020 801 026

e-mail: racunovodstvo@lastovo.hr

Rad sa strankama: pon – pet 09:00 – 12:00

Nevena Čengija –  referent – komunalni redar

Kontakt: 095 560 6256

e-mail: komunalni.redar@lastovo.hr

Dragan Karajić – domar

Marija Karaga – spremačica

Skip to content