Pravo na pristup informacijama i zaštita osobnih podataka

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na pristup informacijama uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”, 25/13. i 85/15.) koje posjeduju tijela javne vlasti. Cilj je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.  »Pravo na pristup informacijama« obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom. Službenik za informiranje Antonia Frlan, Tel: +385 (0)20 801-023 E-mail: procelnica@lastovo.hr

Dokumenti:  Obrazac-2-Zahtjev-za-pristup-informacijama Obrazac-3-Zahtjev-za-dopunu-ili-ispravak-informacije-1 Obrazac-4-Zahtjev-za-ponovnu-uporabu-informacija-1 Odluka o ustrojavanju kataloga informacija i katalog informacija Pravilnik o pravu na pristup informacijama kojima raspolažu tijela Općine Lastovo Odluka o pravu na pristup informacijama kojima raspolažu tijela Općine Lastovo

Godisnje_izvjesce

Plan savjetovanja 2018. godina

Godisnje_izvjesce 2018

Plan savjetovanja s javnošću za 2019. godinu

Plan savjetovanja s javnošću za 2020. godinu

Godišnje izvješće za 2019. godinu

Plan-savjetovanja-2021.-godina

Godisnje_izvjesce za 2020. godinu

1-Plan-savjetovanja-2022.-godina

Godisnje_izvjesce za 2021. godinu

1-Plan-savjetovanja-2023.-godina

Godisnje_izvjesce-2022.

Godišnje izvješće za 2023 godinu

Upitnik_za_samoprocjenu_TJV

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Zaštita osobnih podataka u Republici Hrvatskoj te nadzor nad prikupljanjem, obradom i korištenjem osobnih podataka u Republici Hrvatskoj uređuje se UREDBOM (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i Zakonom o provedbi Opće uredbe (“Narodne novine”, broj 42/18). Svrha zaštite osobnih podataka je zaštita privatnog života i ostalih ljudskih prava i temeljnih sloboda u prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka. Službeni kontakt podatci službenice za zaštitu podataka su: Općina Lastovo, službenica za zaštitu podataka, Dolac 3, 20290 Lastovo, adresa e-pošte: procelnica@lastovo.hr, telefonski broj: 020/801-023.

Skip to content