Dokumenti

AKTI DJEČJEG VRTIĆA

Statutarna-odluka-o-izmjenama-i-dopunama-Statuta-Djecjeg-vrtica-Biser-Lastova

Statut-Djecjeg-vrtica-Biser-Lastova

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada dječjeg vrtića Biser Lastova

Pravilnik-o-izmjeni-Pravilnika-o-unutarnjem-ustrojstvu-i-nacinu-rada-Djecjeg-vrtica-Biser-Lastova

Pravilnik-o-izmjeni-Pravilnika-o-unutarnjem-ustrojstvu-i-nacinu-rada-Djecjeg-vrtica-Biser-Lastova

Pravilnik-o-izmjenama-i-dopunama-Pravilnika-o-unutarnjem-ustrojstvu-i-nacinu-rada-Djecjeg-vrtica-Biser-Lastova

Pravilnik-o-unutarnjem-ustrojstvu-i-nacinu-rada-Djecjeg-vrtica-Biser-LastovA

Odluka-o-cijeni-mjerilima-upisa-i-financiranju-programa-Djecjeg-vrtica-Biser-Lastova

Pravilnik-o-radu-Djecjeg-vrtica-Biser-Lastova

Pravilnik-izmjenama-i-dopunama-Pravilnika-o-upisu-djece-i-ostvarivanju-prava-i-obveza-korisnika-usluga

Pravilnik-o-upisu-djece-i-ostvarivanju-prava-i-obveza-korisnika-usluga

Pravilnik-o-obradi-i-zastiti-osobnih-podataka

Sigurnosno-zastitini-i-preventivni-program-s-mjerama-sigurnosti-i-protokolima-postupanja-u-izvanrednim-i-kriznim-situacijama

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM TE KURIKULUM

Plan i program rada Dječjeg vrtića Biser Lastova za 2023./2024.

Izvjesce o radu Dječjeg vrtića Biser Lastova za pedagošku godinu 2022./2023.

Godisnji-plan-i-program-Djecjeg-vrtica-Biser-Lastova-za-2022/2023.

Izvjesce-o-radu-Dječjeg vrtića-Biser-Lastova-za-pedagosku-godinu-2021./2022.

Kurikulum-Djecjeg-vrtica-Biser-Lastova

Godisnji-plan-i-program-rada-Djecjeg-vrtica-Biser-Lastova-za-pedagosku-godinu-2021._2022.

Kurikulum-Djecjeg-vrtica-Biser-Lastova-za-pedagosku-godinu-2021._2022.

Izvjesce-o-radu-Djecjeg-vrtica-Biser-Lastova-za-razdoblju-od-1.4.2021.-31.8.2021.

Plan-i-program-rada-Djecjeg-vrtica-Biser-Lastova-za-razdoblje-travanj-kolovoz-2021.

FINANCIJSKI DOKUMENTI

Financijski-plan-za-2023-i-projekcije-za-2024.-i-2025.

Financijski-plan-za-2022. i projekcije za 2023. i 2024. godinu

Financijski izvještaji

Financijsko izvješće za razdoblje od 1.01.-31.03.2024. godine, objavljen 15. travnja 2024. godine

Bilješke uz financijsko izvješće od 1.01-31.03.2024. godine

Godišnji obračun financijskog plana za 2023 godinu

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 2023. godinu

Bilješke uz financijske izvještaje od 1.01-31.12.2023. godine

Financijski izvještaji za razdoblje 1.1.22.-31.12.22.

Biljeske-uz-FI-1.1.22.-31.12.22.

Financijski izvještaji za razdoblje1.1.22.-30.6.22.

Biljeske-uz-FI-1.1.22.-30.06.22.

Financijski-izvjestaji-za-razdoblje-01.01.2021.-do-31.12.2021.

Biljeske-uz-GFI-za-2021.

JAVNA NABAVA

Plan-nabave-za-2023. godinu

Plan-nabave-za-2022.-godinu

Pravilnik-o-provedbi-postupaka-jednostavne-nabave

Skip to content