Zadnje novosti

Jednostavna nabava – poziv na dostavu ponuda za predmet nabave Usluga izrade dokumenta o prilagodbi za klimatske promjene za zgradu označenu kao k.č.zgr. 1141/1 k.o. Lastovo te za trg/park k.č.zem. 13292 i 13293 k.o. Lastovo

Poziv na dostavu ponuda Prilog 1 Ponudbeni list Prilog 2. Troškovnik Prilog 3. Izjava o nekažnjavanju Prilog. 4 Popis izvršenih usluga Tehničke smjernice za pripremu infrastrukture za klimatske promjene u razdoblju 2021.–2027

pročitaj sve

Obavijest – uredovni dan Hrvatskog zavoda za socijalni rad, 23. travnja 2024. godine (utorak)

Obavijest

pročitaj sve

Odluka o odabiru – predmet jednostavne nabave Usluga izrade prometnog elaborata za nerazvrstane ceste na područje Općine Lastovo

Odluka Zapisnik

pročitaj sve

Obavijest – izmjena plovidbenog reda za liniju 9604 na dan 17.04.2024 godine (srijeda)

Na dan izbora za zastupnike u Hrvatski sabor,17.04.2024. godine (srijeda), katamaran će isploviti iz luke Ubli u 8:00 sati.

pročitaj sve

Obavijest – biračima s težim bolestima,nemoćnima ili sa tjelesnim oštećenjima

Obavijest

pročitaj sve

Biračka mjesta na području Općine Lastovo – Izbori za zastupnike u Hrvatski sabor 17. travnja .2024. godine

Rješenje

pročitaj sve

Obavijest – uredovni dan Javnog bilježnika, 9. travnja 2024. godine (utorak)

Obavijest

pročitaj sve

Jednostavna nabava – poziv na dostavu ponude u predmetu “Prometni elaborat za nerazvrstane ceste na području Općine Lastovo”

Poziv na dostavu ponuda Prilog 1. Ponudbeni list Prilog 2. Troškovnik Prilog 3. Izjava o nekažnjavanju Prilog 4. Popis izvršenih usluga Prilog 5 Nerazvrstane ceste

pročitaj sve

Javni poziv za ponovljeno savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Plana upravljanja pomorskim dobrom u nadležnosti Općine Lastovo za razdoblje 2024. – 2028. godine

Ponovljeni Javni poziv Nacrt prijedloga Plana upravljanja pomorskim dobrom na podrucju Opcine Lastovo za razdoblje 2024.-2028.-godine Obrazac sudjelovanja javnosti

pročitaj sve

Uskrsna čestitka

Čestitka

pročitaj sve

Odluka o poništenju – predmet jednostavne nabave Prometni elaborat za nerazvrstane ceste na područje Općine Lastovo

Odluka o poništenju Zapisnik

pročitaj sve

Jednostavna nabava – poziv na dostavu ponude u predmetu nabave “Konzervatorsko-restauratorski radovi izrade kamene preslice crkve Sv. Mihovila”

Poziv na dostavu ponude Prilog 1 Ponudbeni list Prilog 2. Troskovnik Prilog 3 Izjava o nekažnjavanju Izvod iz Izvedbenog projekta za sanaciju crkve Sv. Mihovila na Lastovu Ureda Vojnovic d.o.o

pročitaj sve

Javni poziv za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Lastovo

Javni poziv Obrazac sudjelovanja Odluka o izmjeni Odluke o načinu prikupljanja otpada

pročitaj sve

Jednostavna nabava – poziv na dostavu ponude u predmetu “Prometni elaborat za nerazvrstane ceste na području Općine Lastovo”

Poziv na dostavu ponuda Prilog 1 Ponudbeni list Prilog 2 Troškovnik Prilog 3 Izjava o nekažnjavanju Prilog 4 Popis izvršenih usluga Prilog 5 Nerazvrstane ceste

pročitaj sve

Pogledaj sve novosti

Skip to content