Dječji vrtić Biser Lastova

Homac 5

20290 Lastovo

OIB: 94127687346

Matični broj: 5340055

IBAN: HR0323900011101218119

Telefon: 020 801 – 220

E-mail: djecji.vrtic@lastovo.hr

Ravnateljica: Tarita Mašković, odgojitelj predškolske djece

Općinsko vijeće Općine Lastovo donijelo je dana 20. rujna 2020. godine Odluku o osnivanju Dječjeg vrtića Biser Lastova. 

Cilj osnivanja Dječjeg vrtića Biser Lastova proizlazi iz Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju te humanističkog razvojnog pristupa, a to je osigurati cjelokupan razvoj stvaralačkih osobina i sposobnosti.

Dječji vrtić Biser Lastova provodi redoviti 8-satni program odgojno-obrazovnog rada za djecu rane i predškolske dobi od navršene jedne godine života do polaska u osnovnu školu. Program se provodi na temelju Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, Odluke o donošenju Nacionalnog kurikuluma za rani i predškolski odgoj i obrazovanje, kojom je sadržaj Nacionalnog kurikuluma za rani i predškolski odgoj i obrazovanje njezin sastavni dio, Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe te ostalih zakonskih i podzakonskih akata.

Ustrojstvo redovitog 8-satnog programa, sukladno potrebama roditelja i djece, određeno je kao osmosatno dnevno trajanje u vremenu od 07:00 do 15:00 sati.

Redoviti 8-satni program koji će se provoditi u mješovitoj jasličnoj odgojno-obrazovnoj skupini bit će usmjeren na pravovremeno zadovoljenje svih potreba djece s ciljem cjelovitog psihofizičkog razvoja.

Redoviti 8-satni program koji će se provoditi u vrtićnoj odgojno-obrazovnoj skupini bit će usmjeren na cjelokupni razvoj dječjeg učenja, kreativnost, očuvanje tjelesnog i mentalnog zdravlja djeteta, poticanje vještina komunikacije i interakcije.

Skip to content