Sve novosti

Zadnje novosti

NATJEČAJ za davanje u zakup površina javne namjene

Natječaj

pročitaj sve

Odluka o izboru najpovoljnijih ponuditelja – Ponovljeni natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora – ex. Tehnička radiona

Odluka

Zapisnik

pročitaj sve

Obavijest – Stanica za tehnički pregled vozila “Blato”, 24. i 25. svibnja 2024. godine

Obavijest

pročitaj sve

Javni poziv za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Odluke o redu na pomorskom dobru

Javni poziv

Obrazac sudjelovanja javnosti

Prijedlog Odluke o redu na pomorskom dobru

pročitaj sve

Javni poziv – DVD Lastovo (sezonski rad)

Javni poziv

pročitaj sve

Izvješće o provedenom ponovljenom javnom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću – u postupku donošenja Plana upravljanja pomorskim dobrom u nadležnosti Općine Lastovo za razdoblje 2024.-2028. godine

Izvješće

pročitaj sve

Jednostavna nabava – poziv na dostavu ponuda za predmet nabave Asfaltiranje ulice sv. Kuzma i Damjan, Lastovo

Poziv na dostavu ponuda

Prilog 1 Ponudbeni list

Prilog 2 Troškovnik

Prilog 3 Izjava o nekažnjavanju

pročitaj sve

Obavijest – uredovni dani Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Obavijest

pročitaj sve

Odluka o odabiru – predmet jednostavne nabave Izrada dokumenta za prilagodbu na klimatske promjene za zgradu k.č.zgr. 1141/1 k.o Lastovo te za trg/park k.č.zem. 13292 i 13293 k.o. Lastovo

Odluka o odabiru

Zapisnik

pročitaj sve

Izvješće o provedenom javnom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću – Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Lastovo

Izvješće o provedenom javnom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

pročitaj sve

Čestitka – Međunarodni praznik rada

Čestitka

pročitaj sve

PONOVLJENI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnih prostora – ex.Tehnička radiona

Natječaj za davanje u zakup poslovnoga prostora

Skica uz natječaj

pročitaj sve

Jednostavna nabava – poziv na dostavu ponuda za predmet nabave Usluga izrade dokumenta o prilagodbi za klimatske promjene za zgradu označenu kao k.č.zgr. 1141/1 k.o. Lastovo te za trg/park k.č.zem. 13292 i 13293 k.o. Lastovo

Poziv na dostavu ponuda

Prilog 1 Ponudbeni list

Prilog 2. Troškovnik

Prilog 3. Izjava o nekažnjavanju

Prilog. 4 Popis izvršenih usluga

Tehničke smjernice za pripremu infrastrukture za klimatske promjene u razdoblju 2021.–2027

pročitaj sve

Obavijest – uredovni dan Hrvatskog zavoda za socijalni rad, 23. travnja 2024. godine (utorak)

Obavijest

pročitaj sve

Odluka o odabiru – predmet jednostavne nabave Usluga izrade prometnog elaborata za nerazvrstane ceste na područje Općine Lastovo

Odluka

Zapisnik

pročitaj sve

Obavijest – izmjena plovidbenog reda za liniju 9604 na dan 17.04.2024 godine (srijeda)

Na dan izbora za zastupnike u Hrvatski sabor,17.04.2024. godine (srijeda), katamaran će isploviti iz luke Ubli u 8:00 sati.

pročitaj sve

Obavijest – biračima s težim bolestima,nemoćnima ili sa tjelesnim oštećenjima

Obavijest

pročitaj sve

Biračka mjesta na području Općine Lastovo – Izbori za zastupnike u Hrvatski sabor 17. travnja .2024. godine

Rješenje

pročitaj sve

Obavijest – uredovni dan Javnog bilježnika, 9. travnja 2024. godine (utorak)

Obavijest

pročitaj sve

Jednostavna nabava – poziv na dostavu ponude u predmetu “Prometni elaborat za nerazvrstane ceste na području Općine Lastovo”

Poziv na dostavu ponuda

Prilog 1. Ponudbeni list

Prilog 2. Troškovnik

Prilog 3. Izjava o nekažnjavanju

Prilog 4. Popis izvršenih usluga

Prilog 5 Nerazvrstane ceste

pročitaj sve

Javni poziv za ponovljeno savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Plana upravljanja pomorskim dobrom u nadležnosti Općine Lastovo za razdoblje 2024. – 2028. godine

Ponovljeni Javni poziv

Nacrt prijedloga Plana upravljanja pomorskim dobrom na podrucju Opcine Lastovo za razdoblje 2024.-2028.-godine

Obrazac sudjelovanja javnosti

pročitaj sve

Uskrsna čestitka

Čestitka

pročitaj sve

Odluka o poništenju – predmet jednostavne nabave Prometni elaborat za nerazvrstane ceste na područje Općine Lastovo

Odluka o poništenju

Zapisnik

pročitaj sve

Jednostavna nabava – poziv na dostavu ponude u predmetu nabave “Konzervatorsko-restauratorski radovi izrade kamene preslice crkve Sv. Mihovila”

Poziv na dostavu ponude

Prilog 1 Ponudbeni list

Prilog 2. Troskovnik

Prilog 3 Izjava o nekažnjavanju

Izvod iz Izvedbenog projekta za sanaciju crkve Sv. Mihovila na Lastovu Ureda Vojnovic d.o.o

pročitaj sve

Javni poziv za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Lastovo

Javni poziv

Obrazac sudjelovanja

Odluka o izmjeni Odluke o načinu prikupljanja otpada

pročitaj sve

Jednostavna nabava – poziv na dostavu ponude u predmetu “Prometni elaborat za nerazvrstane ceste na području Općine Lastovo”

Poziv na dostavu ponuda

Prilog 1 Ponudbeni list

Prilog 2 Troškovnik

Prilog 3 Izjava o nekažnjavanju

Prilog 4 Popis izvršenih usluga

Prilog 5 Nerazvrstane ceste

pročitaj sve

Odluka o dodjeli financijskih sredstava – Natječaj za prijavu projekata i institucionalnu podršku udrugama za 2024. godinu

Odluka

pročitaj sve

Javni poziv za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Plana upravljanja pomorskim dobrom u nadležnosti Općine Lastovo za razdoblje 2024–2028.godine

Javni poziv

Nacrt prijedloga Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Lastovo za razdoblje 2024.-2028.godine

Obrazac sudjelovanja javnosti

pročitaj sve

Odluka o djelomičnom poništenju postupka jednostavne nabave, Uređenje i opremanje plaže “Skrivena Luka”, faza II, Grupa B

Odluka o djelomičnom poništenju

pročitaj sve

Odluka o odabiru – predmet jednostavne nabave, Uređenje i opremanje plaže “Skrivena Luka”, faza II, Grupa A

Zapisnik o otvaranju,pregledu i ocjeni ponuda

Odluka o odabiru

pročitaj sve

OBAVIJEST – Obustava isporuke el.energije dana 12. ožujka 2024. godine, od 00:00-05:00 sati

Obavijest

pročitaj sve

Obavijest – stanica za tehnički pregled vozila Blato, 23.03.2024. godine (subota)

Obavijest

pročitaj sve

Obavijest – Uredovni dan Javnog bilježnika 5.ožujka 2024. godine (utorak)

Obavijest

pročitaj sve

OBAVIJEST – Uredovni dan Hrvatskog zavoda za socijalni rad, 27.veljače. 2024 godine (utorak)

Obavijest

pročitaj sve

Jednostavna nabava – uređenje i opremanje plaže u “Skrivenoj Luci” faza II, grupa A i B

Odluka o početku postupka jednostavne nabave

Poziv na dostavu ponude

Prilog 1 Ponudbeni list

Prilog 2.a Troškovnik

Prilog 2.b Troškovnik

Prilog 3 Izjava o nekažnjavanju

pročitaj sve

Odluka o djelomičnom poništenju – predmet jednostavne nabave Uređenje i opremanje plaže “Skrivena luka” Lastovo, faza II, Grupa A i C

Odluka o djelomičnom ponIštenju

pročitaj sve

Odluka o odabiru – predmet jednostavne nabave Uređenje i opremanje plaže “Skrivena Luka” Lastovo, faza II, Grupa B

Zapisnik o otvaranju,pregledu i ocjeni ponuda

Odluka o odabiru

pročitaj sve

OBAVIJEST – OTKAZAN UREDOVNI DAN JAVNOG BILJEŽNIKA 14.02.2024.(srijeda)

Poštovani, uredovni dan Javnog bilježnika na dan 14.02.2024. godine (srijeda) je OTKAZAN. O novom terminu pravovremeno ćemo Vas obavijestiti.

pročitaj sve

Odluka o izboru najpovoljnijih ponuditelja – Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora – ex. Tehnička radiona

Odluka o izboru

Zapisnik o otvaranju

pročitaj sve

Uredovni dan – Javni bilježnik, 14.02.2024. godine (srijeda)

Obavijest

pročitaj sve

Odluka o dodjeli financijskih sredstava – Javne potrebe u kulturi za 2024. godinu

Odluka o dodjeli financijskih sredstava

pročitaj sve

Jednostavna nabava – uređenje i opremanje plaže “Skrivena luka”, faza II

Poziv na dostavu ponuda

Plan uređenja i opremanja plaže_

Prilog 1 Ponudbeni list

Prilog 2 grupa A Troškovnik

Prilog 2 grupa B Troskovnik

Prilog 2 grupa C Troskovnik

Prilog 3 Izjava o nekažnjavanju

pročitaj sve

NATJEČAJ za prijavu projekata i institucionalnu podršku udrugama za 2024. godinu iz Proračuna Općine Lastovo

1-Natjecaj

Upute-za-prijavitelje

NOVO-Obrazac-opisa-Obrazac-1

NOVO-Obrazac-Proracuna-Obrazac-2

Izjava-Obrazac-3

Izvješće PROR-POT

pročitaj sve

NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnih prostora – ex. Tehnička radiona

91-ponovljeni-Natjecaj-za-davanje-u-zakup-poslovnoga-prostora-TEHNICKA

skica-NOVA-2024

pročitaj sve

Javni poziv – uvid u geodetski elaborat Ulica Sv. Kuzme i Damjana i dio ulice Sv. Antuna, 16. siječnja 2024. godine

1-Javni-poziv

SKICA-1

SKICA-2

SKICA-3

Pregledna-skica-M-1500

pročitaj sve

Božićna i novogodišnja čestitka

Čestitka

pročitaj sve

NATJEČAJ -za radno mjesto pekar

Natječaj-pekar

pročitaj sve

Odluka o privremenom zatvaranju ulice sv. Antuna u mjestu Lastovu, od 12.12.2023-15.12.2023. godine

Odluka

pročitaj sve

HRVATSKI ZAVOD ZA SOCIJALNI RAD – uredovni dan, 12. prosinca 2023. godine

Obavijest

pročitaj sve

Obavijest – promjena radnog vremena javnobilježničkog ureda u Blatu

Obavijest

pročitaj sve

Odluka o odabiru – predmet javne nabave Pješačke ograde – ulica Sv.Kuzme i Damjana

Odluka

Zapisnik

pročitaj sve

Uredovni dan – Javni bilježnik 12.12.2023. godine (utorak)

Obavijest

pročitaj sve

Odluka o izboru najpovoljnijih ponuditelja – Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora – ex. Tehnička radiona

Odluka

Zapisnik

Dopuna zapisnika

pročitaj sve

Javni bilježnik – OTKAZAN uredovni dan 28. studenog 2023. godine (utorak)

Obavještavamo Vas da je otkazan uredovni dan javnog bilježnika predviđen za 28. studenog 2023. godine (utorak). O novom terminu bit ćete pravovremeno obaviješteni.

pročitaj sve

Odluka o poništenju natječaja – direktor Komunalca d.o.o

Odluka o poništenju natječaja direktora Komunalca d.o.o

pročitaj sve

Jednostavna nabava – poziv na dostavu ponude u predmetu nabave ” Pješačke ograde – ulica sv. Kuzme i Damjana”

Poziv na dostavu ponuda

Prilog 1 Ponudbeni list

Prilog 2 Troškovnik

Prilog 3 Izjava o nekažnjavanju

pročitaj sve

Obavijest – uredovni dan Javnog bilježnika 28. 11. 2023. godine

Obavijest

pročitaj sve

Odluka o poništenju – predmet jednostavne nabave Uređenje i opremanje plaže “Skrivena Luka” Lastovo, faza II

Odluka-o-ponistenju-postupka-i-Zapisnik-o-otvaranju-pregledu-i-ocjeni-ponuda

pročitaj sve

Odluka o odabiru – predmet jednostavne nabave Sanacija krova – Plesna sala

Odluka-o-odabiru-najpovoljnije-ponude-Sanacija-krova-Plesna-sala-i-Zapisnik-o-otvaranju-pregledu-i-ocjeni-ponuda

pročitaj sve

Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje – 18. studenog 2023. godine

Dan sjećanja

pročitaj sve

Odluka o odabiru – predmet jednostavne nabave Opskrba električnom energijom za područje Općine Lastovo

Odluka

Zapisnik

pročitaj sve

Obavijest – Stanica za tehnički pregled vozila “Blato” – 25. studenog 2023 g. (subota)

Tehnički pregled vozila-studeni

pročitaj sve

UREDOVNI DAN – LAG 5, 21.studenog 2023. g ( utorak)

Uredovni dan – Lastovo 21.11.2023 g.

pročitaj sve

JEDNOSTAVNA NABAVA – Poziv na dostavu ponude u predmetu nabave – “Sanacija krova – Plesna sala”

Poziv na dostavu ponude

Prilog 1 Ponudbeni list

Prilog 2 Troskovnik

Prilog 3 Izjava o nekažnjavanju

pročitaj sve

JEDNOSTAVNA NABAVA – Poziv na dostavu ponude u predmetu nabave – “Uređenje i opremanje plaže “Skrivena Luka” Lastovo, faza II.”

Poziv na dostavu ponude

Prilog 1-Ponudbeni list

Prilog 2-Troškovnik

Prilog 3-Izjava o nekažnjavanju

pročitaj sve

Javni poziv za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Odluke o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak Općine Lastovo

Javni poziv

Obrazac sudjelovanja javnosti

Odluka o visini stopa poreza na dohodak Opcine Lastovo

pročitaj sve

NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnih prostora

Natječaj za davanje u zakup poslovnoga prostora-TEHNIČKA RADIONA

Skica uz natječaj

pročitaj sve

Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Općine Lastovo za 2024. godinu

Javni poziv

Upute za prijavitelje

Obrazac opisa -Obrazac-1

Obrazac proracuna -Obrazac-2

Izjava -Obrazac-3

Obrazac izvjesca o realizaciji programa-projekta -Obrazac-4

Izvješće PROR-POT

pročitaj sve

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata – Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno – domar

Poziv na testiranje

pročitaj sve

Javni natječaj za imenovanje direktora Komunalca d.o.o

Natječaj

pročitaj sve

Obavijest – uredovni dan Javnog bilježnika 24.10.2023. godine

Obavijest

pročitaj sve

Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme – domar

Javni natječaj-domar

Obavijest i upute kandidatima-opis poslova,podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti – područje i pravni izvori

pročitaj sve

Centar za socijalnu skrb Korčula – uredovni dan

Centar-za-socijalnu-skrb-uredovni-dan

pročitaj sve

Međunarodna konferencija “Zajedno na putu zelene tranzicije”, Korčula, 12.10.2023 g. – najava

Zajedno-na-putu-ZT.-program

OBJAVA-ZA-MEDIJE-ZAJEDNO-NA-PUTU-ZELENE-TRANZICIJE-1

pročitaj sve

Obilježen dan Općine Lastovo

U utorak, 26. rujna 2023. godine, obilježen je Dan Općine Lastovo i svetkovina Sv. Kuzme i Damjana, zaštitnika lastovske župe.  Program svečanosti započeo je polaganjem vijenca i paljenjem svijeća kod Središnjeg križa na Groblju, nakon čega je održana svečana sjednica Općinskog vijeća Općine Lastovo u Domu kulture, koju je otvorio predsjednik Općinskog vijeća Općine Lastovo g. Gojko Antica. Svečanoj sjednici prisustvovali su izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora i zamjenik župana Dubrovačko-neretvanske županije g. Joško Cebalo, kanonik Stolnog kaptola Sv. Marije u Dubrovniku i župnik župe Svih svetih u Blatu, predvoditelj ovogodišnjeg misnog slavlja, don Željko Kovačević, župnik don Tonći Ante Prižmić, županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović, općinska načelnica Općine Lastovo gđa. Anita Jančić Lešić, vijećnici Općinskog vijeća Općine Lastovo te predstavnici institucija,  ustanova te udruga. Tijekom svečane sjednice podijeljene su i ovogodišnje zahvalnice, zahvalnice su primili g. Stjepan Jurica kao začetnik ideje Međunarodnog cross, Udruga za promicanje kulture i umjetnosti Dobre Dobričević povodom obilježavanja desetogodišnje obljetnice osnivanja, Dobrovoljno vatrogasno društvo Lastovo za uspješno izvedene intervencije te za dugogodišnje zalaganje u zaštiti od požara na cijelom području Općine Lastovo. Nakon svečane sjednice,  povodom svetkovine Sv. Kuzme i Damjana, služena je svečana sveta misa u crkvi sv. Kuzme i Damjana, a potom je uslijedio domjenak i druženje u Pastoralnom uredu crkve sv. Kuzme i Damjana. Program svečanosti nastavljen  je  u poslijepodnevnim satima, započet s X. Međunarodnim jesenskim crossom „Sv. Kuzma i Damjan“, a završio Otvaranjem izložbe ,“Zaboravljena dalmacija“ te Plesnom večeri u “Haciendi 1“.

pročitaj sve

Čestitka i program obilježavanja Dana Općine Lastovo i svetkovine Sv.Kuzme i Damjana

Čestitka i program Dana Općine Lastovo 2023

pročitaj sve

Odluka o odabiru – predmet jednostavne nabave Sanacija krova – Pjevor 7, 7/1 i 7/2

Odluka o odabiru

Zapisnik

pročitaj sve

Javni poziv – uvid u geodetski elaborat Ulica Sv. Antun, 22. rujna 2023. godine

Javni poziv

Skica-List-1-M-1-500

Skica-List-2-M-1-500

Skica-List-3-M-1-500

Pregledna-Skica-M-1-2000

pročitaj sve

Obavijest- stanica za tehnički pregled vozila “Blato” 23.09.2023 godine (subota)

Tehnički pregled vozila

pročitaj sve

JEDNOSTAVNA NABAVA – Poziv na dostavu ponude u predmetu nabave “Sanacija krova – Pjevor 7, 7/1 i 7/2”

Poziv-na-dostavu-ponude

Prilog-I-Ponudbeni-list

Prilog-II-Troskovnik

Prilog-III-Izjava-o-nekaznjavanju

pročitaj sve

OBAVIJEST iz Doma zdravlja “Dr.Ante Franulović”

OBAVIJEST

pročitaj sve

NATJEČAJ – za radno mjesto vozač, Komunalac d.o.o

Natječaj vozač C kategorija

pročitaj sve

OBAVIJEST – Ured javnog bilježnika u Blatu

OBAVIJEST

pročitaj sve

UPOZORENJE CIVILNE ZAŠTITE – TOPLINSKI VAL 22.08.2023 – 28.08.2023 godine

Toplinski val 22.-25.8.2023

Toplinski val 25.-28.8.23

pročitaj sve

Obavijest – Javni bilježnik

Javni-biljeznik

pročitaj sve

Čestitka povodom blagdana Velike Gospe

Čestitka

pročitaj sve

Obavijest – uredovni dan Javnog bilježnika 11.08.2023 g.

Javni bilježnik.doc

pročitaj sve

Čestitka – Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja

Čestitka

Program obilježavanja

pročitaj sve

V A Ž N O – MOLIMO PROČITATI !

OBAVIJEST

pročitaj sve

HRVATSKI ZAVOD ZA SOCIJALNI RAD – uredovni dan, 26.srpnja 2023. godine

Hrvatski-zavod-za-socijalni-rad-uredovni-dan

pročitaj sve

Odluka o odabiru – predmet jednostavne nabave Građevinska sanacija – Crkva Sv.Mihovila

Odluka

Zapisnik

pročitaj sve

Obavijest – stanica za tehnički pregled vozila “Blato” 28. i 29.07.2023. godine

Obavijest-tehnički pregled

pročitaj sve

JEDNOSTAVNA NABAVA – Poziv za dostavu ponude u predmetu nabave “Građevinska sanacija – Crkva Sv. Mihovila”

56-Poziv-na-dostavu-ponude-1-2

Ponudbeni-list-Prilog-I.-1

Prilog-2-TROSKOVNIK

Izjava-o-nekaznjavanju-Prilog-III.-1

pročitaj sve

ODGOVORNO LJETOVANJE – letak sa uputama za turiste

Eng

Hrv

pročitaj sve

OBAVIJEST – obustava električne energije 04.07.2023. godine od 08:00 – 14:00 h

Obavijest

pročitaj sve

Javni bilježnik – uredovni dan – 04.srpnja 2023. godine

Obavijest-javni bilježnik

pročitaj sve

Odluka o privremenom zatvaranju dijela ulice Sv.Kuzme i Damjana, 29 i 30.06.2023. godine

Odluka o privremenom zatvaranju ulice

pročitaj sve

Zahvala dr.Jurice

Zahvala dr.Jurice

pročitaj sve

Čestitka – Dan antifašističke borbe

Dan antifašističke borbe

pročitaj sve

HRVATSKI ZAVOD ZA SOCIJALNI RAD – uredovni dan

Hrvatski zavod za socijalni rad – podružnica Korčula

pročitaj sve

Poziv na rođendansku proslavu

Pozivnica

pročitaj sve

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata – vježbenik

Poziv na testiranje

pročitaj sve

Čestitka povodom Tijelova

Čestitka

pročitaj sve

Odluka o odabiru – Predmet nabave: “Tretiranje štetnika palmi….”

odluka o odabiru

zapisnik o otvaranju ponuda

pročitaj sve

Poziv na intervju – Javni natječaj za izbor i imenovanje direktora/ice Komunalca d.o.o

Poziv na intervju

pročitaj sve

Čestitka povodom Dana državnosti

Čestitka Dan državnosti 2023

pročitaj sve

NATJEČAJ – Turistički informator

Javni-natjecaj-za-radno-mjesto-TURISTICKI-INFORMATOR-2023

pročitaj sve

Odluka povjerenstva o izboru najpovoljnijeg ponuditelja – natječaj za davanje u zakup površina javne namjene

Zapisnik povjerenstva

Odluka – Obrt K & M

Odluka – OPG Pnjak

Odluka-OPG Ivan Pavličević

Odluka OPG Đani Borovina

pročitaj sve

NATJEČAJ – za radna mjesta pekar,čistač ulica i vrtlar

natjecaj komunalac

pročitaj sve

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu vježbenika/ce

Javni natjecaj

Vjezbenik-ca-Obavijest-i-upute-kandidatima-1

pročitaj sve

OBAVIJEST – obustava električne energije dana 23.05.2023. godine od 15:00-18:00 sati na području Općine Lastovo

pročitaj sve

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu nabave: Nasipavanje i ravnanje ceste od Spivnika do Farme na otoku Lastovu

Odluka

zapisnik-o-otvaranju,pregledu i ocjeni ponuda

pročitaj sve

Odluka o poništenju oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme – viši stručni suradnik II.

Odluka

pročitaj sve

Obavijest – Stanica za tehnički pregled vozila Blato d.o.o

Obavijest – tehnički pregled

pročitaj sve

POZIV NA DOSTAVU PONUDA PREDMET NABAVE – “tretiranje štetnika palmi metodom insekticida u deblo i zalijevanje palminog vegetativnog vrha na javnim površinama Općine Lastovo”

Poziv-na-dostavu-ponuda

Prilog-1-Ponudbeni-list

Prilog-2-Troskovnik

Prilog-3-Izjava-o-nekaznjavanju

Prilog-4-Popis-izvrsenih-usluga

pročitaj sve

Javni bilježnik – uredovni dan – 12. svibnja 2023. godine

obavijest

pročitaj sve

Javni natječaj za imenovanje direktora Komunalca d.o.o

Natjecaj

4-Obavijest-o-produženju roka

pročitaj sve

NATJEČAJ – za davanje u zakup površina javne namjene

Natjecaj

pročitaj sve

POZIV NA KONFERENCIJU – PROJEKT “REKONSTRUKCIJA LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET UBLI,OTOK LASTOVO”

Pozivnica

pročitaj sve

Čestitka povodom Međunarodnog praznika rada

cestitka

pročitaj sve

OBAVIJEST – Agencija za plaćanja u poljoprivredi,ribarstvu i ruralnom razvoju

OBAVIJEST-APPRRR-uredovni-dani

pročitaj sve

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme

Oglas-VSS-II

pročitaj sve

Centar za socijalnu skrb – uredovni dan

Centar-za-socijalnu-skrb-uredovni-dan

pročitaj sve

Rješenje o određivanju biračkog mjesta na području Općine Lastovo

Rješenje o određivanju biračkog mjesta

pročitaj sve

Obavijest – Odluka o neodržavanju izbora članova vijeća bošnjačke nacionalne manjine

Odluka-o-neodržavanju-izbora-članova-vijeća-bošnjačke-nacionalne-manjine

pročitaj sve

Obavijest o raspisivanju izbora za članove vijeća nacionalnih manjina

obavijest-izbori-nacionalne-manjine

pročitaj sve

Javni bilježnik – uredovni dan – 14. travnja 2023. godine

obavijest

pročitaj sve

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za davanje koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru Općine Lastovo za 2023. godinu

Javni-poziv-za-podnosenje-Zahtjeva-za-davanje-koncesijskog-odobrenja-na-pomorskom-dobru-2023

Zahtjev_obrazac

Plan-upravljanja-pomorskim-dobrom-na-podrucju-OL-za-2023.-godinu

Prilog-1B-Uredbe-o-postupku-davanja-koncesijskog-odobrenja-na-pomorskom-dobru

pročitaj sve

Uskrsna čestitka

Uskrsna čestitka

pročitaj sve

Javni poziv za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Cjenika javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Lastovo

Javni-poziv-cjenik

Cjenik-javne-usluge-sakupljanja-komunalnog-otpada

Obrazac-za-sudjelovanje-u-postupku-savjetovanja-s-javnoscu-Cjenik

pročitaj sve

Odluka o odabiru ponude za predmet nabave- Izrada idejne projektne dokumentacije šetnice u uvali Zaklopatica, Općina Lastovo

Odluka

zapisnik-o-otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

pročitaj sve

OBAVIJEST – Javni bilježnik

OBAVIJEST

pročitaj sve

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata – spremač

Poziv-testiranje

pročitaj sve

Odluka o dodjeli financijskih sredstava – Natječaj za prijavu projekata i institucionalnu podršku udrugama za 2023.godinu iz Proračuna Općine Lastovo

Odluka-o-dodjeli-financijskih-sredstava

pročitaj sve

Konačna Lista reda prvenstva i Odluka o davanju stana u najam- Javni natječaj za prikupljanje zahtjeva za davanje u najam stana u vlasništvu Općine Lastovo

Odluka-o-davanju-stana-u-najam

Konacna-Lista-reda-prvenstva-

Prijedlog-Liste-reda-prvenstva-

pročitaj sve

Javni bilježnik – otkazan uredovni dan predviđen 10. ožujka 2023. godine

Obavještavamo Vas da je otkazan uredovni dan javnog bilježnika predviđen za 10. ožujka 2023. godine.

O novom terminu bit ćete pravovremeno obaviješteni.

pročitaj sve

Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno,nepuno radno vrijeme, na radno mjesto SPREMAČ

Javni-natjecaj-SPREMAC

Radno-mjesto-spremac-Obavijest-i-upute-kandidatima

pročitaj sve

Obavijest o produženju roka – Poziv na dostavu ponuda za predmet nabave “Izrada idejne projektne dokumentacije šetnice u uvali Zaklopatica, Općina Lastovo”

Obavijest-o-izmjeni-Roka-izvrsenja

Poziv-na-dostavu-ponuda

Prilog-1-Ponudbeni-list

Prilog-2-Troskovnik

Prilog-3-Izjava-o-nekaznjavanju

pročitaj sve

Odluka o djelomičnom poništenju dijela Javnog natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme

9-Odluka-o-ponistenju

pročitaj sve

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave Mikroprijevoz na području Općine Lastovo

Odluka-o-odabiru-najpovoljnije-ponude

pročitaj sve

Odluka o dodjeli financijskih sredstava – javne potrebe u kulturi

10-Odluka-o-dodjeli-financijskih-sredstava

pročitaj sve

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti – viši referent za upravne i administrativne poslove

6-Poziv-testiranjePreuzmi

pročitaj sve

Poziv na dostavu ponude za predmet nabave “Mikroprijevoz na području Općine Lastovo”

Poziv-na-dostavu-ponude

Prilog-1-Ponudbeni-list

Prilog-2-Troskovnik

Prilog-3-Izjava-o-nekaznjavanju

Prilog-4-Izjava-o-nepostojanju-duga-prema-OL-

Prilog-5-Ugovor-o-mikroprijevozu

pročitaj sve

Obavijest o produljenju roka za podošenje prijava – Natječaj za prijavu projekata i institucionalnu podršku udrugama za 2023. godinu iz Proračuna Općine Lastovo

Obavijest-o-produljenju-roka

Natjecaj

Upute-za-prijavitelje

NOVO-Obrazac-opisa-Obrazac

NOVO-Obrazac-Proracuna-Obrazac

Izjava-Obrazac-3

Obrazac-Izvjesca-o-realizaciji-programa_projekta-Obrazac-4

pročitaj sve

Centar za socijalnu skrb – uredovni dan

Centar-za-socijalnu-skrb-uredovni-dan

pročitaj sve

Javni bilježnik – uredovni dan – 10. veljače 2023. godine

obavijest

pročitaj sve

Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme – viši referent za upravne i administrativne poslove te spremač

Javni-natjecaj

Radno-mjesto-visi-referent-za-upravne-i-administrativne-poslove-Obavijest-i-upute-kandidatima

Radno-mjesto-spremac-Obavijest-i-upute-kandidatima

pročitaj sve

Ministarstvo poljoprivrede – Javni poziv za podnošenje zahtjeva za financiranje radova održavanja šumskih cesta u šumama malih šumoposjednika za 2023. iz sredstava naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma

Javni-poziv

pročitaj sve

Javni poziv o započinjanju postupka evidentiranja komunalne infrastrukture – Bašte Dolac

Javni-poziv

pročitaj sve

Javni natječaj za prikupljanje zahtjeva za davanje u najam stana u vlasništvu Općine Lastovo

Javni-natjecaj

Zahtjev-za-davanje-stana-u-najam-Obrazac-I.

pročitaj sve

Javni bilježnik – otkazan uredovni dan predviđen 17. siječnja 2023. godine za 24. siječnja 2023. godine

Zbog nepovoljnih vremenskih prilika i prekida trajektne linije 604 Split – Vela Luka – Ubli, otkazan je uredovni dan javnog bilježnika Ivne Kaliman predviđen za utorak, 17. siječnja 2023. godine. Novi datum uredovnog dana je 24. siječnja 2023. godine.

uredovni-dan-24.01.2023.

pročitaj sve

Komunalac d.o.o. – Natječaj – pekar (m/ž)

natjecaj-pekar-2023

pročitaj sve

Hrvatska pošta d.d.- Oglas za radno mjesto – Operater u poštanskom uredu (m/ž)

Operater-u-postanskom-uredu-Lastovo

pročitaj sve

Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave za predmet nabave “Mikroprijevoz na području Općine Lastovo”

Odluka-o-ponistenju

Zapisnik-o-otvaranju-pregledu-i-ocjeni-ponuda

pročitaj sve

Nova obavijest – javni bilježnik – uredovni dan – 17. siječnja 2023. godine

nova-obavijest

pročitaj sve

Javni bilježnik – otkazan uredovni dan predviđen 10. siječnja 2023. godine

Zbog nepovoljnih vremenskih prilika i prekida trajektne linije 604 Split – Vela Luka – Ubli, otkazan je uredovni dan javnog bilježnika Ivne Kaliman predviđen za utorak, 10. siječnja 2023. godine. O novom terminu bit ćete pravovremeno obaviješteni.

pročitaj sve

Odluka o odabiru o najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave “Računala i računalna oprema”

Odluka-o-odabiru

Zapisnik-o-otvaranju-pregledu-i-ocjeni-ponuda

pročitaj sve

Obavijest – Javni bilježnik Sandra Marinović

obavijest

pročitaj sve

Javni bilježnik – uredovni dan – 10. siječnja 2023. godine

obavijest-javni-biljeznik

pročitaj sve

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave “Izrada studije izvedivosti s analizom troškova i koristi za posjetiteljski centar – Centar za kulturu Lastovo

Odluka-o-odabiru

Zapisnik-o-otvaranju-pregledu-i-ocjeni-ponuda

pročitaj sve

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave “Održavanje javne rasvjete na području Općine Lastovo”

Odluka-o-odabiru

Zapisnik-o-otvaranju-pregledu-i-ocjeni-ponuda

pročitaj sve

Poziv na dostavu ponuda za predmet nabave “Mikroprijevoz na području Općine Lastovo”

Poziv-na-dostavu-ponuda

Prilog-1-Ponudbeni-list

Prilog-2-Troskovnik

Prilog-3-Izjava-o-nekaznjavanju

Prilog-4-Ugovor-o-mikroprijevozu

pročitaj sve

Božićna i novogodišnja čestitka

Cestitka-Bozic-i-Nova-godina

pročitaj sve

Obavijest o izmjeni Troškovnika i produljenju roka za dostavu ponuda – Poziv na dostavu ponuda za predmet nabave “Računala i računalna oprema”

II.-Obavijest-o-izmjeni-Troskovnika-i-produljenju-roka-za-dostavu-ponuda

Prilog-2-Izmjenjeni-Troskovnik

Obavijest-o-produljenju-roka-za-dostavu-ponuda

novi-Poziv-na-dostavu-ponuda

Prilog-1-Ponudbeni-list

Prilog-3-Izjava-o-nekaznjavanju

pročitaj sve

Obavijest o produljenju roka za dostavu ponuda – Poziv na dostavu ponuda za predmet nabave “Izrada studije izvedivosti s analizom troškova i koristi za posjetiteljski centar – Centar za kulturu Lastovo”

Obavijest-o-produljenju-roka-za-dostavu-ponuda

novi-Poziv-na-dostavu-ponuda

Prilog-1-Ponudbeni-list

Prilog-2-Troskovnik

Prilog-3-Izjava-o-nekaznjavanju

Prilog-4-Popis-izvrsenih-usluga

pročitaj sve

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave “Digitalizacija javne uprave”

Odluka-o-odabiru

Zapisnik-o-otvaranju-pregledu-i-ocjeni-ponuda-2

pročitaj sve

Poziv na dostavu ponude za predmet nabave “Održavanje javne rasvjete na području Općine Lastovo”

Poziv-na-dostavu-ponude

Prilog-1-Ponudbeni-list

Prilog-2-Troskovnik

Prilog-3-Izjava-o-nekaznjavanju

pročitaj sve

Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave za predmet nabave”Računala i računalna oprema”

Odluka-o-ponistenju-

Zapisnik-o-otvaranju-pregledu-i-ocjeni-ponuda-

pročitaj sve

Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave za predmet nabave “Izrada studije izvedivosti s analizom troškova i koristi za posjetiteljski centar – Centar za kulturu Lastovo”

Odluka-o-ponistenju

pročitaj sve

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave “Izrada studije izvedivosti s analizom troškova i koristi za posjetiteljski centar – Centar za kulturu Lastovo”

Odluka-o-odabiru

Zapisnik-o-otvaranju-pregledu-i-ocjeni-ponuda

pročitaj sve

HEP ODS d.o.o. – Obavijest o obustavi isporuke električne energije dana 13. prosinca 2022. godine – Skrivena Luka

obavijest-1

pročitaj sve

Javni bilježnik – uredovni dan – 9. prosinca 2022. godine

obavijest-javni-biljeznik

pročitaj sve

Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Općine Lastovo za 2023. godinu

Javni-poziv-za-predlaganje-javnih-potreba-u-kulturi-Opcine-Lastovo-za-2023.

Upute-za-prijavitelje

Obrazac-opisa-Obrazac-1

Obrazac-Proracuna-Obrazac-2

Izjava-Obrazac-3

Obrazac-Izvjesca-o-realizaciji-Obrazac-4

pročitaj sve

Poziv na dostavu ponuda za predmet nabave “Računala i računalna oprema”

Poziv-na-dostavu-ponuda-

Prilog-1-Ponudbeni-list-

Prilog-2-Troskovnik-

Prilog-3-Izjava-o-nekaznjavanju-

pročitaj sve

Poziv na dostavu ponuda za predmet nabave “Digitalizacija javne uprave”

Poziv-na-dostavu-ponuda

Prilog-1-Ponudbeni-list

Prilog-2-Troskovnik

Prilog-3-Izjava-o-nekaznjavanju

pročitaj sve

Obavijest – Javni bilježnik Sandra Marinović

obavijest

pročitaj sve

Centar za socijalnu skrb – uredovni dan – 6. prosinca 2022. godine

Centar-za-socijalnu-skrb-uredovni-dan

pročitaj sve

Izvođenje radova uklanjanja odbačenog otpada u okoliš – FAZA I

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 29. studenoga 2022. godine, a Obavijest o nadmetanju i Dokumentacija o nabavi dostupni su pod brojem objave 2022/S 0F2-0047470. Rok za dostavu ponuda je 20. prosinca 2022. godine, 10:00 sati.

pročitaj sve

Poziv na dostavu ponuda za predmet nabave “Izrada studije izvedivosti s analizom troškova i koristi za posjetiteljski centar – Centar za kulturu Lastovo”

Poziv-na-dostavu-ponuda

Prilog-1-Ponudbeni-list

Prilog-2-Troskovnik

Prilog-3-Izjava-o-nekaznjavanju

pročitaj sve

Poziv na FOKUS grupu – LAG 5 – 2. prosinca 2022. godine

FOKUS-GRUPA.-LASTOVO-02.12.2022.-1

pročitaj sve

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja – Natječaj za davanje u zakup poslovnoga prostora u vlasništvu Općine Lastovo – Plesna sala

Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponuditelja

pročitaj sve

Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje – 18. studenoga 2022. godine

Dan-sjecanja-na-zrtve-Domovinskog-rata-i-Dan-sjecanja-na-zrtvu-Vukovara-i-Skabrnje

pročitaj sve

Opskrba električnom energijom za područje Općine Lastovo

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 10. studenoga 2022. godine, a Obavijest o nadmetanju i Dokumentacija o nabavi dostupni su pod brojem objave 2022/S 0F2-0044776. Rok za dostavu ponuda je 1. prosinca 2022. godine, 10:00 sati.

pročitaj sve

Zaštita životinja – edukativni letci

1.-LETAK-ZakonskeObaveze-100x180mm

3.letak-Psi-i-macke-traze-odgovornost-svih-nas

2.-LETAK-kontrola-razmnozavanja

pročitaj sve

Javni bilježnik – uredovni dan – 11. studenoga 2022. godine

obavijest-javni-biljeznik

pročitaj sve

Natječaj za davanje u zakup poslovnoga prostora u vlasništvu Općine Lastovo – Plesna sala

Natjecaj-za-davanje-u-zakup-poslovnoga-prostora

pročitaj sve

Obavijest – Javni bilježnik Sandra Marinović

obavijest-

pročitaj sve

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave Građevinska sanacija i restauratorski radovi (vanjski radovi) – Crkva Sv. Mihovila

Odluka-o-odabiru

Zapisnik-o-otvaranju-pregledu-i-ocjeni-ponuda

pročitaj sve

Odluka o odabiru najpovoljnijih ponuditelja – Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora – ex. Tehnička radiona

Odluka-o-izboru-najpovoljnijih-ponuditelja

pročitaj sve

Obavijest o izmjeni Troškovnika – Poziv na dostavu ponude za predmet nabave Građevinska sanacija i restauratorski radovi (vanjski radovi) – Crkva Sv. Mihovila

Obavijest-o-izmjeni-Troskovnika

Izmjenjeni-Troskovnik-Prilog-II.-10.10.2022.

Poziv-na-dostavu-ponude

Ponudbeni-list-Prilog-I.

Izjava-o-nekaznjavanju-Prilog-III.

pročitaj sve

Javni bilježnik – uredovni dan – 14. listopada 2022. godine

obavijest

pročitaj sve

Centar za socijalnu skrb – uredovni dan – 11. listopada 2022. godine

Centar-za-socijalnu-skrb-uredovni-dan

pročitaj sve

Natječaj za davanje u zakup poslovnoga prostora u vlasništvu Općine Lastovo – Plesna sala

Natjecaj-za-davanje-u-zakup-poslovnoga-prostora

pročitaj sve

HEP ODS d.o.o. – Obavijest o obustavi isporuke električne energije dana 3. listopada 2022. godine – TRAFOSTANICA LUŽA

Obavijest-trafostanica-Luza

pročitaj sve

Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora – ex. Tehnička radiona

10-Natjecaj-za-davanje-u-zakup-poslovnoga-prostora-TEHNICKA

Skica-poslovnih-prostora

pročitaj sve

Obilježen Dan Općine Lastovo

U ponedjeljak, 26. rujna 2022. godine, obilježen je Dan Općine Lastovo i svetkovina Sv. Kuzme i Damjana. Program svečanosti započeo je polaganjem vijenca i paljenjem svijeća kod Središnjeg križa na Groblju, nakon čega je održana svečana sjednica Općinskog vijeća Općine Lastovo u Domu kulture, koju je otvorio potpredsjednik Općinskog vijeća Općine Lastovo g. Gojko Antica. Svečanoj sjednici prisustvovali su biskup Dubrovačke biskupije mons. Roko Glasnović, izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora i župan Dubrovačko-neretvanske županije g. Nikola Dobroslavić, zamjenik župana Dubrovačko-neretvanske županije g. Joško Cebalo, ravnatelj Županijske uprave za ceste Dubrovačko-neretvanske županije g.  Ivo Kaštelan, župnik don Tonći Ante Prižmić, općinska načelnica Općine Lastovo gđa Anita Jančić Lešić, vijećnici Općinskog vijeća Općine Lastovo te predstavnici institucija,  ustanova te udruga. Nakon svečane sjednice, povodom svetkovine Sv. Kuzme i Damjana, služena je svečana sveta misa u Crkvi sv. Kuzme i Damjana, a potom je uslijedio domjenak i druženje ispred Crkve sv. Kuzme i Damjana. Program svečanosti nastavljen  je  u posljepodnevnim satima IX. Međunarodnim jesenskim crossom „Sv. Kuzma i Damjan“, a završio kulturno-umjetničkim programom Folklornog ansambla Linđo iz Dubrovnika i KUD-a Lastovo u Domu kulture.

pročitaj sve

Odluke o privremenom zatvaranju ulica Sv. Kuzma i Damjan, Homac, Sv. Antun te ulice Dolac u mjestu Lastovo – 26. rujna 2022. godine

Odluke

pročitaj sve

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave Uređenje i opremanje plaže “Skrivena Luka” Lastovo

Odluka-o-odabiru

pročitaj sve

Čestitka i program obilježavanja Dana Općine Lastovo i svetkovine Sv. Kuzme i Damjana

Cestitka-i-program-Dan-Opcine-2022.-1

pročitaj sve

Županijska uprava za ceste DNŽ – Javni poziv

ZUC-Javni-poziv

pročitaj sve

NPKLM – obustava isporuke vode na Pasaduru – Lenga

Obavijest-OBUSTAVA-VODE

pročitaj sve

Obavijest – Strelište

Od dana 8. rujna 2022. godine strogo je zabranjeno odlaganje glomaznog otpada i otpada svake vrste na području Strelišta, a radi sigurnosti prometa na heliodromu.

Ukoliko bude otpada u blizini heliodroma, helikopter hitne pomoći neće moći slijetati.

OPĆINA LASTOVO

pročitaj sve

HEP ODS d.o.o. – Obavijest o obustavi isporuke električne energije dana 14. rujna 2022. godine – Luža

Obavijest

pročitaj sve

Natječaj za prijavu projekata i programsku podršku udrugama iz područja djelovanja socijalne skrbi, skrbi o osobama s invaliditetom te umirovljenicima i osobama treće životne dobi, za 2022. godinu iz Proračuna Općine Lastovo za program „Pomoći nepokretnim i teško pokretnim osobama na području Općine Lastovo“

Natječaj

1.1.-Obrazac-opisa-programa-ili-projekta-1

Obrazac-izvjestaja-programa

pročitaj sve

Poziv na dostavu ponuda za predmet nabave Uređenje i opremanje plaže “Skrivena Luka” Lastovo

Poziv-na-dostavu-ponuda

Prilog-1-Ponudbeni-list

Prilog-2-Troskovnik-Uredenja-i-opremanja-plaze-Skrivena-Luka-Lastovo

Prilog-3-Tehnicki-uvjeti-izvodenja-te-tehnicki-dio-dokumentacije

Prilog-4-Izjava-o-nekaznjavanju

pročitaj sve

Javni bilježnik – uredovni dan – 9. rujna 2022. godine

obavijest-javni-biljeznik

pročitaj sve

Centar za socijalnu skrb – uredovni dan

Centar-za-socijalnu-skrb-uredovni-dan

pročitaj sve

Čestitka povodom blagdana Velike Gospe

cestitka-povodom-blagdana-Velike-Gospe-2022

pročitaj sve

Javni bilježnik- uredovni dan – 12. kolovoza 2022. godine

obavijest-javni-biljeznik

pročitaj sve

Čestitka i Program obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja

cestitka

program-obiljezavanja

pročitaj sve

Javni bilježnik – uredovni dan – 22. srpnja 2022. godine

obavijest-javni-biljeznik

pročitaj sve

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave “Izrada glavnog projekta sanacije i adaptacije Vijećnice”

Odluka-o-odabiru-najpovoljnije-ponude-u-predmetu-jednostavne-nabave-Izrada-glavnog-projekta-sanacije-i-adaptacije-Vijecnice

pročitaj sve

Obavijest – odgođen uredovni dan javnog bilježnika

Obavijest-jb

pročitaj sve

OBAVIJEST ZA KORISNIKE KOJI OSTVARUJU  PRAVO NA  SUBVENCIONIRI PRIJEVOZ VODE ZA PIĆE

Obavijest-za-korisnike-koji-ostvaruju-pravo-na-subvencionirani-prijevoz-vode-za-pice

pročitaj sve

Vozni red autobusa od 4. srpnja 2022. godine

VOZNI-RED-od-04.07.2022

pročitaj sve

Obavijest – Javni bilježnik Sandra Marinović

Obavijest

pročitaj sve

Čestitka – Dan antifašističke borbe

Dan-antifasisticke-borbe-2022

pročitaj sve

Obavijest o dezinsekciji komaraca na području otoka Lastova

Obavijest-Lastovo-2022

pročitaj sve

Poziv na javnu tribinu

Poziv-na-javnu-tribinu

pročitaj sve

Državna geodetska uprava – Evidentiranje posebnog pravnog režima kao doprinos učinkovitijem upravljanju zaštićenim područjima

Državna geodetska uprava (DGU) provodi projekt “Evidentiranje posebnog pravnog režima kao doprinos učinkovitijem upravljanju zaštićenim područjima”, skraćeno EPPR. Projekt je sufinanciran iz Kohezijskog fonda EU, a razdoblje provedbe projekta je 47 mjeseci (1. veljače 2019. – 31. prosnica 2022.).

Kako bi na što otvoreniji način informirala zainteresiranu javnost o projektu EPPR, Državna geodetska uprava će na području zaštićenih područja obuhvaćnih projektom organizirati javne tribine.

Kalendar održavanja javnih tribina i sve relevantne informacije vezane uz projekt dostupne su na mrežnoj stranici dgu.eppr.hr .

pročitaj sve

Javni bilježnik – uredovni dan – 10. lipnja 2022.

obavijest-uredovni-dan-javnog-biljeznika

pročitaj sve

Vozni red autobusa od 3. lipnja 2022. godine

VOZNI-RED-od-03.06.2022

pročitaj sve

NPKLM vodovod d.o.o. – OBAVIJEST o obustavi isporuke vode dana 7. lipnja 2022.

Obavijest-OBUSTAVA-VODE

pročitaj sve

HEP ODS d.o.o. – Obavijest o obustavi isporuke električne energije dana 8. lipnja 2022. godine

Obavijest

pročitaj sve

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave “Uređenje ulica u mjestu Lastovu”

Odluka-o-odabiru-najpovoljnije-ponude

pročitaj sve

Državna trajektna linija br. 604 – Izmjena reda plovidbe od 3. lipnja 2022. godine

U sezoni (od 3. lipnja do 2. listopada) trajekt iz Ubli (Lastovo) ne polazi za Split svaki dan u 4:30 sati već u 4:15 sati.

Više o redovima plovidbe na državnoj trajektnoj liniji i državnim brzobrodskim linijama na sljedećoj poveznici: https://agencija-zolpp.hr/linije/?luka=ubli.

pročitaj sve

HEP ODS d.o.o. – Obavijest o obustavi isporuke električne energije dana 2. lipnja 2022. godine

Obavijest

pročitaj sve

Dječji vrtić Biser Lastova – Obavijest o upisu djece za pedagošku godinu 2022./2023.

Obavijest-o-upisu-djece-za-pedagosku-godinu-2022._2023.

Zahtjev-za-upis-djeteta-i-Upisni-upitnik

ZAHTJEV-za-nastavak-koristenja-usluga

pročitaj sve

Poziv na dostavu ponuda za predmet nabave – Uređenje ulica u mjestu Lastovu

Novo-Poziv-na-dostavu-ponuda-za-predmet-nabave-Uredenje-ulica-u-mjestu-Lastovu

Prilog-1-Ponudbeni-list

Prilog-2-Troskovnik

Prilog-3-Izjava-o-nekaznjavanju

Prilog-4-skica-ulica

pročitaj sve

Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave za predmet nabave “Uređenje ulica u mjestu Lastovu”

Odluka-o-ponistenju

pročitaj sve

LAG 5 – Uredovni dan – 24. svibnja 2022. godine

Plakat_poziv_Lastovo

pročitaj sve

Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme – spremač

Javni-natjecaj-spremac

Obavijest-i-upute-kandidatima-opis-poslova-podaci-o-placi-nacin-obavljanja-prethodne-provjere-znanja-i-sposobnosti-podrucje-pravni-izvori

pročitaj sve

Poziv na dostavu ponuda za predmet nabave “Uređenje ulica u mjestu Lastovu”

Poziv-na-dostavu-ponuda-za-predmet-nabave-Uredenje-ulica-u-mjestu-Lastovu

Prilog-1-Ponudbeni-list

Prilog-2-Troskovnik

Prilog-3-Izjava-o-nekaznjavanju

Prilog-4-skica-ulica

pročitaj sve

Komunalac d.o.o. – natječaj

NATJECAJ-novi

pročitaj sve

Javni poziv za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Lastovo

Javni-poziv

Nacrt-Odluke-O-Nacinu-Pruzanja-Javne-Usluge-Sakupljanja-Komunalnog-Otpada-Na-Podrucju-Opcine-Lastovo

Obrazac-sudjelovanja-javnosti

2-Izvjesce

pročitaj sve

Centar za socijalnu skrb – uredovni dan

Centar-za-socijalnu-skrb-uredovni-dan

pročitaj sve

Uskrsna čestitka

cestitka

pročitaj sve

Natječaj za davanje u zakup površina javne namjene

1-Natjecaj

pročitaj sve

Natječaj za davanje u zakup poslovnoga prostora u vlasništvu Općine Lastovo – Plesna sala

1-Natjecaj-za-davanje-u-zakup-poslovnoga-prostora

pročitaj sve

Javni bilježnik – uredovni dan – 8. travnja 2022. godine

obavijest-javni-biljeznik

pročitaj sve

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja – zakup poslovnog prostora na adresi Pjevor 10, Lastovo

Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponuditelja

pročitaj sve

OBAVIJEST – obustava isporuke vode dana 23. ožujka 2022. godine

Obavijest-OBUSTAVA-VODE

pročitaj sve

Javni poziv za podnošenje Zahtjeva za davanje koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru na području Općine Lastovo za 2022. godinu

Javni-poziv-za-podnosenje-Zahtjeva-za-davanje-koncesijskog-odobrenja-na-pomorskom-dobru-za-2022.

Zahtjev_obrazac

Plan-upravljanja-pomorskim-dobrom-na-podrucju-Opcine-Lastovo-za-2022.-godinu

Prilog-1B-Uredbe-o-postupku-davanja-koncesijskog-odobrenja-na-pomorskom-dobru

pročitaj sve

Natječaj za davanje u zakup poslovnoga prostora

Natjecaj-za-davanje-u-zakup-poslovnoga-prostora

pročitaj sve

Odluka o privremenom zatvaranju dijela ulice Svetog Kuzme i Damjana u mjestu Lastovu dana 11. ožujka 2022. godine

Odluka-o-privremenom-zatvaranju-dijela-ulice-Sv.-Kuzme-i-Damjana

pročitaj sve

Javni bilježnik – uredovni dan – 11. ožujka 2022. godine

obavijest

pročitaj sve

Odluka o dodjeli financijskih sredstava – Natječaj za prijavu projekata i institucionalnu podršku udrugama za 2022. godinu iz Proračuna Općine Lastovo

Odluka-o-dodjeli-financijskih-sredstava

pročitaj sve

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavna nabava Mikroprijevoz na području Općine Lastovo

Odluka-o-odabiru-najpovoljnije-ponude-u-predmetu-jednostavna-nabava-Mikropijevoz-na-podrucju-Opcine-Lastovo

pročitaj sve

OBAVIJEST – obustava isporuke vode dana 21. veljače 2022. godine

Obavijest-OBUSTAVA-VODE

pročitaj sve

Poziv na dostavu ponude za predmet nabave “Mikroprijevoz na području Općine Lastovo”

Poziv-na-dostavu-ponude-za-predmet-nabave-Mikroprijevoz-na-podrucju-Opcine-Lastovo

Prilog-1-Ponudbeni-list

Prilog-2-Troskovnik

Prilog-3-Izjava-o-nekaznjavanju

Prilog-4-Ugovor-o-pruzanju-mikroprijevozu-na-podrucju-Opcine-Lastovo

pročitaj sve

Centar za socijalnu skrb – uredovni dan 15. veljače 2022. godine

Centar-za-socijalnu-skrb-uredovni-dan

pročitaj sve

Odluka o privremenom zatvaranju ulice Sv. Antun u mjestu Lastovu dana 11. veljače 2022. godine

1-Odluka-o-privremenom-zatvaranju-ulice

pročitaj sve

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave Izrada Plana uklanjanja otpada odbačenog u okoliš s troškovnikom radova

Odluka-o-odabiru-najpovoljnije-ponude

pročitaj sve

Jednokratna izmjena reda plovidbe na linij 9808

Iznimna-suglasnost-9808

pročitaj sve

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata – Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme – domar

Poziv-na-prethodnu-provjeru-znanja-i-sposobnosti-kandidata

pročitaj sve

Natječaj za prijavu projekata i institucionalnu podršku udrugama za 2022. godinu iz Proračuna Općine Lastovo

Natjecaj-za-prijavu-projekata-i-institucionalnu-podrsku-udrugama-za-2022.-godinu-iz-Proracuna-Opcine-Lastovo

OBRASCI ZA PRIJAVU PROGRAMA ILI PROJEKTA

1.1.-Obrazac-opisa-programa-ili-projekta

1.2.-Obrazac-proracuna-programa-ili-projekta

2.-Obrazac-izjave-o-nepostojanju-dvostrukog-financiranja

3.-Obrazac-izjave-o-partnerstvu-3

OBRASCI ZA IZVJEŠTAVANJE

Obrazac-izvjestaja-programa-ili-projekta

Obrazac-financijskog-izvjesca-programa-ili-projekta

pročitaj sve

Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme – domar

1-Javni-natjecaj-domar

Obavijest-i-upute-kandidatima-opis-poslova-podaci-o-placi-nacin-obavljanja-prethodne-provjere-znanja-i-sposobnosti-podrucje-pravni-izvori

pročitaj sve

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave Održavanje javne rasvjete na području Općine Lastovo

Odluka-o-odabiru-najpovoljnije-ponude

pročitaj sve

Obavijest – Javni bilježnik Sandra Marinović

Obavijest

pročitaj sve

Božićna i novogodišnja čestitka

Cestitka-Bozic-i-Nova-godina

pročitaj sve

Javni poziv za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava za promociju programa „Hrvatski otočni proizvod“

Javni poziv za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava za promociju programa „Hrvatski otočni proizvod“ objavljen je na stranici https://razvoj.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-1939/otoci/hrvatski-otocni-proizvod/promocija-programa-hrvatski-otocni-proizvod/3979.

Prihvatljive aktivnosti za sufinanciranje putem dodjele bespovratnih financijskih sredstava su skupna događanja koja pridonose ostvarenju ciljeva Programa „Hrvatski otočni proizvod“  (sajam, manifestacija, konferencija, radionica, edukacija/seminari i dr.) te projekti i programi promotivno-informativnog karaktera o Programu „Hrvatski otočni proizvod“.

Za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava mogu se prijaviti: jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i javne ustanove te udruge, savezi udruga, zadružni savezi i turističke zajednice, koji ne obavljaju gospodarsku djelatnost.

Javni poziv za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava za promociju programa „Hrvatski otočni proizvod“ otvoren je do 30. prosinca 2021.

pročitaj sve

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave Opskrba električnom energijom za područje Općine Lastovo

Odluka-o-odabiru-i-Zapisnik-o-otvaranju-pregledu-i-ocjeni-ponu

pročitaj sve

Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave za predmet nabave Održavanje javne rasvjete na području Općine Lastovo

Odluka-o-ponistenju-i-Zapisnik-o-otvaranju-pregledu-i-ocjeni-p

pročitaj sve

II. ponovljeni natječaj za davanje u zakup poslovnoga prostora u vlasništvu Općine Lastovo – plesna sala

II-Ponovljeni-Natjecaj-za-davanje-u-zakup-poslovnoga-prostora

pročitaj sve

Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje

Dan-sjecanja-na-zrtve-Domovinskog-rata-i-Dan-sjecanja-na-zrtvu-Vukovara-i-Skabrnje

pročitaj sve

Javni poziv za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Plana djelovanja civilne zaštite – 14.10.2021.-13.11.2021.

Javni-poziv-za-savjetovanje-s-javnoscu-u-postupku-donosenja-Plana-djelovanja-civilne-zastite

Obrazac-sudjelovanja-javnosti

Plan-djelovanja-sustava-cz_Opcina-Lastovo

Prilozi-plana-djelovanja

Izvjesce-o-provedenom-javnom-savjetovanju-sa-zainteresiranom-javnoscu

pročitaj sve

LAG 5 – Uredovni dan 16. studenoga 2021. godine

Uredovni-dan-LAG-5

pročitaj sve

Obavijest – Javni bilježnik Sandra Marinović

Obavijest

pročitaj sve

Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave za predmet nabave Građevinska sanacija i konzervatorsko-restauratorski radovi (vanjski radovi) – Crkva Sv. Mihovila

Odluka-o-ponistenju-postupka

Zapisnik-o-otvaranju-pregledu-i-ocjeni-ponuda

pročitaj sve

Dječji vrtić Biser Lastova – zatvoren u periodu od 9. do 12. studenoga 2021. godine

Odluka

pročitaj sve

Priopćenje Stožera civilne zaštite Općine Lastovo – 5. studenoga 2021.

Priopcenje-Stozera-civilne-zastite-Opcine-Lastovo-05.11.21.

pročitaj sve

Javni bilježnik – uredovni dan – 9. studenoga 2021. godine

Obavijest-uredovni-dan-javnog-biljeznika

pročitaj sve

Poziv na dostavu ponude za predmet nabave Građevinska sanacija i konzervatorsko-restauratorski radovi (vanjski radovi) – Crkva Sv. Mihovila

Poziv-na-dostavu-ponude

Ponudbeni-list-Prilog-I.

Troskovnik-Prilog-II.

Izjava-o-nekaznjavanju-Prilog-III.

pročitaj sve

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata – Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto referent – komunalni redar

Poziv-na-prethodnu-provjeru-znanja-i-sposobnosti-kandidata

pročitaj sve

Javni poziv za prijavu projektnih prijedloga i projekata poticanja razvoja civilnog društva na otocima u 2021. godini

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Javni poziv za prijavu projektnih prijedloga i projekata poticanja razvoja civilnog društva na otocima u 2021. godini.

Prihvatljivi prijavitelji ovog Javnog poziva isključivo su organizacije civilnog društva (udruge, zaklade, sindikati, udruge poslodavaca, privatne neprofitne ustanove, pravne osobe vjerskih zajednica, privatne neprofitne ustanove i zadruge) koje imaju sjedište i djeluju na otocima.

Prijavu na ovaj Javni poziv prijavitelji mogu podnijeti isključivo elektroničkim (internet) putem kroz sustav http://www.financijskepodrske.hr.

Rok za podnošenje projektnih prijava je 5. studenoga 2021. godine.

pročitaj sve

PONOVLJENI N A T J E Č A J za davanje u zakup poslovnoga prostora u vlasništvu Općine Lastovo – Plesna sala

2-Natjecaj-za-davanje-u-zakup-poslovnoga-prostora

pročitaj sve

Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme – referent – komunalni redar

1-Javni-natjecaj-komunalni-redar

Obavijest-i-upute-kandidatima-opis-poslova-podaci-o-placi-nacin-obavljanja-prethodne-provjere-znanja-i-sposobnosti-podrucje-pravni-izvori

pročitaj sve

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave Održavanje gornjeg stroja protupožarnih prometnica – nerazvrstanih cesta na otoku Lastovu

Odluka-o-odabiru-najpovoljnije-ponude-u-predmetu-jednostavne-nabave-Odrzavanje-gornjeg-stroja-protupozarnih-prometnica-nerazvrstanih-cesta-na-otoku-Lastovu

pročitaj sve

OBILJEŽEN DAN OPĆINE LASTOVO 2021.

Općina Lastovo je kulturnim, zabavnim, edukativnim, sportskim i koncertnim događajima obilježila Dan Općine Lastovo i svetkovinu nebeskih zaštitnika Svetih Kuzme i  Damjana od 23. rujna do 29. rujna 2021. godine, u suradnji s Javnom ustanovom „Park prirode Lastovsko otočje“, Turističkom zajednicom Općine Lastovo, Udrugom za promicanje kulture i umjetnosti Dobre Dobričević, Udrugom za VIDLJIVOST OTOKA! LASTOVO! te Dobrovoljnim vatrogasnim društvom Lastovo.

U nedjelju, 26. rujna 2021. godine, na Dan Općine Lastovo i svetkovinu Sv. Kuzme i Damjana, program svečanosti započeo je polaganjem vijenca i paljenjem svijeća kod Središnjeg križa na Groblju, a nastavljen je svečanom sjednicom Općinskog vijeća Općine Lastovo u Domu kulture. Svečanu sjednicu otvorio je predsjednik Općinskog vijeća Općine Lastovo g. Dino Katić, koji je pozdravio nazočne, obratio im se prigodnim govorim te zahvalio što su svojim prisustvom uveličali svečanu sjednicu. Osim gostiju, svečanosti su nazočili izaslanik Predsjednika Hrvatskog sabora, izaslanik predsjednika Vlade Republike Hrvatske i župan Dubrovačko-neretvanske županije g. Nikola Dobroslavić, zamjenik župana Dubrovačko-neretvanske županije g. Joško Cebalo, savjetnica župana Dubrovačko-neretvanske županije gđa Žaklina Marević, ravnatelj Županijske uprave za ceste Dubrovačko-neretvanske županije g.  Ivo Kaštelan, ravnateljica Regionalne razvojne agencije Dubrovačko-neretvanske županije gđa Melanija Milić, župnik don Tonći Ante Prižmić, općinska načelnica Općine Lastovo gđa Anita Jančić Lešić, vijećnici Općinskog vijeća Općine Lastovo te predstavnici institucija i ustanova otoka. Prigodnim govorim prisutnima su se obratili općinska načelnica Općine Lastovo gđa Anita Jančić Lešič, župnik don Tonći Ante Prižmić, ravnatelj Javne ustanove Parka prirode Lastovsko otočje g. Miro Maričević te izaslanik Predsjednika Hrvatskog sabor, izaslanik predsjednika Vlade Republike Hrvatske i župan Dubrovačko-neretvanske županije g. Nikola Dobroslavić. Na kraju svečanog programa, Općinska načelnica uručila je g. Mariu Barbiću Jr., predsjedniku Nogometnog kluba „Omladinac“ Lastovo, zahvalnicu  za osvajanje naslova prvaka 2. Županijske nogometne lige u sezoni 2020./2021. te za promicanje i poticanje sporta na otoku Lastovu. Nakon svečane sjednice,  povodom svetkovine Sv. Kuzme i Damjana, služena je svečana sveta misa u Crkvi sv. Kuzme i Damjana, a potom je uslijedio domjenak i druženje ispred Crkve sv. Kuzme i Damjana. Program svečanosti nastavljen  je i u posljepodnevnim satima VIII. Međunarodnim jesenskim crossom „Sv. Kuzma i Damjan“, na kojem je sudjelovalo 56 sudionika, a završio prezentacijom knjige “Kulturna baština Lastova” dr. Antuna Jurice, uz predgovor Rodoslovlje lastovskog stanovništva, u Društvenom centru Lastovo.

pročitaj sve

Poziv na dostavu ponuda za predmet nabave “Održavanje gornjeg stroja protupožarnih prometnica-nerazvrstanih cesta na otoku Lastovu”

Poziv-na-dostavu-ponuda-za-predmet-nabave-Odrzavanje-gornjeg-stroja-protupozarnih-prometnica-nerezvrstanih-cesta-na-otoku-Lastovu

Ponudbeni-list-Prilog-1

Troskovnik-Prilog-2.

Elaborat-odrzavanja-protupozarnih-prometnica-nerazvrstanih-cesta-na-podrucju-Opcine-Lastovo-Prilog-3

Izjava-o-nekaznjavanju-Prilog-4

pročitaj sve

Čestitka i program obilježavanja Dana Općine Lastovo i blagdana Sv. Kuzme i Damjana

Cestitka-i-program-Dan-Opcine-Lastovo-i-blagdan-Sv.-Kuzme-i-Damjana-2021

pročitaj sve

Poziv na Javnu raspravu – edukaciju, Predavanja/Okrugle stolove – Društveni centar Lastovo

JR_21.09.21.

PO_21.09.21.

PO_22.09.21.

PO_23.09.21.

Plakat_240921

Plakat_270921

pročitaj sve

Prvi digitalni popis stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj, od 13. rujna do 17. listopada 2021. godine, Državni zavod za statistiku

Prvi-digitalni-popis-stanovnistva-kucanstava-i-stanova-u-RH

pročitaj sve

Poziv na javnu raspravu/edukaciju – Pravo glasovati i biti biran na izborima te pravo sudjelovanja na lokalnim izborima, 16.09.2021., u 10 sati, u Društvenom centru Lastovo

Plakat_160921

pročitaj sve

Poziv na javnu raspravu/edukaciju – Pravo na slobodu udruživanja – sufinanciranje udruga, 09.09.2021., u 10 sati, u Društvenom centru Lastovo

Plakat_090921

pročitaj sve

Istraživanje – Mišljenje mladih o utjecaju epidemije bolesti COVID-19 na demografsku sliku i mlade u RH i EU

U okviru Konferencije o budućnosti Europe Središnji državni ured za demografiju i mlade organizira međunarodnu Konferenciju o utjecaju pandemije bolesti COVID-19 na demografsku sliku i mlade u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji te u suradnji s Institutom za društvena istraživanja u Zagrebu provodi istraživanje s ciljem prikupljanja mišljenja mladih o utjecaju epidemije bolesti COVID-19 na kvalitetu života, budućnosti Europske unije te podršci prema starijim građanima.

Upitnik je namijenjen mladima od 15 do navršenih 30 godina. Za ispunjavanje ovog upitnika potrebno je izdvojiti oko 15 minuta. Svi odgovori su anonimni i zbirno će se koristiti pri predstavljanju rezultata na Konferenciji o budućnosti Europe.

Poveznica na upitnik u nastavku:

http://s.alchemer.eu/s3/Stavovi-mladih

pročitaj sve

Folklorna večer – 28.08.2021., od 20 sati, Trg Lastovskog Poklada

Folklorna-vecer

pročitaj sve

Poziv na predavanje/okrugli stol iz Programa Pametni otoci – “Održiv razvoj otoka Šćedro”- 28.08.2021., u 19 sati, u Društvenom centru Lastovo

Plakat_280821

pročitaj sve

Poziv na predavanja/okrugle stolove iz Programa Pametni otoci – 21.08.2021., od 18 sati, Društveni centar Lastovo

Plakat_210821-1

pročitaj sve

Poziv na intervju – Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića Biser Lastova

Poziv-na-intervju

pročitaj sve

Centar za socijalnu skrb – uredovni dan – 11. lipnja 2021. godine

Centar-za-socijalnu-skrb-uredovni-dan

pročitaj sve

Ribarska večer “Što su jeli naši stari”

Zajednički obrok najneposredniji je način da upoznate nekog čovjeka, ali i neku regiju, mjesto, njihovu kulturu, običaje, ali i sustav vrijednosti. Autohtone lastovske okuse i mirise moći ćete doživjeti na Pjevoru ove subote, 7. kolovoza od 20 h, na ribarskoj večeri „Što su jeli naši stari“, a u popratnom programu upoznat ćete i otočke melodije kao i osobitosti njegova podmorja.

Turistička zajednica općine Lastovo kroz Kulturna ljeta organizira ribarske, folklorne i klapske večeri, a ova je manifestacija posebna jer se izvodi kao potpora razvoju male turističke infrastrukture i usluga povezanih s ribarstvom i akvakulturom kroz mjere podržane od Europske unije. Ono što mnogi lastovski gosti već znaju, a novi će moći okusiti, jest da se ovaj otok odlikuje specifičnim namirnicama, ali i načinima pripreme jela. Akvatorij bogat oboritom ribom, ali i plavom i sitnom, Lastovcima stoljećima pruža osnovu za bogati riblji meni, bilo da je spremaju na gradije, drveni ražanj ili neki treći način. Nadamo se da će održavanje ovakve manifestacije pridonijeti povratku gastronomskim korijenima, jer su se mnogi restorani i konobe već prilagodili modernoj kuhinji s tek daškom tradicionalnog. Izgubiti te korijene, znači izgubiti identitet, a time i čitave slojeve značenja koje pripisujemo posjećenom mjestu, što je šteta i za lokalnu zajednicu i za njezine goste. Zašto bismo uopće putovali ako je ponuda svuda ista? 

Srdjele na ražnju isključivi su tradicijski lastovski specijalitet. Na ribarskoj večeri uz gotov obrok, dobit ćete i letak s receptima (na hrvatskom, engleskom i talijanskom jeziku) poput ovog: Freške srdjele očistit, dignut glave i budjele, nataknit na ražanj da kost bude dolu i posolit krupnom soli. Peče se kratko s jedne i druge bande na jakoj žeravi od pruća od loze. Dignut s ražnja i pokrt da molaju šug. Na kraju izbrojit kosti da se zna kolko je ko izje. Tako ćete se uvijek moći sami pokušati podsjetiti lastovskih avantura, kuhajući i prizivajući njihove mirise.

Jelo izvornog okusa je i slanutak sa slanom srdelom, a uz svaku pečenu i prženu ribu služilo se zelje (raštika), bob, pojak (jari grah) i drugo povrće uzgojeno na otočkim poljima. Naročito dobra riba potrebna je i za brodet, a nju i ostale potrebne namirnice dobit će sudionici kulinarske škole za spravljanju brodeta koje će po ocjenjivanju i izboru najboljeg, također ponuditi gostima manifestacije. Osim toga, uživat ćete i u sitnoj prganoj ribi, rižotu od sipe, patatama na salatu, srdjelama rasplatušama, hobotnici s pulentom, sipi s bobom, slanutkom i pojakom sa srdjelama. Za pripremu hrane pobrinut će se lokalni ugostitelji Konoba Aragosta i OPG Podanje. Kvalitetno maslinovo ulje potrebno za pripremu jela osigurao je nagrađivani OPG Zoltan Trojković.

Za najmlađe će JUPP Lastovsko otočje održati edukativnu radionicu gdje će ih upoznati s vrstama riba, važnosti njihova konzumiranja kao jedne od najzdravijih namirnica, osvijestiti ih o problemu plastičnog i drugog otpada koji završi u moru i kako to utječe na ugroženost ribljih vrsta. TZO Lastovo svoj doprinos sprječavanju onečišćenja realizira korištenjem brzorazgradivog potrošnog materijala i višekratnih perivih čaša na ovoj manifestaciji.

Neprocjenjivu organizacijsku pomoć pružili su gotovo svi lokalni dionici, od Općine Lastovo preko konoba, kafića, lokalnog nogometnog kluba i udruga, DVD-a Lastovo, do policije i komunalnog poduzeća, a financijsku i drugu potporu pružili su Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva, FLAG Južni Jadran, razvojna agencija Dunea, lokalni stožer i stožer Civilne zaštite DNŽ, a sve su aktivnosti vezane uz ovu manifestaciju sufinancirane sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo.

Dođite i okusite što su jeli naši stari i tako nas upoznajte, pri čemu vas molimo da se pridržavate svih propisanih mjera od strane Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Stožera civilne zaštite RH. Prostor će biti ograđen, sjedeća mjesta i razmak osigurani.

Vidimo se u Lastovu 7. kolovoza, ulaz i hrana su besplatni.

pročitaj sve

Čestitka povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja

Cestitka-Dan-pobjede-i-domovinske-zahvalnosti-i-Dan-hrvatskih-branitelja

pročitaj sve

Poziv na predavanje / okrugli stol iz Programa pametni otoci – “Pametni put hrane: kratkim lancima opskrbe prema održivosti”, 27.07.2021., u 19:00 sati, Društveni centar Lastovo

Plakat_270721-1

pročitaj sve

LAG 5 – Poziv na informativnu radionicu za Natječaj za provedbu TO 1.1.4.- “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” – utorak, 27.07.2021., 13 sati, Društveni centar Lastovo

Plakat-Lastovo-radionica-TO-1.1.4

pročitaj sve

FLAG Južni Jadran- objava Natječaja za Mjeru 1.1. “Jačanje zaštite prirodnih resursa kao preduvjeta održivog razvoja ribarstvenog područja“ i Mjeru 2.1. “Jačanje mikro i malog poduzetništva u ribarstvu i akvakulturi”

Dana 20.07.2021. godine FLAG Južni Jadran objavio je dva FLAG natječaja za Mjeru 1.1. „Jačanje zaštite prirodnih resursa kao preduvjeta održivog razvoja ribarstvenog područja“ (ekološke akcije) i Mjeru 2.1. “Jačanje mikro i malog poduzetništva u ribarstvu i akvakulturi” (gospodarski sektor).

Prijave projekta podnose se od 20.08.2021. do 20.09.2021. godine.

Natječajna dokumentacija za oba natječaja dostupna je na https://flagjuznijadran.hr/natjecaji/projekti/.

pročitaj sve

Poziv na predavanja/okrugli stolovi iz Programa pametni otoci – 22.07.2021., od 10 sati, Društveni centar Lastovo

Plakat

pročitaj sve

Javni bilježnik – uredovni dan – 9. srpnja 2021. godine

Javni-biljeznik-uredovni-dan

pročitaj sve

AGROMED – Mediteranski poljoprivredni forum – Split, Cornaro hotel, 2. 7. 2021.

AGROMED – Mediteranski poljoprivredni forum održati će se 2. srpnja 2021. godine u Splitu.

Više informacija o forumu možete dobiti na sljedećoj poveznici: 
https://agromediterraneanforum.com/

pročitaj sve

Centar za socijalnu skrb – uredovni dan – 30. lipnja 2021. godine

Centar-za-socijalnu-skrb-uredovni-dan-30.-lipnja-2021.

pročitaj sve

Poziv na predavanje / okrugli stol iz Programa Pametni otoci – “Dosezi hrvatske otočne razvojne politike”

Plakat-Dosezi-hrvatske-otocne-razvojne-politike

pročitaj sve

Čestitka povodom Dana antifašističke borbe

Cestitka-povodom-Dana-antifasisticke-borbe

pročitaj sve

Dječji vrtić Biser Lastova – Natječaj za radno mjesto ODGOJITELJ i STRUČNI SURADNIK

Natjecaj-za-radno-mjesto-odgojitelj-i-strucni-suradnik-rok-za-prijavu-18.6.-26.6.21.

pročitaj sve

Konačni rezultati izbora članova Općinskog vijeća Općine Lastovo provedenih 16. svibnja 2021.

Konacni-rezultati-izbora-clanova-Opcinskog-vijeca

pročitaj sve

Konačni rezultati drugog kruga glasovanja za izbor Općinskog načelnika Općine Lastovo provedenog 30. svibnja 2021.

Konacni-rezultati-drugog-kruga-glasovanja-za-izbor-Opcinskog-nacelnika

pročitaj sve

Čestitka igračima NK Omladinac

Svim igračima, Upravi i navijačima našeg Omladinca čestitam na osvajanju 1. mjesta 2. Županijske nogometne lige!

Želim Vam svako dobro u privatnom životu, da razvijate sportski duh i da nastavite sa uspješnim natjecanjima.

Vaš Općinski načelnik

Leo Katić

pročitaj sve

Natječaj za davanje u zakup površina javne namjene

Natjecaj-za-davanje-u-zakup-povrsina-javne-namjene

Odluka-o-odabiru-najpovoljnijeg-ponuditelja-Pasadur-parkiraliste-Zla-vlaka

Odluka-o-odabiru-najpovoljnijeg-ponuditelja-Pasadur-prostor-izmedu-ceste-i-ogradnog-zida-igralista-na-Predzbi

Odluka-o-odabiru-najpovoljnijeg-ponuditelja-Pjevor-trznica-stol-broj-1

pročitaj sve

Čestitka povodom Tijelova

cestitka-Tijelovo

pročitaj sve

Obavijest – Javni bilježnik Sandra Marinović

Obavijest

pročitaj sve

Rezultati drugog kruga glasovanja za izbor Općinskog načelnika Općine Lastovo provedenog 30. svibnja 2021.

Rezultati-drugog-kruga-glasovanja-za-izbor-Opcinskog-nacelnika-Opcine-Lastovo

pročitaj sve

Čestitka – Dan državnosti

cestitka

pročitaj sve

Komunalac d.o.o. natječaj – pekar

Natjecaj

pročitaj sve

Predavanje/Okrugli stol iz Programa Pametni otoci “Doprinos registrirane nematerijalne kulturne baštine održivosti lokalne zajednice: pokladne prakse”

Plakat_260521

pročitaj sve

Odluka o održavanju drugog kruga glasovanja za izbor Općinskog načelnika Općine Lastovo

Odluka-o-odrzavanju-drugog-kruga-glasovanja

pročitaj sve

Rezultati izbora Općinskog načelnika Općine Lastovo provedenih 16. svibnja 2021.

Rezultati-izbora-Opcinskog-nacelnika-Opcine-Lastovo

pročitaj sve

Rezultati izbora članova Općinskog vijeća Općine Lastovo provedenih 16. svibnja 2021.

Rezultati-izbora-clanova-Opcinskog-vijeca-Opcine-Lastovo

pročitaj sve

Agencija za obalni linijski pomorski promet – Izmjena reda plovidbe dana 16. svibnja 2021. (nedjelja) u državnoj brzobrodskoj liniji 9604 Lastovo – Vela Luka – Hvar – Split

Jadrolinija_linija-9604

pročitaj sve

Dječji vrtić Biser Lastova – Natječaj za radno mjesto odgojitelj i zdravstvena voditeljica – viša medicinska sestra

NATJECAJ-za-radno-mjesto-odgojitelj-i-visa-medicinska-sestra

pročitaj sve

Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme – domar

1-Javni-natjecaj-domar

Obavijest-i-upute-kandidatima-opis-poslova-podaci-o-placi-nacin-obavljanja-prethodne-provjere-znanja-i-sposobnosti-podrucje-pravni-izvori

Odluka-o-ponistenju

pročitaj sve

ZELENA OGRADA – DEPONIJ OTPADA SOZANJ

Uz državnu cestu D119 Ubli – Lastovo, na lokaciji deponija otpada Sozanj, posađena je živa zimzelena ograda, točnije 30 sadnica Lejlandskog čempresa (Cupressocyparis leylandii), kojoj je osnovna funkcija zaštita od pogleda na odlagalište otpada.

Lejlandskoi čempres je jedna od najbrže rastućih četinjara (crnogorica), koja može narasti i do jednog metra na godinu, a lako se prilagođava različitim tipovima tla, kao i različitim klimatskim uvjetima. Često se sadi uz prometnice jer osigurava dobru zvučnu barijeru, zaštitu od pogleda, a dobro podnosi onečišćenje zraka.

U pripremi realizacije navedenog zahvata, Općina Lastovo zatražila je suradnju s Javnom ustanovom Park prirode Lastovsko otočje, na način da i oni sudjeluju sa nabavom još 30 sadnica Lejlanskog čempresa, kako bi se prostor u cijeloj dužini ozelenio. Nažalost Park je odbio suradnju te će Općina Lastovo, u narednom razdoblju, realizirati zahvat u cijelosti.

pročitaj sve

Ministrica Tramišak dodijelila Općini Lastovo Ugovor za Rekonstrukciju i obnovu prometnica (nerazvrstanih cesta) na području otoka Lastova

U sklopu Programa razvoja otoka 2021. godine, Ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije dodijelila je Općini Lastovo, 3. svibnja 2021. godine, Ugovor vrijedan 600.000,00 kuna za projekt Rekonstrukcija i obnova prometnica (nerazvrstanih cesta) na području otoka Lastova. Radi se o investiciji vrijednoj ukupno 2.796.169,50 kuna (bez PDV-a) te se sa Ministricom vode intenzivni i stalni pregovori o povećanju odobrenih sredstava kako bi se Projekt realizirao u najvećem mogućem opsegu.

Predmet Projekta su radovi na održavanju nerazvrstanih cesta (pojedine dionice). Zahvatom je predviđeno uređenje 5 dionica, i to: Pržina – Vrh od Kala, Puzalice – Uvala Zace, Dovin Dol – Pcij, Prgovo – Dovin Dol, Dovin Dol – Boci.

Dionice su sada u lošem i derutnom stanju, prouzrokovanom velikim količinama oborinskih voda te je ograničeno prometovanje, posebno u kontekstu sigurnosti kretanja. Iz tog razloga cilj je Projekta osigurati siguran i nesmetan pristup poljoprivrednim zemljištima, u cilju zaštite od požara na razini otočne cjeline i jačanja poljoprivrednih aktivnosti lokalnog stanovništva, kao i razvoja cikloturizma.

Projekt se planira izvršiti tijekom ljetnih mjeseci 2021. godine, na zadovoljstvo svih stanovnika otoka Lastova, a osobito onih kojima je poljoprivreda primarno zanimanje. 

Općinski načelnik Leo Katić zahvalan je Ministarstvu na podršci i prepoznavanju ovog Projekta kao iznimno važnog za stvaranje povoljnih preduvjeta za održiv otočni gospodarski i društveni razvoj i povećanje kvalitete života na otoku Lastovu.

Očekujemo Odluku Ministrice o odobrenju dodatnih financijskih sredstava, kako bi se navedeni Projekt realizirao u cijelosti te bi se na taj način izbjeglo nepotrebno trošenje financijskih sredstava, u slučaju da se navedeni Projekt realizira u više faza.

Ministrica-i-Opcinski-nacelnik-na-dodjeli-Ugovora

pročitaj sve

Upute i preporuke za ugostitelje

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske donio je Odluku o izmjenama Odluke o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja.

Nužne epidemiološke mjere, Odlukom od 30. travnja određuju se u trajanju do 15. svibnja 2021.

Više o mjerama možete pronaći na: https://www.hgk.hr/upute-za-ugostiteljske-objekte.

pročitaj sve

Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području Općine Lastovo

Rjesenje-o-odredivanju-birackih-mjesta-na-podrucju-Opcine-Lastovo

pročitaj sve

Kandidature za izbor Općinskog načelnika Općine Lastovo

Zbirna-lista-pravovaljanih-kandidatura-za-izbor-Opcinskog-nacelnika-Opcine-Lastovo

Anita-Jancic-Lesic-kandidatkinja

Leo-Katic-kandidat

Annette-Mufic-Trojkovic-kandidatkinja

pročitaj sve

Kandidacijske liste za izbor članova Općinskog vijeća Općine Lastovo

Zbirna-lista-pravovaljanih-kandidacijskih-lista-za-izbor-clanova-Opcinskog-vijeca-Opcine-Lastovo

Kandidacijska-lista-Hrvatska-demokratska-zajednica-HDZ

Kandidacijska-lista-Socijaldemokratska-partija-Hrvatske-SDP

pročitaj sve

Obavijest – Javni bilježnik Sandra Marinović

Obavijest

pročitaj sve

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Lastovo – plesna sala

Natjecaj-za-davanje-u-zakup-poslovnog-prostora-u-vlasnistvu-Opcine-Lastovo

pročitaj sve

Javni poziv za podnošenje Zahtjeva za davanje koncesijskoj odobrenja na pomorskom dobru na području Općine Lastovo za 2021. godinu

Javni-poziv

obrazac-Zahtjeva

Plan-upravljanja-pomorskim-dobrom-na-podrucju-Opcine-Lastovo-za-2021.-godinu

Prilog-1B-Uredbe-o-postupku-davanja-koncesijskog-odobrenja-na-pomorskom-dobru

pročitaj sve

Kandidiranje na Lokalnim izborima 2021. godine, upute za potvrdu/uvjerenje iz kaznene evidencije

Kontakt osoba: Vesna Kurelja, mob: 091 754 6415

lokalni-izbori_5

pročitaj sve

Centar za socijalnu skrb – uredovni dan 23. travnja 2021. godine 09:00- 11:00

Centar-za-socijalnu-skrb-uredovni-dan

pročitaj sve

Sretan i blagoslovljen Uskrs!

Čestitka Uskrs

pročitaj sve

Dječji vrtić Biser Lastova započeo s radom

Na radost djece, roditelja, zaposlenica i svih dobronamjernih Lastovki i Lastovaca, danas, 1. travnja 2021. godine započeo je sa radom Dječji vrtić Biser Lastova.

Jučer, 31. ožujka 2021. godine, uz nazočnost predstavnika roditelja, djece i zaposlenica, lastovski župnik don Tonći Ante Prižmić blagoslovio je djecu, zaposlenice i prostore novog Dječjeg vrtića.

Općinski načelnik Leo Katić otvorio je i zaželio ugodan boravak djeci i uspješan odgojno-obrazovni rad zaposlenicama te je čestitao ravnateljici Zdenki Bačić na imenovanju.

U novootvorenom Dječjem vrtiću Biser Lastova, uz dosadašnju mještovitu vrtićku skupinu, ustrojena je, po prvi put, i mješovita jaslička skupina.

Općinski načelnik zahvalio je onim članovima Općinskog vijeća Općine Lastovo koji su u rujnu 2020. godine donijeli Odluku o osnivanju Javne ustanove Dječji vrtić Biser Lastova i svojoj zamjenici Margaret Hropić.

Zahvalio se i pročelnici Jedinstvenog upravnog odjela Antoniji Barbić i dosadašnjoj privremenoj ravnateljici Dječjeg vrtića Biser Lastova Marineli Giljević, na trudu, uloženoj energiji i vremenu, na svemu što su napravile u izradi svih potrebnih dokumenata, a koji su bili potrebni za ishodovanje Rješenja o početku obavljanja djelatnosti.

Posebno se zahvalio Antoneli Hropić, pripravnici u Dječjem vrtiću, na entuzijazmu, iskazanoj želji i posvećenom vremenu, kao i svima ostalima koji su doprinijeli uspjehu ovog iznimno važnog Projekta za našu djecu.

Istaknuo je da je sredstva za opremanje u većem dijelu osigurala Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, kroz tip operacije 7.4.1. „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ koji se provodi putem lokalnih razvojnih strategija (LRS) odabranih LAG-ova unutar podmjere 19.2. „Provedba operacija unutar CLLS strategija“, LAG 5.

Preostali iznos za opremu, rekonstrukciju, obrtničke i građevinske radove, kao i za novu ogradu na dvorištu Dječjeg vrtića osigurala je Općina Lastovo.

Svima je čestitao Uskrs, najveći katolički blagdan, nakon čega su djeca dobila prigodni dar.

IMG_20210331_143120

IMG_20210331_143608-01

IMG-20210328-WA0002

IMG-20210328-WA0003

IMG-20210328-WA0007

IMG-20210328-WA0008

pročitaj sve

Obavijest o rezultatima upisa u mješovitu jasličnu odgojno-obrazovnu skupinu Dječjeg vrtića Biser Lastova

Obavijest-o-rezultatima-upisa-Djecji-vrtic-Biser-Lastova

pročitaj sve

Dodjela Zahvalnice Vedranu Crniću za Frontexovu misiju “Poseidon 2020“

Općinski načelnik Leo Katić u ime Općine Lastovo, članova Općinskog vijeća Općine Lastovo i zamjenice Općinskog načelnika, uručio je zahvalnicu Vedranu Crniću, policijskom službeniku Pomorske policije, zapovjedniku ophodnog broda Sveti Duje u Frontexovoj misiji “Poseidon 2020“, za uspješnu akciju spašavanja migranata na granici EU s Turskom, nakon koje su prevezeni u sigurnu luku Alexandropolis.

U Frontexovoj misiji “Poseidon 2020“ iskazao je vještine i pomorsku tradiciju otoka Lastova.

Uručenju Zahvalnice nazočila je pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lastovo Antonia Barbić.

Želimo mu puno uspjeha u daljnjem radu.

pročitaj sve

Javni poziv o započinjanju postupka evidentiranja komunalne infrastrukture – putovi

8-Javni-poziv-putovi

9-Izvjesce

pročitaj sve

Poziv na intervju – Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića Biser Lastova

Poziv-na-intervju-Djecji-vrtic-Biser-Lastova

pročitaj sve

DJEČJI VRTIĆ BISER LASTOVA – Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića Biser Lastova

Javni-natjecaj

pročitaj sve

Javni poziv za upis djece u mješovitu jasličnu odgojno-obrazovnu skupinu Dječjeg vrtića Biser Lastova

Javni-poziv-za-upis-djece

Zahtjev-za-upis-djeteta

Upisni-upitnik

pročitaj sve

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave Nabava i ugradnja opreme za dječje igralište Dječjeg vrtića

Odluka-o-odabiru-najpovoljnije-ponude

pročitaj sve

Uredovni dani javnih bilježnika u prostoru Općine Lastovo

         Obavještavamo Vas da je Ministarstvo pravosuđa i uprave donijelo Rješenje o obavljanju javnobilježničke službe u Općini Lastovo.

         Određeno je održavanje uredovnih dana javnih bilježnika u prostoru Općine Lastovo, i to jednom mjesečno, odnosno drugi petak u mjesecu od 08:00 do 15:00 sati počevši od mjeseca ožujka 2021. godine.

         Uredovni dani održavat će se naizmjenično redom javni bilježnici:

 • Luce Bronzan, Dubrovnik, Dr. A. Starčevića 24,
 • Nikša Mozara, Dubrovnik, Vukovarska 17,
 • Ivo Radović, Dubrovnik, Vukovarska 19,
 • Anđelko Stanić, Dubrovnik, Dr. A. Starčevića 20,
 • Ivna Kaliman, Korčula, Kovački prolaz 25,
 • Sandra Marinović, Blato, 85. ulica 18.

         Ako uredovni dan pada na blagdan i neradni dan, javni bilježnik koji je predviđen održati navedeni uredovni dan u tom mjesecu, uredovni dan održat će prvog sljedećeg utorak ili petka na koji pada radni dan.

pročitaj sve

Obilježavanje Svjetskog dana kastracije – 23. veljače 2021. godine

pročitaj sve

HEP ODS d.o.o. – Obavijest o obustavi isporuke električne energije dana 5. veljače 2021. godine

Obavijest-potrosacima-elektricne-energije

pročitaj sve

Centar za socijalnu skrb – uredovni dan 5. veljače 2021. godine

Centar-za-socijalnu-skrb-uredovni-dan

pročitaj sve

Javni poziv za iskazivanje interesa za sufinanciranje troškova mikroprijevoza na području Općine Lastovo za 2021. godinu

Javni-poziv

pročitaj sve

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata

Poziv-na-prethodnu-provjeru-znanja-i-sposobnosti-kandidata

Odgoda-prethodne-provjere-znanja-i-sposobnosti

pročitaj sve

Javni poziv za iskazivanje interesa za sufinanciranje troškova mikroprijevoza na području Općine Lastovo

1-Javni-poziv

Odluka-o-ponistenju

pročitaj sve

Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme – domar

Javni-natjecaj-za-prijam-u-sluzbu-na-neodredeno-vrijeme-domar

Obavijest-i-upute-kandidatima-opis-poslova-podaci-o-placi-nacin-obavljanja-prethodne-provjere-znanja-i-sposobnosti-podrucje-pravni-izvori

pročitaj sve

Odluke radi ublažavanja negativnih posljedica uzrokovanih koronavirusom COVID-19

Odluka-o-izmjeni-Odluke-o-oslobadanju-zakupnine

Odluka-o-umanjenju-zakupnine-trgovina

pročitaj sve

Savjetovanje s javnošću – Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja domaćih životinja

Javni-poziv

Obrazac-sudjelovanja-javnosti

Prijedlog-Odluke-o-uvjetima-i-nacinu-drzanju-domacih-zivotinja

Izvjesce-o-provedenom-javnom-savjetovanju-sa-zainteresiranom-javnoscu

pročitaj sve

Ukinuta zabrana napuštanja županija

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske s obzirom na novonastalu situaciju donio je Odluku o stavljanju van snage Odluke o zabrani napuštanja županije prema mjestu prebivališta ili boravišta u Republici Hrvatskoj.

Odluka-zabrana-napustanja…-stavljanje-izvan-snage

pročitaj sve

Pomoć stradalima u potresu

Pozivaju se stanovnici Općine Lastovo da se uključe u prikupljanje donacija za stradale u potresu.

Detalji prikupljanja donacija nalaze se u prilogu, a mogu se uplatiti i novčane donacije.

Uplate Crvenom križu

Banka: Privredna banka Zagreb d.d.
IBAN: HR6923400091511555516
Model: HR 00
Poziv na broj: 770
Za uplate iz inozemstva – SWIFT CODE: PBZGHR2X

Uplate Zakladi Solidarna

Račun za hitne i krizne akcije: HR2424020061500078406
Svrha: SOLIDARNO S PETRINJOM & SMŽ
Poziv na broj: 01-2021
SWIFT SWIFT/BIC: ESBCHR22

Prikupljanje-donacija

pročitaj sve

Čestitka – Božić i Nova godina

Cestitka-Bozic-i-Nova-godina

pročitaj sve

Upute za propusnice

Upute-za-propusnice

pročitaj sve

Priopćenje Stožera civilne zaštite Općine Lastovo

Priopćenje-Stožera-civilne-zaštite-Općine-Lastovo-16.03.2020.

Priopćenje-Stožera-civilne-zaštite-Općine-Lastovo-23.03.2020.

Priopćenje-Stožera-civilne-zaštite-Općine-Lastovo-30.03.2020.

Priopćenje-Stožera-civilne-zaštite-Općine-Lastovo-06.04.2020.

Priopćenje-Stožera-civilne-zaštite-Općine-Lastovo-14.04.2020.

Priopćenje-Stožera-civilne-zaštite-Općine-Lastovo-20.04.2020.

Dubrovačko-neretvanska-županija

Priopćenje-Stožera-civilne-zaštite-Općine-Lastovo-27.04.2020.

Odluka-nužna-mjera-ograničavanja

Priopćenje-Stožera-civilne-zaštite-Općine-Lastovo-04.05.2020.

Priopćenje-Stožera-civilne-zaštite-Općine-Lastovo-12.05.2020.

Priopćenje-Stožera-civilne-zaštite-Općine-Lastovo-14.07.2020.

Priopcenje-Stozera-civilne-zastite-Opcine-Lastovo-19.11.2020.

Odluka-okupljanja

Odluka-okupljanja-1_-izmjena

Priopcenje-Stozera-civilne-zastite-Opcine-Lastovo-15.12.2020.-1

pročitaj sve

Obavijest – Zemljišnoknjižni odjel Blato

Poštovani,

Izvješćujem Vas da od dana 14. prosinca 2020. do daljnjega Zemljišnoknjižni odjel Blato radi sa strankama :

 • Utorkom od 8-12
 • Četvrtkom od 8-12

Sve ostale dane u uredovno vrijeme stranke se primaju u Zemljišnoknjižnom odjelu u Korčuli.

Hvala na razumijevanju uz zamolbu da o ovome putem vaših medija odnosno oglasne ploče obavijestite građane.

Srdačan pozdrav i sretni Vam blagdani,

Marija Skokandić

Voditeljica Stalne službe Korčula,Blato i Lastovo

pročitaj sve

Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje

Dan-sjecanja-na-zrtve-Domovinskog-rata-i-Dan-sjecanja-na-zrtvu-Vukovara-i-Skabrnje

pročitaj sve

Dječji vrtić – akcija čišćenja

Općinsko vijeće Općine Lastovo na svojoj 23. sjednici održanoj dana 20. rujna 2020. godine donijelo je Odluku o osnivanju Dječjeg vrtića Biser Lastova.

Općina Lastovo ugovorila je radove za sanaciju i uređenje prostora u Dječjem vrtiću. Navedeni radovi su u tijeku.

Proteklog vikenda odrađena je volonterska akcija čišćenja Dječjeg vrtića, a sve kako bi, čak i u uvjetima pandemije, boravak naše djece u Dječjem vrtiću bio siguran.

pročitaj sve

Obavijest – Porezna uprava

Porezna-uprava-obavijest

pročitaj sve

Natječaj za prijavu projekata i institucionalnu podršku udrugama za 2021. godinu iz Proračuna Općine Lastovo

Natjecaj-za-prijavu-projekata-i-institucionalnu-podrsku-udrugama-za-2021.-godinu-iz-Proracuna-Opcine-Lastovo

OBRASCI ZA PRIJAVU PROGRAMA ILI PROJEKTA

1.1.-Obrazac-opisa-programa-ili-projekta

1.2.-Obrazac-proracuna-programa-ili-projekta

2.-Obrazac-izjave-o-nepostojanju-dvostrukog-financiranja

3.-Obrazac-izjave-o-partnerstvu

OBRASCI ZA IZVJEŠTAVANJE

Obrazac-izvjestaja-programa-ili-projekta

Obrazac-financijskog-izvjesca-programa-ili-projekta

pročitaj sve

Komunalac – Javni poziv za najam traktora

Javni-poziv-TRAKTOR-2020

pročitaj sve

Lastovo u pomorskoj izolaciji – apel Općine Lastovo nadležnim institucijama

Lastovo-u-pomorskoj-izolaciji

pročitaj sve

Natječaj za davanje u zakup poslovnoga prostora – Plesna sala

Natjecaj-za-davanje-u-zakup-poslovnoga-prostora

pročitaj sve

Obilježen Dan Općine Lastovo

U subotu, 26. rujna 2020. godine, svečano je obilježen Dan Općine Lastovo i blagdan Sv. Kuzme i Damjana, zaštitnika lastovske župe. Protokol svečanosti započeo je podizanjem Općinske zastave i zastave nebeskih zaštitnika ispred Crkve sv. Kuzme i Damjana te polaganjem vijenca i paljenjem svijeća kod Središnjeg križa na Groblju.

Potom je u Domu kulture upriličena svečana sjednica Općinskog vijeća Općine Lastovo. Predsjednik Općinskog vijeća Tonći Šarić otvorio je svečanu sjednicu pozdravnim govorom. Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Antonia Barbić prenijela je prisutnima neke od čestitki čestitara, koji se zbog vremenskih neprilika i otkaza brodskih linija nisu odazvali pozivu za sudjelovanje na svečanom obilježavanju Dana Općine. Prigodnim govorom prisutnima su se obratili Općinski načelnik Leo Katić, župnik don Tonći Ante Prižmić te dr. Antun Jurica, nositelj nagrade za životno djelo Općine Lastovo.

Nakon svečane sjednice, povodom blagdana sv. Kuzme i Damjana, služena je svečana sveta misa u Crkvi sv. Kuzme i Damjana.

U poslijepodnevnim satima, održan je VII. Međunarodni jesenski cross „Sv. Kuzma i Damjan“ na kojem je sudjelovalo 48 sudionika.

Svečano obilježavanje Dana Općine završeno je kulturno-umjetničkim programom klape Ladesta, klape Fumari te KUD-a Lastovo u Domu kulture.

pročitaj sve

Red plovidbe državne trajektne linije br. 604

Jadrolinija_linija-604

pročitaj sve

VII. Međunarodni jesenski cross “Sv. Kuzma i Damjan”

VII.-Medunarodni-jesenski-cross-Sv.-Kuzma-i-Damjan-2020.

pročitaj sve

Čestitka i program – Dan Općine Lastovo i blagdan Sv. Kuzme i Damjana

Dan-Opcine-2020

pročitaj sve

Obraćanje Općinskog načelnika predsjedniku Vlade RH

Opcina-Lastovo-sadasnje-stanje-i-prijedlog-mjera-za-opstanak-zivota-i-razvoja-najudaljenijeg-hrvatskog-otoka

pročitaj sve

Čestitka povodom blagdana Velike Gospe

15.08.2020.

pročitaj sve

Čestitka povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja

05.08.2020.

pročitaj sve

DHMZ – Upozorenje na opasnost od toplinskog vala

toplinski-val-28.-31.7.20

toplinski-val-01.-04.08.20

pročitaj sve

Obavijest – HEP

2931-20IZ-2

pročitaj sve

Izbori za zastupnike u Hrvatski sabor – obavijesti

rjesenje-bm-lastovo

Obavijest-za-birače

pročitaj sve

DNŽ – Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi

Javni-poziv-tekst

pročitaj sve

Obavijest – HEP

2632-20IZ-1

pročitaj sve

Postupak kod pojave bolesti COVID-19 kod gosta

Postupak_kod_pojave_bolesti_kod_gosta_19_06

pročitaj sve

Priopćenje Stožera civilne zaštite Dubrovačko-neretvanske županije

Priopcenje-Stozera-CZ-DNZ-12.03.20.

Priopcenje-Stozera-CZ-DNZ-13.03.20.

Priopcenje-Stozera-CZ-DNZ-15.03.20.

Priopcenje-Stozera-CZ-DNZ-16.03.20.

Priopcenje-Stozera-CZ-DNZ-17.03.20.

Priopcenje-Stozera-CZ-DNZ-18.03.20.

Priopcenje-Stozera-CZ-DNZ-19.03.20.

Priopcenje-Stozera-CZ-DNZ-20.03.20.

Priopcenje-Stozera-CZ-DNZ-21.03.20

Priopcenje-Stozera-CZ-DNZ-22.03.20.

Priopcenje-Stozera-CZ-DNZ-23.03.20.

Priopcenje-Stozera-CZ-DNZ-24.03.20.

Priopcenje-Stozera-CZ-DNZ-25.03.20.

Priopcenje-Stozera-CZ-DNZ-26.03.20.

Priopcenje-Stozera-CZ-DNZ-27.03.20.

Priopcenje-Stozera-CZ-DNZ-28.03.20.

Priopcenje-Stozera-CZ-DNZ-29.03.20.

Priopcenje-Stozera-CZ-DNZ-30.03.20.

Priopcenje-Stozera-CZ-DNZ-31.03.20.

Priopcenje-Stozera-CZ-DNZ-01.04.20.

Priopcenje-Stozera-CZ-DNZ-04.04.20.

Priopcenje-Stozera-CZ-DNZ-06.04.20.

Priopcenje-Stozera-CZ-DNZ-08.04.20.

Priopcenje-Stozera-CZ-DNZ-10.04.20.

Priopcenje-Stozera-CZ-DNZ-12.04.20.

Priopcenje-Stozera-CZ-DNZ-14.04.20.

Priopcenje-Stozera-CZ-DNZ-18.04.20.

Priopcenje-Stozera-CZ-DNZ-19.04.20.

Priopcenje-Stozera-CZ-DNZ-23.04.20.

Priopcenje-Stozera-CZ-DNZ-25.04.20.

Priopcenje-Stozera-CZ-DNZ-26.04.20.

Priopcenje-Stozera-CZ-DNZ-27.04.20.

Priopcenje-Stozera-CZ-DNZ-28.04.20.

Priopcenje-Stozera-CZ-DNZ-29.04.20.

Izvanredno priopcenje-Stozera-CZ-DNZ-29.04.20.-2

Priopcenje-Stozera-CZ-DNZ-30.04.20.

Priopcenje-Stozera-CZ-DNZ-01.05.20.

Priopcenje-Stozera-CZ-DNZ-02.05.20.

Priopcenje-Stozera-CZ-DNZ-03.05.20.

Priopcenje-Stozera-CZ-DNZ-04.05.20.

Priopcenje-Stozera-CZ-DNZ-05.05.20.

Priopcenje-Stozera-CZ-DNZ-06.05.20.

Priopcenje-Stozera-CZ-DNZ-07.05.20.

Priopcenje-Stozera-CZ-DNZ-08.05.20.

Priopcenje-Stozera-CZ-DNZ-09.05.20.

Priopcenje-Stozera-CZ-DNZ-10.05.20.

Priopcenje-Stozera-CZ-DNZ-11.05.20.

Priopcenje-Stozera-CZ-DNZ-12.05.20.

Priopcenje-Stozera-CZ-DNZ-13.05.20.

Priopcenje-Stozera-CZ-DNZ-14.05.20.

Priopcenje-Stozera-CZ-DNZ-15.05.20.

Priopcenje-Stozera-CZ-DNZ-17.05.20.

Priopcenje-Stozera-CZ-DNZ-18.05.20.

Priopcenje-Stozera-CZ-DNZ-19.05.20.

Priopcenje-Stozera-CZ-DNZ-20.05.20.

Priopcenje-Stozera-CZ-DNZ-21.05.20.

Priopcenje-Stozera-CZ-DNZ-22.05.20.

Priopćenje-Stožera-JLS-23-5-20

Priopćenje-Stožera-JLS-24-5-20

Priopćenje-Stožera-JLS-25-5-20

Priopćenje-Stožera-JLS-26-5-20

Priopcenje-Stozera-CZ-DNZ-090620

Priopcenje-Stozera-CZ-DNZ-200620

Priopcenje-Stozera-CZ-DNZ-210620-1

Priopcenje-Stozera-CZ-DNZ-220620

pročitaj sve

Čestitka – Dan antifašističke borbe

Dan-antifasisticke-borbe-2020

pročitaj sve

OBAVIJEST – Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Obavještavaju se poljoprivrednici da će Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju imati uredovne dana od petka, 12. lipnja 2020. godine u 14:00 sati do ponedjeljka 15. lipnja 2020. godine, u zgradi Općine Lastovo. Mole se poljoprivrednici da dođu na dogovor za svoj termin.

pročitaj sve

Čestitka povodom Tijelova

Čestitka-Tijelovo-11.6.20

pročitaj sve

Ministarstvo poljoprivrede – Preporuka vinogradarima

Preporuka-vinogradari-09.06.2020.

pročitaj sve

Državni zavod za statistiku – Javni poziv

Javni-poziv-zainteresiranim-kandidatima-za-podnošenje-prijava-za-sudjelovanje-u-Popisu-poljoprivrede-2020.-godine-u-svojstvu-popisivača

pročitaj sve

Čestitka povodom Dana državnosti

Dan-drzavnosti-2020

pročitaj sve

Natječaj za davanje u zakup površina javne namjene

Natjecaj-povrsine-j.n.

pročitaj sve

Red plovidbe Državne brzobrodske linije br. 9807

GV-line_linija_9807pdf

pročitaj sve

Red plovidbe Državne trajektne linije br. 604

Jadrolinija_linija-604

pročitaj sve

Vatrogasna zajednica DNŽ – dozvoljava se paljenje vatre na otvorenom od 25. do 27. svibnja 2020. godine

255-2020-1

pročitaj sve

Ministarstvo poljoprivrede – Preporuka vinogradarima

Preporuka-vinogradari-19.05.2020.

pročitaj sve

Vatrogasna zajednica DNŽ – dozvoljava se paljenje vatre na otvorenom od 11. do 14. svibnja 2020. godine

228-2020

pročitaj sve

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske – Odluke

Odluka-mjere-ograničavanja-društvenih-okupljanja-rada-trgovina

Odluka-privremena-zabrana-prelaska-preko-graničnih-prijelaza-RH

Odluka-o-ograničenju-zadržavanja-na-ulicama-i-javnim-mjestima

Odluka-linijski-obalni-pomorski-promet

Odluka-o-zabrani-javnog-prometa

Odluka-dječja-igrališta

Odluka-sklapanje-braka

Odluka-sprovodi

Odluka-radno-vrijeme-trgovina

Odluka-taxi-prijevoz

Odluka-HZJZ

Odluka-HZMZ

Odluka-o-zabrani-napuštanja-prebivališta…

Odluka-o-načinu-održavanja-pogreba

Odluka-djelatnost-trgovine

Odluka-dopuna-Odluke-o-radu-tržnica

Odluka-javni-promet

Odluka-nužna-mjera-ograničavanja

Odlluka-sklapanje-braka-III

Odluka-dječja-igrališta-III

Odluka-sprovodi-III

pročitaj sve

Savjetovanje s javnošću – Prijedlog Odluke o zakupu površina javne namjene

Javni-poziv

Prijedlog-Odluke-o-zakupu-površina-javne-namjene

Obrazac-sudjelovanja-javnosti-1

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

pročitaj sve

Čestitka povodom Međunarodnog praznika rada i Blagdana Sv. Josipa Radnika

Čestitka 1. svibnja

pročitaj sve

Savjetovanje s javnošću – Prijedlog Odluke o komunalnom redu Općine Lastovo

1-Javni-poziv

Obrazac-sudjelovanja-javnosti

Prijedlog Odluke o komunalnom redu Općine Lastovo

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

pročitaj sve

Odluka o ukidanju nužne mjere zabrane napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka na području cijele Dubrovačko – neretvanske županije

Odluka-Dubrovačko-neretvanska-županija-II.

pročitaj sve

Ministarstvo poljoprivrede – Preporuka vinogradarima

Preporuka-vinogradari-24.04.2020.-1

pročitaj sve

LAG-5 Poziv na javno savjetovanje

Poziv-za-Javno-savjetovanje-za-4.-izmjenu-LRS

pročitaj sve

Komunalac -Lastovo d.o.o. objavljuje Natječaj za zaposlenje

Natječaj-Komunalac

pročitaj sve

Javni poziv za kupuprodaju grobnice

Grobno-mjesto-Javni-poziv

Grobno-mjesto-Zahtjev

pročitaj sve

Vatrogasna zajednica DNŽ – dozvoljava se paljenje vatre na otvorenom od 29.04. do 02.05. 2020. godine

VZ-DNŽ

pročitaj sve

Čestitka povodom Uskrsa

čestitika-Uskrs-2020

pročitaj sve

Odluka o oslobađanju od plaćanja zakupnine na području Općine Lastovo

Odluka-o-oslobađanju-zakupnine

pročitaj sve

Župni oglas uoči Cvjetnice

oglasi-uoči-cvjetnice-2020.

pročitaj sve

e- PROPUSNICE za ulazak i izlazak s područja prebivališta ili stalnog boravišta

e-Propusnice – upute za građane

Obrazac zahtjeva

Propusnica-Ministarstvo-poljoprivrede

Stanovnici Općine Lastovo koji nemaju pristup sustavu e-građani mogu zahtjev za izdavanje propusnice dostaviti na mail – stozerczlastovo@gmail.com ili se javiti na br 091 399 3199 (Margaret Hropić) i 091 725 5489 (Antonia Barbić)

pročitaj sve

Odluka – obavljanje tehničkog pregleda automobila

Odluka-tehnički-pregled

pročitaj sve

COVID-19 upute i provedba zdravstvenog nadzora

Upute-za-samoizolaciju

COVID-19-upute

Zdravstveni-nadzor-150320

Plakat-za-javne-prostore-B1-COVID-19_HR-ENG-1

Naputak-za-pranje-ruku

Upute-Hrvatskog-zavoda-za-javno-zdravstvo-i-brojevi-epidemiologa

pročitaj sve

Obavijest stanovnicima o načinu očitanja i dostave stanja brojila – HEP

obavijest-očitanje

pročitaj sve

Odluka o zatvaranju igrališta na području Općine Lastovo

Odluka-o-zatvaranju-igrališta

pročitaj sve

Sva pitanja u vezi funkcioniranja rada i života u novonastalim okolnostima na području Općine Lastovo možete postaviti na:

091 399 3199 – Margaret Hropić, načelnica Stožera civilne zaštite Općine Lastovo,

091 725 5489 – Antonia Barbić, zamjenica načelnice,

e-mail: stozerczlastovo@gmail.com

pročitaj sve

Odluka o mjerama spriječavanja širenja virusa COVID-19 na području Općine Lastovo

Odluka-o-mjerama-spriječavanja-širenja-virusa-COVID-19-na-području-Općine-Lastovo

pročitaj sve

Javni poziv za podnošenje Zahtjeva za davanje koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru na području Općine Lastovo za 2020. godinu

Javni-poziv-za-podnošenje-Zahtjeva-za-davanje-koncesijskog-odobrenja-na-pomorskom-dobru-za-2020.

obrazac-Zahtjeva

Plan-upravljanja-pomorskim-dobrom-na-području-OL-za-2020.-godinu

Prilog-1B-Uredbe-o-postupku-davanja-koncesijskog-odobrenja-na-pomorskom-dobru

pročitaj sve

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave Instaliranje bežičnog interneta prema natječaju WiFi4EU

Odluka-o-odabiru-najpovoljnije-ponude

pročitaj sve

Javni poziv za podnošenje ponude za davanje na privremeno korištenje vojne lokacije “Žminjaš do”

Javni-poziv

pročitaj sve

Odluka o poništenju Oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme

Odluka-o-poništenju

pročitaj sve

Poziv na radionicu “Osnove digitalnog marketinga” 28. veljače 2020. g. u 10:00 h

Osnove digitalnog marketinga

pročitaj sve

Ministarstvo poljoprivrede – Preporuka vinogradarima

Preporuka-vinogradari-17.02.2020.

pročitaj sve

Oglas za prijam u službu na određeno – Viši stručni suradnik II.

Oglas-VSS-II.

Obavijest-i-upute-kandidatima-opis-poslova-podaci-o-placi-nacin-obavljanja-prethodne-provjere-znanja-i-sposobnosti-podrucje-pravni-izvori

pročitaj sve

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Lastovo prikupljanjem pisanih ponuda

Javni-natječaj

pročitaj sve

Anketa putovanja stanovnika RH

Obavijest_Anketa_putovanja_stanovnika_RH

pročitaj sve

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata, 14.01.2020. u 18:00 sati

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata

pročitaj sve

Izmjena plovidbenog reda na dan 5. siječnja, linija br. 9604

Izmjena-plovidbenog-reda-05-01-2020-na-liniji-9604

pročitaj sve

Objavljen FLAG natječaj za Mjeru 3.1. “Potpora razvoju male turističke infrastrukture i usluga povezanih s ribarstvom i akvakulturom”

FLAG-natjecaj-M-3.1._V-1.0-2

pročitaj sve

Javni natječaj za imenovanje pročelnika/ce Jedinstvenog upravnog odjela

Javni-natjecaj-za-imenovanje-pročelnika-ce-Jedinstvenog-upravnog-odjela

Obavijest-i-upute-kandidatima-opis-poslova-podaci-o-placi-nacin-obavljanja-prethodne-provjere-znanja-i-sposobnosti-podrucje-pravni-izvori

pročitaj sve

Čestitka – Božić i Nova godina

Čestitka-Božić-i-Nova-godina

pročitaj sve

Izmjena reda plovidbe za liniju 9604 na dan Predsjedničkih izbora

Jadrolinija_linija-9604-na-dan-izbora

pročitaj sve

Red plovidbe za brzobrodsku liniju br. 9807

Red-vožnje-brzobrodska-linija-9807

pročitaj sve

Biračka mjesta na području Općine Lastovo – Izbori za predsjednika Republike Hrvatske

Rješenje-o-određivanju-biračkih-mjesta-na-području-Općine-Lastovo

pročitaj sve

HEP – Obustava isporuke električne energije 11. prosinca 2019. godine

HEP-Obustava-isporuke-elektricne-energije

pročitaj sve

Centar za socijalnu skrb Korčula – Uredovni dan 9. prosinca 2019. godine

Centar-za-socijalnu-skrb-uredovni-dan-9.12.2019.

pročitaj sve

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave – Radovi rušenja, demontaža i hidroizolaterski radovi unutar objekta – Dom mladih Ubli

Odluka-o-odabiru-najpovoljnije-ponude-Dom-mladih

pročitaj sve

Hep – Obustava isporuke električne energije 27. studenoga 2019. godine

Hep-Obustava-isporuke-el.-energije-27.11.19.

pročitaj sve

Objava biračima – Izbori za Predsjednika Republike Hrvatske

Objava-biračima-Izbori-za-predsjednika-Republike-Hrvatske

pročitaj sve

Hep – Obustava isporuke električne energije 23. studenoga 2019. godine

Obustava-isporuke-el.-energije-23.11.19.

pročitaj sve

Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave – Radovi rušenja, demontaža i hidroizolaterski radovi unutar objekta – Dom mladih Ubli

Odluka-o-poništenju-postupka-jednostavne-nabave-Radovi-rušenja-demontaža-i-hidroizolaterski-radovi-unutar-objekta-Dom-mladih-Ubli

pročitaj sve

Vozni red trajekta i katamarana za 2020. godinu

604-Lastovo-Vela-Luka-Hvar-Split

9604-Lastovo-Vela-Luka-Hvar-Split

pročitaj sve

Uredovni dan i informativna radionica LAG 5 – 5. studenoga 2019. godine

Uredovni-dan-i-info-radionica-LAG-5

pročitaj sve

Javni poziv Udrugama za dostavu Programa rada / Projekata i Financijskih planova za 2020. godinu

Javni-poziv-Udrugama

pročitaj sve

Centar za socijalnu skrb – Uredovni dan 29. listopada 2019. godine

Centar-za-socijalnu-skrb-uredovni-dan-29.-listopada-2019.

pročitaj sve

Natječaj LAG 5 za tip operacije 1.1.1.

Obavještavamo Vas da je u tijeku natječaj LAG-a 5 za tip operacije 1.1.1.  Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (sukladan nacionalnom tipu operacije 4.1.1). Natječaj je namjenjen poljoprivrednicima čija je ekonomska veličina veća od 6.000 eura. Iznos potpore iznosi minimalno 5.000 eura, a maksimalno 30.000 eura te se sufinancira do 50% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta. Za mlade poljoprivrednike, koji su definirani kao nositelji projekta ovog tipa operacije, intenzitet potpore uvećava se za 20 % . Više na poveznici: https://www.lag5.hr/lag-5-natjecaji/novi-natjecaj-lag-a-5-za-provedbu-prioritetne-operacije-1-1-1-restrukturiranje-modernizacija-i-povecanje-konkurentnosti-poljoprivrednih-gospodarstava.html

pročitaj sve

Dan neovisnosti 8. listopada 2019.

Dan-neovisnosti-8.10.2019.Preuzmi

pročitaj sve

Prvi poziv na dostavu poslovnih ideja – Plavi poslovni inkubator

PLAVI-POSLOVNI-INKUBATOR-PRAVILA-PRIJAVE

PLAVI-POSLOVNI-INKUBATOR-OBRAZAC-ZA-PRIJAVU

pročitaj sve

Dan Općine Lastovo i blagdan Sv. Kuzme i Damjana

Općina Lastovo obilježila je u četvrtak 26. rujna 2019. godine Dan Općine Lastovo i blagdan Sv. Kuzme i Damjana, zaštitnika lastovske župe. Organiziran je prigodni program koji je započeo u srijedu 25. rujna 2019. godine Izložbom slika Antuna Lešića uz degustaciju lastovskih proizvoda u organizaciji Udruge Rukatac i Piculja u Kneževom dvoru-Palac. Svečani protokol, dana 26. rujna 2019. godine, započeo je otkrivanjem spomenika „Lastovskoj majci“ te polaganjem vijenca i paljenjem svijeća kod središnjeg križa na Groblju. Svečanu sjednicu Općinskog vijeća Općine Lastovo u Domu kulture, otvorio je predsjednik Općinskog vijeća Općine Lastovo Ilija Frlan. Prigodnim govorom prisutnima su se obratili Općinski načelnik Leo Katić, biskup mons. Mate Uzinić, izaslanik Predsjednika Hrvatskoga sabora, izaslanik predsjednika Vlade Republike Hrvatske i zamjenik župana Dubrovačko-neretvanske županije Joško Cebalo te Općinski načelnik Općine Smokvica Kuzma Tomašić. Nakon svečane sjednice služena je svečana sveta misa povodom blagdana Sv. Kuzme i Damjana, a potom je uslijedio domjenak i druženje ispred Crkve sv. Kuzme i Damjana. U sklopu programa, u poslijepodnevnim satima, održan je VI. Međunarodni jesenski cross „Sv. Kuzma i Damjan“. Također, ispred Crkve sv. Kuzme i Damjana izvedena je „Lastovska udaja“ Udruge Val te nastup Klape Ladesta i Klape Fumari. 27. rujna 2019. godine održano je prvo okupljanje lignjolovaca u Ublima. Slijedećeg dana, 28. rujna 2019. godine upriličen je kulturno umjetnički program s nastupom BFD-a Ciciljona Supetar s otoka Brača i KUD-a Lastovo ispred Crkve sv. Kuzme i Damjana. U svečanom tonu proslava se nastavila u Sali Bačvara 1 uz gastronomsku ponudu i muziku uživo. Završetak svečanosti, 29. rujna 2019. godine, obilježila je promocija knjige „Da se ne zaboravi“, autora dr. Antuna Jurice u prostoru Udruge Dobre Dobričević.

pročitaj sve

Vozni red autobusa od 30. rujna 2019. do 30. svibnja 2020.

VOZNI-RED-OD-30.09.2019.-DO-30.05.2020.

pročitaj sve

Anatomija otoka – Program

Program-8.-Anatomije-otoka-Lastovo-2019

pročitaj sve

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude – Građevinska sanacija i konzervatorsko-restauratorski radovi – Crkva Sv. Mihovila

Odluka-o-odabiru-najpovoljnije-ponude-Sv.-Mihovil

pročitaj sve

Čestitka i program – Dan Općine Lastovo i blagdan Sv. Kuzme i Damjana

Cestitka-i-program-1

pročitaj sve

VI. Međunarodni jesenski cross “Sv. Kuzma i Damjan”

VI.-Medunarodni-jesenski-cross-Sv.-Kuzma-i-Damjan-2019.

pročitaj sve

Okupljanje lignjolovaca 27. rujna 2019. godine – Poziv

Lignjolov-poziv

pročitaj sve

Vozni red autobusa od 9. rujna – 29. rujna 2019. godine

VOZNI-RED-09.09.-DO-29.09.2019.

pročitaj sve

Izmjena voznog reda trajekta za dan 22. rujna 2019. godine (nedjelja)

Iznimna-suglasnost-izmjena-rp-na-604

pročitaj sve

FLAG natječaj za Mjeru 2.2.

Tekst-FLAG-natječaja-za-Mjeru-2.2.

pročitaj sve

Zaštita životinja – odgovornost kroz sva godišnja doba

Odgovornost-kroz-sva-godisnja-doba

Zakonske-obaveze-skrbnika-pasa

Dobrobiti-kastracije

pročitaj sve

Agencija za obalni linijski pomorski promet – Obavijest otočne iskaznice

PRIOPĆENJE-ZA-MEDIJE-REIZDAVANJE-OTOČNIH-ISKAZNICA

pročitaj sve

Centar za socijalnu skrb – uredovni dan 19. kolovoza 2019. godine

Centar-za-socijalnu-skrb-uredovni-dan-19.-kolovoza-2019.-godine

pročitaj sve

Čestitka blagdan Velike Gospe

Velika-Gospa-15.8.-2019.

pročitaj sve

Obavijest Hep – Obustava isporuke električne energije 13. kolovoza 2019. godine

Obavijest-HEP-Obustava-isporuke-električne-energije-za-13.-kolovoza-2019.-godine

pročitaj sve

Ministarstvo poljoprivrede – Obavijest maslinarima

Preporuka-maslinari-9.-8.-2019.

pročitaj sve

OBAVIJEST o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće – NPKLM vodovod d.o.o.

OBAVIJEST-O-ZDRAVSTVENOJ-ISPRAVNOSTI-VODE-ZA-PIĆE-04.08.2019.

pročitaj sve

Čestitka 5. kolovoza 2019. godine

Čestitka-5.-kolovoza-2019.-godine

pročitaj sve

OBAVIJEST – NPKLM vodovod d.o.o. – Zdravstvena ispravnost vode za piće

Zdravstvena-ispravnost-vode-za-piće

pročitaj sve

Ministarstvo poljoprivrede – Preporuka vinogradarima

Preporuka-vinogradari-05.-07.-2019.

pročitaj sve

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata – referent – komunalni redar

Poziv-na-prethodnu-provjeru-znanja-i-sposobnosti-kandidata-referent-komunalni-redar

pročitaj sve

Vozni red autobusa od 1. srpnja do 8. rujna 2019. godine

ARRIVA_LASTOVO_VOZNI_RED

pročitaj sve

Zaštita životinja

Zakonske-obaveze-skrbnici-pasa

Odgovornost-kroz-sva-godisnja-doba

pročitaj sve

Čestitka – Dan antifašističke borbe i Dan državnosti

Čestitka-22.-i-25.-lipnja-2019.-godine

pročitaj sve

Ministarstvo poljoprivrede – Obavijest maslinarima

Preporuka-maslinari-19.-6.-2019.

pročitaj sve

Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi – Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Lastovo

Izvjesce_o_ponovnoj_jr

pročitaj sve

Čestitka – Tijelovo

Čestitka-Tijelovo-20.6.19.

pročitaj sve

Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme – referent – komunalni redar

Javni-natjecaj-referent-komunalni-redar

Obavijest-i-upute-kandidatima-opis-poslova-podaci-o-placi-nacin-obavljanja-prethodne-provjere-znanja-i-sposobnosti-podrucje-pravni-izvori

pročitaj sve

Centar za socijalnu skrb – Uredovni dan 18. lipnja 2019. godine

Centar-za-socijalnu-skrb-uredovni-dan-18.-lipnja-2019.-godine

pročitaj sve

LAG 5 – Uredovni dan 19. lipnja 2019. godine

LAG-5-Uredovni-dan-19.06.2019.

pročitaj sve

Ministarstvo poljoprivrede – Obavijest vinogradarima

Preporuka-vinogradari-09.-6.-2019.

pročitaj sve

HGK – Info dan 4. lipnja 2019. godine

HGK-ŽK-Dubrovnik-Info-dan-4.-lipnja-2019.-godine

pročitaj sve

Vozni red autobusa od 31.05.-29.09.2019.

Vozni-red-autobusa-od-31.05.-do-29.09.2019.

pročitaj sve

Javni poziv učenicima i studentima – Knežev dvor Lastovo

Javni-poziv-učenicima-i-studentima-Knežev-dvor

pročitaj sve

Prijedlog Plana za ponovnu javnu raspravu – Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Lastovo

iidppuol_pp_pjr_FINAL

0_naslovnica

1_unutarnja

2_zahtjevi_javnopravnih_tijela

3_zahtjev_opcine

4_sazetak_prijedloga_plana

5_Izvjesce_o_javnoj_raspravi

6_suglasnost_h_vode

7_suglasnost_Morh

8_suglasnost_Min_polj_USLDI

9_zahtjev_opcine

10_sazetak_prijedloga_plana_za_pjr

11_evidencija_postupka_izrade_i_donosenja_iidppuol

12_sufinanciranje_EU

1a_namjena-plot

1b_promet-plot

2a_posta-plot

2b_elektro-plot

2c_vodoopskrba-plot

2d_odvodnja-plot

3a1_priroda-plot

3a2_bastina-plot

3a3_stanista-plot

3B_posebna-ogranicenja-u-koristenju-plot

3C_posebne-mjere-uređenja-i-zastite-plot

4A_gradjevinsko-PASADUR

4B_gradjevinsko-LASTOVO

4C_gradjevinsko-UBLI

4D_gradjevinsko-SKRIVENA-LUKA

pročitaj sve

Preporuka vinogradarima – Ministarstvo poljoprivrede

Preporuka-vinogradari-24.-5.-2019.

pročitaj sve

Obavijest Hep – Obustava isporuke električne energije 25. svibnja 2019. godine

Obavijest-Hep-Obustava-isporuke-električne-energije-25.-svibnja-2019.-godine

pročitaj sve

Obavijest biračima – Izbori za članove u Europski parlament

Obavijest-biračima-IZBORI-ZA-EU-PARLAMENT

pročitaj sve

Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području Općine Lastovo – Izbori za članove u Europski parlament

Rjesenje-o-određivanju-biračkog-mjesta-na-području-Općine-Lastovo

pročitaj sve

Objava ponovne javne rasprave (javni uvid i javno izlaganje) o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lastovo

Objava-ponovne-javne-rasprave-o-Prijedlogu-Izmjena-i-Dopuna-Prostornog-plana-uređenja-Općine-Lastovo

pročitaj sve

Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave – Građevinska sanacija i konzervatorsko-restauratorski radovi – Crkva Sv. Mihovila

Odluka-o-poništenju-postupka-jednostavne-nabave-Građevinska-sanacija-i-konzervatorsko-restauratorski-radovi-Crkva-Sv.-Mihovila-1

pročitaj sve

Održan sastanak na temu prometne (ne)povezanosti zapadnog dijela otoka Korčule i otoka Lastova

Danas 17. svibnja 2019. godine na otoku Lastovu održan je sastanak na temu prometne (ne)povezanosti zapadnog dijela otoka Korčule i otoka Lastova, organiziran od strane općinskih načelnika Lastova, Vele Luke, Blata i Smokvice, a na koji su pozvani Oleg Butković ministar mora, prometa i infrastrukture, Branko Bačić saborski zastupnik, Nikola Dobroslavić – župan Dubrovačko – neretvanski, David Sopta – predsjednik Uprave Jadrolinije, Paula Vidović ravnateljica Agencije za obalni linijski pomorski  promet, Andrija Fabris – gradonačelnik Grada Korčule, Igor Kršinić općinski načelnik Općine Lumbarda, kao nastavak sastanka koji je na poziv Branka Bačića predsjednika kluba zastupnika HDZ-a održan 28. siječnja 2019. godine u Dubrovniku.            

Obzirom da se na današnjem sastanku nisu odazvali pozvani sudionici, iako je većina opravdala svoj izostanak, ali ne i inicijator sastanka u Dubrovniku kojeg smo očekivali na sastanku, općinski načelnici Lastova, Vele Luke i Blata zbog važnosti ove životne problematike prometne (ne)povezanosti zapadnog dijela otoka Korčule i otoka Lastova su održali sastanak i donijeli zaključak da ministar Butković, kao najodgovornija osoba preuzme inicijativu te odredi datum i mjesto sastanka na temu navedene problematike.

foto-sastanak

pročitaj sve

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude – Uređenje prometnica na području Općine Lastovo

Odluka-o-odabiru-najpovoljnije-ponude-Uređenje-prometnica-na-

pročitaj sve

Preporuka vinogradarima – Ministarstvo poljoprivrede

Preporuka-vinogradari-Ministarstvo-poljoprivrede

pročitaj sve

Posjet pučke pravobraniteljice Lastovu

Pučka pravobraniteljica Lora Vidović sa savjetnicima 10. svibnja 2019. godine posjetila je Lastovo te je održan sastanak s općinskim načelnikom i zamjenicom općinskog načelnika te suradnicima i predstavnicima institucija – načelnikom Policijske postaje Lastovo, ravnateljicom OŠ „Braća Glumac“, direktoricom Komunalca d.o.o., voditeljicom Ureda državne uprave Ispostave Lastovo, te predsjednicom Udruge Val.

Tijekom posjeta Dubrovačko-neretvanskoj županiji, pučkoj pravobraniteljici je cilj detaljnije se upoznati s problemima stanovnika na ovom području. Prilikom posjeta Lastovu posebno su istaknuti problemi vezani za dostupnost institucija građanima, vlasništvo te katastarsku izmjeru i obnovu zemljišnih knjiga, prometnu izoliranost, nemogućnost jednakog razvoja te svrstavanje Lastova u VII. skupinu indeksa razvijenosti, gospodarenje otpadom, komunalne usluge, školovanje na otoku i izvan otoka, zdravstvenu zaštitu, sigurnost, socijalnu zaštitu i brigu za stare i nemoćne te zaštitu od požara, a sudionici sastanka upoznali su pučku pravobraniteljicu s problematikom rada institucija.

Terenskim radom, pučka pravobraniteljica na osnovu prikupljenih informacija nadležnim tijelima upućuje preporuke za podizanje kvalitete života građana, ukazujući na važnost snažnije zaštite ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije, o čemu kontinuirano izvještava i Hrvatski sabor kroz svoje godišnje izvješće, koje od 2016. godine sadrži i poglavlje o nejednakom regionalnom razvoju s posebnim osvrtom na ruralna područja. Problem je to koji je prepoznao i UN, pa su tako u okviru posljednjeg kruga Univerzalnog periodičkog preglednika o stanju ljudskih prava, RH upućene preporuke koje se odnose na zaštitu ljudskih prava u ruralnim područjima, posebice na pristup zdravstvenim ustanovama te na dostupnost vode i inkluzivnog obrazovanja.

foto-1-3

foto-2-2

foto-3-2

pročitaj sve

Natječaj za davanje u zakup javnih površina

Natječaj-za-davanje-u-zakup-javnih-površina

pročitaj sve

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Lastovo prikupljanjem pisanih ponuda

Javni-natječaj-za-prodaju-nekretnina-u-vlasništvu-Općine-Lastovo-prikupljanjem-pisanih-ponuda

pročitaj sve

Hep – otkazivanje obustave isporuke električne energije 12. svibnja 2019. godine

Hep-otkazivanje-obustave-ispostave-elektične-energije-12.-svibnja-2019.

pročitaj sve

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju – Uredovni dani 8., 9. i 10. svibnja 2019. godine

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju – Uredovni dani 8., 9. i 10. svibnja 2019. godine

pročitaj sve

Obavijest Vatrogasne zajednice Dubrovačko-neretvanske županije – paljenje vatre na otvorenom

PALJENJE VATRE NA OTVORENOM 2019. – Obavijest Vatrogasne zajednice Dubrovačko-neretvanske županije

pročitaj sve

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata – Viši stručni suradnik II.

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata – radno mjesto visi strucni suradnik II.

pročitaj sve

Čestitka – 1. svibnja Međunarodni praznik rada

Čestitka – Međunarodni praznik rada

pročitaj sve

Uskrsna čestitka

cestitka

pročitaj sve

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme – Viši stručni suradnik II.

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme – Viši stručni suradnik II.

Obavijest i upute kandidatima – opis poslova, podaci o placi, nacin obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti (podrucje, pravni izvori)

pročitaj sve

Poziv na dostavu ponude (jednostavna nabava) – Uređenje prometnica na području Općine Lastovo

Poziv na dostavu ponude

Ponudbeni list – Prilog I.

Troškovnik – Prilog II.

Izjava o nekažnjavanju – Prilog III.

pročitaj sve

Objava biračima – pripadnici nacionalnih manjina

OBJAVA BIRAČIMA – manjine

pročitaj sve

Centar za socijalnu skrb Korčula – uredovni dan 9. travnja 2019. godine

Centar za socijalnu skrb – uredovni dan 9.4.2019.

pročitaj sve

Poziv – Zlatna naranča 2019.

Dubrovačko-neretvanska županija i Regionalna razvojna agencija DUNEA i ove godine raspisuju javni poziv za natječaj ”ZLATNA NARANČA” za izbor najboljih primjera ruralnog turizma u Dubrovačko-neretvanskoj županiji.

Riječ je o nastavku projekta kojim se želi potaknuti i naglasiti važnost kvalitetnog pristupa u vođenju obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava u službi ruralnog turizma.

Poziv je otvoren od 3. travnja 2019. godine do 17. travnja 2019. godine.

Broj prijava po jednoj jedinici lokalne samouprave ograničen je na tri poslovna subjekta.

Zainteresirani poslovni subjekti koji udovoljavaju uvjetima iz priloženog Pravilnika mogu se javiti u Općinu Lastovo.

Poziv-Zlatna naranča 2019

Pravilnik Zlatna naranča

pročitaj sve

Objava biračima – Izbor članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske

Objava biračima – Izbor članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske

pročitaj sve

LAG 5 – Uredovni dan 2. travnja 2019. godine

Uredovni dan Lastovo – 02.04.2019

pročitaj sve

Javni natječaj za imenovanje direktora Komunalca d.o.o.

Javni natječaj za imenovanje direktora Komunalca d.o.o.

pročitaj sve

Ministarstvo državne imovine – JAVNI POZIV br. 3/19 za podnošenje ponuda za osnivanje prava građenja na zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske radi izgradnje hotela i vila s 5 zvjezdica, ukupno 500 kreveta u Jurjevoj Luci i za dodjelu koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja plaže i 2 luke nautičkog turizma, s 400 vezova na otoku Lastovu

Više informacija o javnom pozivu možete pronaći na službenoj stranici Ministarstva državne imovine na sljedećoj poveznici:

https://imovina.gov.hr/vijesti/javni-poziv-3-19-jurjeva-luka-k-o-lastovo/2366

pročitaj sve

Javni poziv za dodjelu oznake „Hrvatski otočni proizvod“ 2019.

Javni poziv HOP 2019

Opće informacije o potrebnim analizama

Obrazac_ Zahtjev za dodjelu oznake HOP 2019

pročitaj sve

Dan civilne zaštite

DAN CIVILNE ZAŠTITE

pročitaj sve

Objava financijskih izvještaja za 2018. godinu – Lista grupe birača

Luksa Hropic

Tonci Saric

pročitaj sve

Javni poziv za podnošenje Zahtjeva za davanje koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru na području Općine Lastovo za 2019. godinu

Javni poziv za podnošenje Zahtjeva za davanje koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru na području Općine Lastovo za 2019. godinu

obrazac Zahtjeva

Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Lastovo za 2019. godinu

Prilog 1B Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru

pročitaj sve

Centar za socijalnu skrb Korčula – uredovni dan 19. veljače 2019. godine

Centar za socijalnu skrb – uredovni dan 19.02.2019.

pročitaj sve

Vozni red autobusa do 31. svibnja 2019. godine

VOZNI RED OD 14.01. DO 31.05.2019.

pročitaj sve

Poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Dubrovačko-neretvanske županije za 2019. godinu

Obaviještavamo sve zainteresirane da je Upravni odjel za društvene djelatnosti Dubrovačko-neretvanske županije objavio Poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Dubrovačko-neretvanske županije za 2019. godinu.

Tekst Natječaja sa svom propisanom dokumentacijom možete preuzeti na linku:

http://www.edubrovnik.org/natjecaji-i-pozivi/poziv-za-predlaganje-programa-javnih-potreba-u-kulturi-dubrovacko-neretvanske-zupanije-za-2019-godinu/

pročitaj sve

Državno izborno povjerenstvo – Obavijest o obvezi sastavljanja i dostavljanja financijskih izvještaja za 2018. za Općinsko vijeće

Obavijest o obvezi sastavljanja i dostavljanja financijskih izvjestaja za 2018.

pročitaj sve

Obavijest – komunalna naknada

O B A V I J E S T – Komunalna naknada

pročitaj sve

Zaštita životinja – Ne napuštaj! Udomi!

Pas cipiran skrbnik miran

Zakonske obaveze

pročitaj sve

Vozni red autobusa od 24. prosinca 2018. – 14. siječnja 2019. godine

Vozni red autobusa od 24.12.18.-14.01.19.

pročitaj sve

Čestitka – Božić i Nova godina

Čestitka Božić i Nova godina

pročitaj sve

HEP – Obavijest – obustava električne energije 19. prosinca 2018. godine

Hep – obustava isporuke električne energije 19.12.2018.

pročitaj sve

Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba – Obavijest maslinarima

HPŠSS – Preporuka maslinari 23.11.2018.

pročitaj sve

LAG 5 – uredovni dan 30. studenoga 2018. godine

LAG 5 uredovni dan 30.11.2018.

pročitaj sve

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Lastovo prikupljanjem pisanih ponuda

Javni natječaj – prodaja nekretnina

pročitaj sve

Redovi plovidbe za 2019. godinu

604 Lastovo Vela Luka Hvar Split 9604 Lastovo Vela Luka Hvar Split 9807 Lastovo Korčula Polače Sobra Šipan Dubrovnik

pročitaj sve

Treći Poziv Interreg

Treci Poziv Interreg

pročitaj sve

HEP – Obavijest za 18. studenoga 2018. godine

HEP – obustava isporuke električne energije 18.11.18.

pročitaj sve

FLAG natječaj

FLAG natječaj

pročitaj sve

Centar za socijalnu skrb – uredovni dan 16. studenoga 2018.g.

Centar za socijalnu skrb – uredovni dan 16.11.2018.

pročitaj sve

Posjet Ministra državne imovine

Prilikom svog posjeta otoku Lastovu, u ponedjeljak, 15. listopada 2018. godine, ministar državne imovine Goran Marić, zajedno sa suradnicama, obišao je nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske i u prostorijama Općine Lastovo održao radni sastanak s općinskim načelnikom Leom Katićem, zamjenikom župana Dubrovačko-neretvanske županije Joškom Cebalom te predstavnicima lokalne samouprave, na temu aktiviranja istih.

Na sastanku je definirano koje će nekretnine biti darovane Općini Lastovo, a koje će biti komercijalizirane putem javnog natječaja, a sve kako bi njihovo stavljanje u funkciju povećalo gospodarske sadržaje i kvalitetu života na otoku te motiviralo mlade na ostanak.

 

Zahvaljujemo Ministru na dolasku i održanom sastanku, kao i na dobroj suradnji s Ministarstvom državne imovine.

Fotografija: Ministarstvo državne imovine

pročitaj sve

Javni poziv Udrugama za dostavu Programa rada / Projekata i Financijskih planova za 2019. godinu

Javni poziv Udrugama – Proračun 2019.

pročitaj sve

Čestitka – Dan neovisnosti

Čestitka – Dan neovisnosti

pročitaj sve

Obilježen Dan Općine Lastovo i blagdan Sv. Kuzme i Damjana

Općina Lastovo obilježila je u srijedu 26. rujna 2018. godine Dan Općine Lastovo i blagdan Sv. Kuzme i Damjana, zaštitnika lastovske župe. Tom prigodom, kao i svake godine, organiziran je prigodni program, koji je započeo u nedjelju 23. rujna 2018. godine, kulturno umjetničkim programom KUD-a Delovi iz Delova, Klape Fumari i KUD-a Lastovo ispred Crkve sv. Kuzme i Damjana.

Svečani protokol dana 26. rujna 2018. godine započeo je polaganjem vijenca i paljenjem svijeća kod centralnog križa na Groblju. Svečanu sjednicu Općinskog vijeća Općine Lastovo u Domu kulture, otvorio je predsjednik Općinskog vijeća Općine Lastovo gospodin Ilija Frlan. Prigodnim govorom prisutnima su se obratili Općinski načelnik Leo Katić, biskup mons. Mate Uzinić te katedralni župnik don Stanko Lasić.

Nakon svečane sjednice služena je svečana sveta misa povodom blagdana Sv. Kuzme i Damjana, a potom je uslijedio domjenak i druženje ispred Crkve sv. Kuzme i Damjana.

U sklopu programa, u poslijepodnevnim satima, održan je V. Međunarodni jesenski cross „Sv. Kuzma i Damjan“ te promocija knjige „Lastovska elegija“, autora gospodina Mata Maričevića u Kneževom dvoru.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pročitaj sve

Vozni red autobusa od 01.10. do 31.12.2018.

Vozni red od 1.10. do 31.12.2018. – Autotrans d.o.o.

pročitaj sve

Priopćenje za javnost Općinskog načelnika

Priopćenje Općinskog načelnika

pročitaj sve

Čestitka i program – Dan Općine Lastovo i blagdan Sv. Kuzme i Damjana

Čestitka i program – Dan Općine Lastovo i blagdan Sv. Kuzme i Damjana

pročitaj sve

V. Međunarodni jesenski cross “Sv. Kuzma i Damjan”

V. Međunarodni jesenski cross Sv. Kuzma i Damjan

Staza utrke za djecu do 4. razreda Osnovne škole

Staza utrke za djecu od 5. do 8. razreda Osnovne škole i odrasle

pročitaj sve

Anatomija otoka 2018. – Program

PROGRAM SIMPOZIJA

pročitaj sve

Red plovidbe od 3. rujna 2018. godine – državna brzobrodska linija broj 9807

Red plovidbe na državnoj brzobrodskoj liniji 9807

pročitaj sve

LAG 5 – Uredovni dan 5. rujna 2018. godine

Plakat Lastovo Uredovni dan 5.9.2018.

pročitaj sve

Javni poziv na 2. sjednicu Otočnog vijeća Lastovo

Javni Poziv 2. sjednica OV Lastovo

pročitaj sve

Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba – Preporuka maslinarima

Preporuka maslinari 31.08.2018.

pročitaj sve

Centar za socijalnu skrb – uredovni dan 30. kolovoza 2018. godine

Centar za socijalnu skrb – uredovni dan 30.8.2018.

pročitaj sve

Jednokratna izmjena reda plovidbe dana 09.09.2018. – državna trajektna linija 604

Jednokratna izmjena reda plovidbe dana 09.09.2018.

pročitaj sve

Čestitka – blagdan Velike Gospe

Čestitka-blagdan Velike Gospe

pročitaj sve

Vozni red autobusa od 09.07. do 02.09.2018. – Autotrans d.o.o.

Vozni red od 9.7. do 2.9.2018. – Autotrans d.o.o.

pročitaj sve

Čestitka – Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja

Čestitka – Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja

pročitaj sve

Poziv na radionicu o aktualnim natječajima iz Programa ruralnog razvoja

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za ruralni razvoj, održat će u srijedu 8. kolovoza 2018. godine radionicu o trenutno aktualnim natječajima za poljoprivrednike unutar Programa ruralnog razvoja.

Radionica će biti održana u galeriji Kneževog dvora – Palaca, Kneževa 19, s početkom u 13 sati, a teme su:

– TOP 4.1.1. – Primarna poljoprivredna proizvodnja – voćarstvo, povrćarstvo, stočarstvo – podizanje novih nasada voća, staklenici, plastenici za proizvodnju povrća, hladnjače, skladišta, izgradnja staja za proizvodnju svinja, teladi, ovaca i koza;
– TOP 4.2.1. – Prerada maslina te mini sirane i mljekare;
– TOP 6.3.1. – Mala poljoprivredna gospodarstva;
– TOP 6.4.1. – Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti na poljoprivrednim gospodarstvima – turizam na OPG-u, usluge u poljoprivredi.

Radionicu će održati Krešimir Ivančić, pomoćnik ministra poljoprivrede.

Zainteresirani za sudjelovanje na radionici mogu se prijaviti ovdje.

pročitaj sve

Upozorenje na opasnost od toplinskog vala

Prema Državnom hidrometeorološkom zavodu, za Dubrovačko-neretvansku županiju od 4.kolovoza do 7. kolovoza 2018. godine prognozirana je velika opasnost od toplinskog vala.

Preporuke i savjeti kako se nositi s velikim vrućinama objavljene su na stranicama Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije http://www.zzjzdnz.hr.

 

pročitaj sve

Izvješća o primljenim donacijama za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine – Lista grupe birača

Tonči Šarić

Lukša Hropić

pročitaj sve

Vozni red autobusa od 01.07. do 02.09.2018. – Autotrans d.o.o.

Vozni red od 01.07. do 02.09.2018. – Autotrans d.o.o.

pročitaj sve

Čestitka – Dan antifašističke borbe i Dan državnosti

cestitka_Dan antifasisticke borbe i Dan drzavnosti

pročitaj sve

Informacija – Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Ministarstvo gospodarstva objavilo video edukaciju o inovacijskim vaucerima i certifikaciji

pročitaj sve

Obavijest o uvidu u Nacrt Prijedloga Programa zaštite okoliša Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje 2018.-2021.

Obavijest o uvidu u Nacrt Prijedloga Programa zaštite okoliša Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje 2018.-2021.

Nacrt Prijedloga Programa zaštite okoliša Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje 2018.-2021.

pročitaj sve

Obavijest – Radionica izrade solarnih kolektora

Obavijest – dvodnevna radionica izrade solarnih kolektora

pročitaj sve

Poziv na radionicu – Teritorijalna analiza otoka Lastova

Poziv na radionicu – Teritorijalna analiza otoka Lastova

pročitaj sve

Javni poziv za sudjelovanje u Otočnom vijeću otoka Lastova

Call_Island Comittee.Lastovo

pročitaj sve

Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba – Preporuke vinogradarima i maslinarima

Preporuke vinogradari i maslinari

pročitaj sve

Anatomija otoka 2018. – Poziv za sudjelovanje na simpoziju

 Anatomija otoka – Simpozij 2018.

Eng- Anatomija otoka – Simpozij 2018.

pročitaj sve

Dani otvorenih vrata udruga 2018.

Dani otvorenih vrata udruga 2018.

pročitaj sve

Obavijest – Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju – 9. i 10. svibnja 2018. godine

OBAVIJEST – Agencija za placanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju – 9. i 10. svibnja 2018. g.

pročitaj sve

Novi vozni red autobusa od 7. svibnja 2018. godine

pročitaj sve

Obavijest stanovnicima otoka Lastova

O B A V I J E S T

pročitaj sve

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju – Uredovni dani – 8., 9. i 10. svibnja 2018. godine

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju – uredovni dani

pročitaj sve

Promocija otoka Lastova u Vukovaru

U sklopu prvog Festivala kulturne baštine, turističkih manifestacija, atrakcija i destinacija “SVI zaJEDNO HRVATSKO NAJ” u Vukovaru, na Trgu Republike Hrvatske,

predstavnici otoka Lastova izložili su svoje proizvode i promotivni materijal.

 

pročitaj sve

Javni poziv – DVD Lastovo

Javni poziv_tečaj za zvanje vatrogasca

pročitaj sve

KUD Lastovo u Vukovaru

Danas, 3. svibnja 2018. godine u 17:30 sati, u direktnom prijenosu, na drugom programu Hrvatske radiotelevizije, u emisiji koja je posvećena prvom Festivalu nematerijalne kulturne baštine, turističkih manifestacija, atrakcija i destinacija „SVI zaJEDNO HRVATSKO NAJ“, pogledajte nastup KUD-a Lastovo.

 

pročitaj sve

Vozni red – Državna brzobrodska linija 9807

9807 Lastovo-Korčula-Polače-Sobra-Šipanska Luka-Dubrovnik

pročitaj sve

Obavijest – Paljenje vatre na otvorenom

Obavijest_paljenje vatre na otvorenom

pročitaj sve

LAG 5 – Uredovni dan – 7. svibnja 2018. godine

LAG 5 – Uredovni dan 7.5.2018.

pročitaj sve

Natječaj za davanje u zakup javnih površina

Natječaj za davanje u zakup javnih površina

pročitaj sve

Čestitka – Međunarodni praznik rada

Cestitka 01.05.2018.

pročitaj sve

Pozivnica – Predstavljanje projekta “Monografija Lastovskog poklada”

pročitaj sve

Centar za socijalnu skrb – uredovni dan – 26. travnja 2018. godine

Centar za socijalnu skrb – uredovni dan 26.4.2018.

pročitaj sve

Javni poziv za podnošenje Zahtjeva za davanje koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru na području Općine Lastovo za 2018. godinu

Javni poziv za podnošenje Zahtjeva za davanje koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru na području Općine Lastovo za 2018. godinu

Zahtjev_obrazac

Prilog 1B Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru

Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Lastovo za 2018. godinu

 

pročitaj sve

Obavijest vinogradarima i maslinarima

Obavijest vinogradarima i maslinarima

pročitaj sve

Obavijest – Radionica izrade kućnog kompostera

pročitaj sve

Javni poziv za dodjelu oznake „Hrvatski otočni proizvod“ 2018.

Obavijest o objavi Javnog poziva za dodjelu oznake „Hrvatski otočni proizvod“ 2018. možete pronaći na web stranici Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije: https://razvoj.gov.hr/vijesti/javni-poziv-za-dodjelu-oznake-hrvatski-otocni-proizvod-2018/3799

pročitaj sve

Obavijest – Elektronički i električni otpad

pročitaj sve

LAG 5 – Otkazan uredovni dan predviđen 5. travnja 2018. godine

Ovim putem Vas obaviještavamo da je otkazan uredovni dan LAG 5 predviđen za četvrtak 5. travnja 2018. godine u Općini Lastovo.

O novom terminu bit ćete pravovremeno obaviješteni.

pročitaj sve

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude – Demontaža postojeće stolarije te nabava i montaža PVC stolarije – Dom mladih Ubli

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude – Demontaža postojeće stolarije te nabava i montaža PVC stolarije – Dom mladih Ubli

pročitaj sve

LAG 5 – Uredovni dan – 5. travnja 2018. godine

Lag5 – Uredovni dan

pročitaj sve

Uskrsna čestitka

cestitka

pročitaj sve

Izvješće o provedenom javnom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Plana gospodarenja otpadom Općine Lastovo za razdoblje 2017.-2022. godine

Izvješće o provedenom javnom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu PGO Općine Lastovo

pročitaj sve

Važna obavijest za vlasnike predmeta, plovila i vozila – Ubli (od spremnika za gorivo INE d.d. do arheološkog nalazišta prema „Sireni“)

Obavijest – Ubli

pročitaj sve

Poziv na javnu tribinu – Gospodarenje otpadom na otoku Lastovu

pročitaj sve

Poziv – Zelena naranča 2018.

Dubrovačko-neretvanska županija i Regionalna razvojna agencija DUNEA i ove godine raspisuju javni poziv za natječaj ”ZLATNA NARANČA” za izbor najboljih primjera ruralnog turizma u Dubrovačko-neretvanskoj županiji.

Riječ je o nastavku projekta kojim se želi potaknuti i naglasiti važnost kvalitetnog pristupa u vođenju obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava u službi ruralnog turizma.

Poziv je otvoren od 14. ožujka 2018. do 28. ožujka 2018.

Broj prijava po jednoj jedinici lokalne samouprave ograničen na tri poslovna subjekta.

Zainteresirani poslovni subjekti koji udovoljavaju uvjetima iz priloženog Pravilnika mogu se javiti u Općinu Lastovo.

PRAVILNIK-Zlatna naranča POZIV-Zlatna naranča 2018

 

 

 

 

pročitaj sve

Obavijest – HEP – 16. ožujka 2018. godine

Obavijest HEP

pročitaj sve

LAG 5 – Uredovni dan – 8. ožujka 2018. godine

Uredovni dan LAG 5 – 8. ožujka 2018. godine

pročitaj sve

Objava financijskih izvještaja za 2017. godinu – Lista grupe birača

Lukša Hropić

Tonći Šarić

pročitaj sve

Javni uvid u Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Lastovo za razdoblje 2017.-2022. godine

Zakljucak o utvrdivanju i upucivanju na javni uvid Nacrta Plana gospodarenja otpadom Opcine Lastovo

P-3308-PGO Lastovo 2017-2022_Nacrt

pročitaj sve

Obavijest – prikupljanje i odlaganje glomaznog otpada – Komunalac d.o.o.

obavijest_glomazni_otpad

pročitaj sve

Vozni red trajekta – izmjena za 13.02.2018. i 14.02.2018.

Vozni red trajekta – izmjena za 13.02. i 14.02.2018.

pročitaj sve

Obavijest o obvezi sastavljanja i dostavljanja financijskih izvještaja za 2017. za Općinsko vijeće

Obavijest – financijska izvjesca – Opcinsko vijece

pročitaj sve

Centar za socijalnu skrb – uredovni dan 30. siječnja 2018. godine

Centar za socijalnu skrb – uredovni dan 30.01.2018.

pročitaj sve

Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave – Izrada Izvedbenog projekta adaptacije i opremanja Doma mladih Ubli

Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave – Izrada Izvedbenog projekta adaptacije i opremanja Doma mladih Ubli

pročitaj sve

LAG 5 – Uredovni dan – 17. siječnja 2018. godine

LAG5-Uredovni dan

pročitaj sve

Dubrovačko-neretvanska županija provodi dva projekta za mlade

Priopćenje – projekti za mlade DNŽ

http://www.dnz-mladi.com/

pročitaj sve

Obavijest oštećenicima – Elementarna nepogoda mraz – travanj 2017. godine

Obavijest – sredstva pomoći

pročitaj sve

Redovi plovidbe za 2018. godinu

604 Lastovo Vela Luka Hvar Split

9604 Lastovo Vela Luka Hvar Split

9807 Lastovo Korčula Polače Sobra Šipan Dubrovnik

pročitaj sve

LAG 5 – Javni poziv za iskaz interesa – smještaj

Javni poziv za iskaz interesa – Smjestaj Lastovo

pročitaj sve

Poziv na dostavu ponude (jednostavna nabava) – Izrada Izvedbenog projekta adaptacije i opremanja Doma mladih Ubli

Poziv na dostavu ponuda – Izrada Izvedbenog projekta adaptacije i opremanja Doma mladih Ubli

pročitaj sve

Božićna i novogodišnja čestitka

Čestitka

pročitaj sve

Centar za socijalnu skrb – uredovni dan 12. prosinca 2017. godine

Centar za socijalnu skrb – uredovni dan 12.12.17

pročitaj sve

Uredovni dan LAG 5

Uredovni dan – LAG5

pročitaj sve

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude – Izrada Plana gospodarenja otpadom Općine Lastovo za razdoblje 2017. – 2022. godine

Odluka o odabiru najpovoljnjije ponude – Izrada Plana gospodarenja otpadom

pročitaj sve

Obavijest – plavo gorivo

DODJELA PRAVA NA POTROŠNJU PLAVOG GORIVA_2017

pročitaj sve

Izmjene i Dopune Prostornog plana uređenja Općine Lastovo – Izvješće o javnoj raspravi

Izvjesce_o_javnoj_raspravi_09112017

pročitaj sve

Srdačan doček Predsjednice Republike Hrvatske

Tijekom boravka u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, Predsjednica Republike Hrvatske  Kolinda Grabar-Kitarović posjetila je Općinu Lastovo, uz srdačan doček predstavnika lokalne samouprave, predstavnika udruga te brojnih stanovnika.

Na sastanku s predstavnicima lokalne samouprave, Predsjednica je upoznata s problemima i izazovima života na otoku s naglaskom na prometnu nepovezanost, tarife prijevoza koje negativno utječu na razvoj otoka, stavljanje državne imovine u funkciju gospodarskog razvoja, problematiku likvidnosti općinskog proračuna, smanjenje prihoda, a sve većih zakonskih obveza, nepravedni indeks razvijenosti utvrđen u Zakonu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske te problematiku Zakona o otocima.

Na drugom sastanku, predstavnici udruga upoznali su Predsjednicu s nepovoljnim statusom udruga na natječajima nacionalnih i europskih fondova, a koji se odnosi na lošu demografsku sliku i smanjene mogućnosti sufinanciranja s obzirom na visoki indeks razvijenosti, što ne odgovara stvarnom životu na otoku Lastovu.

Sastancima su nazočili i ministar državne imovine gospodin Goran Marić, državna tajnica u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije gospođa Nikolina Klaić te župan gospodin Nikola Dobroslavić.

U pratnji načelnika i domaćina, Predsjednica je posjetila Osnovnu školu „Braća Glumac te župnu Crkvu sv. Kuzme i Damjana.

Izvor fotografija: „Ured Predsjednice RH, Filip Glas“.

    

pročitaj sve

Hrvatska vatrogasna zajednica – Svi sveti – savjeti

pročitaj sve

Posjet Predsjednice Republike Hrvatske Općini Lastovo

Posjet Predsjednice Republike Hrvatske

O B A V I J E S T

pročitaj sve

Novi vozni red autobusa od 02. listopada 2017. godine

NOVI RED VOŽNJE 02.10.2017

pročitaj sve

Javni poziv Udrugama za dostavu Programa rada / Projekata i Financijskih planova za 2018. godinu

Javni poziv Udrugama za dostavu Programa rada – Projekata i Financijskih planova za 2018. godinu

pročitaj sve

Centar za socijalnu skrb – uredovni dan 10. listopada 2017.g.

Centar za socijalnu skrb – uredovni dan 10.10.17.

pročitaj sve

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude – Arheološki radovi i radovi na prelokaciji sarkofaga – Antičko naselje Ubli s bazilikom sv. Petra

Odluka – Anticko naselje Ubli s bazilikom sv. Petra

pročitaj sve

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude – Konzervatorsko restauratorski i arheološki istražni radovi – Knežev dvor Lastovo

Odluka – Knezev dvor Lastovo

pročitaj sve

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude – Uređenje Doma mladih Ubli

Odluka – Uredenje Doma mladih Ubli

pročitaj sve

Obilježavanje Dana Općine Lastovo

Ovogodišnje obilježavanje Dana Općine Lastovo započelo je kulturno-umjetničkim programom domaćina, Klape Ladesta, Klape Fumari i KUD-a Lastovo, dana 22. rujna 2017. godine u bašti Dolac.

U nastavku programa, dana 24. rujna 2017. godine, gosti i domaćini uživali su u cjelovečernjem koncertu klape Kaše iz Dubrovnika.

U utorak, 26. rujna 2017. godine, svečani protokol u povodu Dana Općine Lastovo i blagdana Sv. Kuzme i Damjana, zaštitnika lastovske župe, započeo je polaganjem vijenca i paljenjem svijeća kod centralnog križa u Groblju. Nakon polaganja vijenca održana je svečana sjednica Općinskog vijeća Općine Lastovo u Domu kulture, koju je otvorio predsjednik Općinskog vijeća Općine Lastovo gospodin Ilija Frlan. Prigodnim govorom prisutnima su se obratili Općinski načelnik Leo Katić, biskup mons. Mate Uzinić, izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora, izaslanik predsjednika Vlade Republike Hrvatske i zastupnik u Hrvatskom saboru gospodin Branko Bačić te župan gospodin Nikola Dobroslavić. Svojim prisustvom svečanu sjednicu uveličali su i predstavnici institucija i ustanova te drugi uzvanici. Nakon svečane sjednice služena je svečana sveta misa povodom blagdana Sv. Kuzme i Damjana, a potom je uslijedio domjenak i druženje ispred Crkve sv. Kuzme i Damjana. U poslijepodnevnim satima, s lijepim druženjem i nastupom 49 sudionika održan je IV. Međunarodni jesenski cross „Sv. Kuzma i Damjan“. Svečano obilježavanje Dana Općine Lastovo završeno je bogatim kulturnom-umjetničkim programom folklornog ansambla Linđo iz Dubrovnika, u kojem su u večernjim satima na Dolcu uživali brojni gosti i domaćini.

 

 

pročitaj sve

Poziv na dostavu ponude (jednostavna nabava) – Arheološki radovi i radovi na prelokaciji sarkofaga – Antičko naselje Ubli s bazilikom sv. Petra

Poziv na dostavu ponude – Arheološki radovi i radovi na prelokaciji sarkofaga – Antičko naselje Ubli s bazilikom sv. Petra

pročitaj sve

Poziv na dostavu ponude (jednostavna nabava) – Konzervatorsko restauratorski i arheološki istražni radovi – Knežev dvor Lastovo

Poziv na dostavu ponude – Konzervatorsko restauratorski i arheološki istražni radovi – Knežev dvor Lastovo

Konzervatorska studija – 1 . dio

Konzervatorska studija – 2. dio

Smjernice za prezentaciju Kneževa dvora

pročitaj sve

Poziv na dostavu ponude (jednostavna nabava) – Uređenje Doma mladih Ubli

Poziv na dostavu ponude – Uređenje Doma mladih Ubli

pročitaj sve

Poziv – IV. Međunarodni jesenski cross ˝Sv. Kuzma i Damjan˝

IV. Medunarodni jesenski cross Sv. Kuzma i Damjan

pročitaj sve

Čestitka i program – Dan Općine Lastovo i blagdan Sv. Kuzme i Damjana

Čestitka i program_ Dan Općine Lastovo i blagdan Sv. Kuzme i Damjana

pročitaj sve

Informacija o javnoj raspravi o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lastovo

Objava Javna rasprava

iidppuo_lastovo_pp

0_naslovnica

1_unutarnja

2_zahtjevi_javnopravnih_tijela_kompr

3_zahtjev_opcine

4_sazetak_prijedloga_plana_kompr

5_evidencija_postupka_izrade_i_donosenja_iidppuol

6_sufinanciranje_EU

1a_namjena

1b_promet

2a_posta

2b_elektro

2c_vodoopskrba

2d_odvodnja

3a1_priroda

3a2_bastina

3a3_stanista

3B-posebna ogranicenja u koristenju

3C-posebne mjere uređenja i zastite

4a_PASADUR

4b_LASTOVO

4c_UBLI

4d_SKRIVENA-LUKA

pročitaj sve

Novi vozni red autobusa od 04. rujna 2017. godine

RED VOŽNJE 04.09.2017.

pročitaj sve

Ministarstvo poljoprivrede – Obavijest poljoprivrednicima-korisnicima koji su pretrpjeli štetu od elementarne nepogode

Ministarstvo poljoprivrede- Obavijest poljoprivrednicima-korisnicima koji su pretrpjeli štetu od elementarne nepogode

pročitaj sve

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije – “Poticanje otočnog gospodarstva”

Poticanje otočnog gospodarstva – Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije

pročitaj sve

Ministarstvo financija – Priopćenje vezano za prikupljanje podataka o nekretninama

Ministarstvo financija – priopcenje

pročitaj sve

Čestitka – blagdan Velike Gospe

Čestitka – blagdan Velike Gospe

pročitaj sve

Poziv za pohađanje tečaja za vatrogasca

Poziv za pohađanje tečaja za vatrogasca

pročitaj sve

Pozivnica – proslava svetkovine Velike Gospe i obilježavanje 600 godina crkvice sv. Marije u polju

pročitaj sve

Čestitka – Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja

Cestitka 5. kolovoza

pročitaj sve

POREZ NA NEKRETNINE – OBAVIJEST I POZIV

Obavijest i poziv – Porez na nekretnine OBRAZAC- Porez na nekretnine- STAMBENI PROSTOR OBRAZAC-Porez na nekretnine-POSLOVNI PROSTOR OBRAZAC-Porez na nekretnine -NEIZGRAĐENO GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE

pročitaj sve

Centar za socijalnu skrb – uredovni dan 02.08.2017.

Centar za socijalnu skrb – uredovni dan 02.08.2017.

pročitaj sve

Novi vozni red autobusa od 31. srpnja 2017. godine

RED VOŽNJE OD 31.07.2017

pročitaj sve

Izložba Charlesa Billicha u Kneževom dvoru

U velebnom zdanju Kneževa dvora na otoku Lastovu, u galerijskom prostoru, u subotu 22. srpnja 2017. godine, otvorena je izložba velikog zaljubljenika otoka, slikara Charlesa Billicha, uz program ženske klape Ladesta i muške klape Fumari. Otvaranju izložbe prisustvovao je veliki broj mještana i njihovih gostiju.          

Prezentirana su vina poznatog vinara Josipa Galića.

Charles Billich, koji živi u Australiji, između ostalih, napravio je i portrete Ruđera Boškovića, Slavoljuba Penkale, Nikole Tesle, Alojzija Stepinca, Ivana Pavla II., Benedikta XVI.        

U pratnji našeg velikog slikara Charlesa Billicha bili su njegovi prijatelji i partneri, predstavnici investicijskih fondova iz Australije, Njemačke i Amerike, koji su iskazali interes za ulaganja u projekte na otoku Lastovu.

 

               

 

 

 

pročitaj sve

Novi vozni red autobusa od 04. srpnja 2017.g.

pročitaj sve

Agencija za poljoprivredno zemljište – dopuna upute

DOPUNA UPUTE 04.07.2017. – Agencija za poljoprivredno zemljiste

pročitaj sve

Zaštita potrošačkih prava – Obavijest Udruga Val Lastovo

Zastita potrosackih prava

pročitaj sve

Čestitka – Dan državnosti

Dan drzavnosti

pročitaj sve

Čestitka – Dan antifašističke borbe

Dan antifasisticke borbe

pročitaj sve

Upozorenje Državnog hidrometeorološkog zavoda

pozor_vrucina 21.06.2017. do 24.06.2017.

pročitaj sve

Obavijest – Agencija za poljoprivredno zemljište

Obavijest – Agencija za poljoprivredno zemljiste OBAVIJEST_ODLUKA O DAVANJU U ZAKUP BEZ JAVNOG POZIVA NA KOJE JE MP DALO SUGLASNOST

pročitaj sve

Javni poziv za primanje na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Javni poziv za primanje na strucno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

pročitaj sve

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata – viši/a stručni/a suradnik/ica II.

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti Zapisnik Povjererenstvo za provedbu natjecaja

pročitaj sve

Novi vozni red autobusa – 15.06. – 04.07.17.

RED VOŽNJE OD 15.06.2017

pročitaj sve

Centar za socijalnu skrb – uredovni dan 09.06.2017.

Centar za socijalnu skrb – uredovni dan 09.06.17.

pročitaj sve

Novi vozni red autobusa – 02.06.-14.06.2017.

RED VOŽNJE OD 02.06.2017

pročitaj sve

Obilježena 25. godišnjica povlačenja JNA s otoka Lastova

Dana 30. svibnja 2017. godine  obilježena je 25. godišnjica povlačenja JNA s otoka Lastova uz prigodni program u kojem su nastupili KUD Lastovo, klapa Ladesta i klapa Fumari. Zahvaljujemo se izvođačima, njihovim voditeljima Eduardu Bačku i Janesu Vlašiću te voditeljici programa Jeleni Šutić na njihovom doprinosu i konobi Fumari na gostoprimstvu.

 

  

 

pročitaj sve

Izmjena voznog reda katamarana – nedjelja 04. lipnja 2017.

Jadrolinija_linija 9604_izbori2

pročitaj sve

Obilježavanje 25. godišnjice povlačenja JNA s otoka Lastova – 30. svibnja 2017.g.

Pozivnica 30.05.2017

pročitaj sve

Dodjela zahvalnica

Općinski načelnik Leo Katić uručio je zahvalnice Luciji Glumac i Neveni Žarković za postignute izvanredne rezultate na sportskim natjecanjima u judu. Čestitke Luciji i Neveni te njihovoj trenerici Martini Bašić Ivčević. Želimo im puno uspjeha u daljnjim natjecanjima.

pročitaj sve

Obavijest HEP za 28. svibnja 2017.g.

Hep – obavijest za 28.05.17.

pročitaj sve

Rezultati lokalnih izbora 2017. godine

Konacni rezultati izbora za Opcinskog nacelnika Konacni rezultati izbora za clanove Opcinskog vijeca

pročitaj sve

Natječaji DVD-a za radna mjesta – profesionalni vatrogasac i vatrogasac sezonac

Natjecaj DVD – profesionalni vatrogasacNatjecaj DVD – vatrogasac sezonac

pročitaj sve

Javni natječaj za prijam u službu – Viši/a stručni/a suradnik/ica II.

Natjecaj za VSS II. – webObavijest i upute kandidatima – opis poslova, podaci o placi, nacin obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti (podrucje, pravni izvori)

pročitaj sve

Izmjena voznog reda katamarana – nedjelja 21. svibnja 2017.g.

Jadrolinija_linija 9604_izbori-2

pročitaj sve

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju – produljen rok za Podnošenje Jedinstvenog zahtjeva za potpore

Kampanja 2017_Rok za podnošenje Jedinstvenog zahtjeva_produljen

pročitaj sve

Obavijest – produljenje roka za prijavu štete od elementarne nepogode

Poziv – produljenje roka za prijavu stete elementarna nepogoda

pročitaj sve

Natječaj za prijavu projekata udruga na otocima – Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije

Natjecaj za prijavu projekata udruga na otocima – Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije

pročitaj sve

Kandidacijske liste za izbor članova općinskog vijeća Općine Lastovo

Zbirna lista za izbor clanova opcinskog vijeca Kandidacijska lista grupe biraca Kandidacijska lista – HDZ Kandidacijska lista – SDP

pročitaj sve

Kandidature za izbor općinskog načelnika Općine Lastovo

Zbirna lista za izbor opcinskog nacelnika Leo Katic – kandidat Miro Maricevic – kandidat

pročitaj sve

Poziv za prijavu štete od elementarne nepogode mraz

Poziv – prijava stete elementarna nepogoda

pročitaj sve

Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području Općine Lastovo

Rjesenje – biracka mjesta

pročitaj sve

Centar za socijalnu skrb – uredovni dan 21.04.2017.

Centar 21.04.17.

pročitaj sve

Čestit i blagoslovljen Uskrs

Cestitka Uskrs

Čestit i blagoslovljen Uskrs svim vjernicima lastovske župe!

Neka najveći kršćanski blagdan u svima probudi uskrsnu nadu, mir i međusobno razumijevanje, te donese radost življenja.

pročitaj sve

Natječaj za davanje u zakup javnih površina na privremeno korištenje

JAVNE POVRSINE – NATJECAJ, 14.04.2017.

pročitaj sve

Javni poziv za natječaj ”ZLATNA NARANČA” za izbor najboljih primjera ruralnog turizma u DNŽ

Pravilnik Poziv Zelena naranca

Dubrovačko-neretvanska županija i Regionalna razvojna agencija DUNEA i ove godine raspisuju javni poziv za natječaj ”ZLATNA NARANČA” za izbor najboljih primjera ruralnog turizma u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Riječ je o nastavku projekta kojim se želi potaknuti i naglasiti važnost kvalitetnog pristupa u vođenju obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava u službi ruralnog turizma.

Broj prijava po jednoj jedinici lokalne samouprave ograničen na tri poslovna subjekta.

Poziv je otvoren do 14. travnja 2017.

Zainteresirani poslovni subjekti koji udovoljavaju uvjetima iz priloženog Pravilnika mogu se javiti u Općinu Lastovo.

pročitaj sve

Priopćenje (upozorenje) Županijske vatrogasne zajednice

Priopcenje Vatrogasne zajednice

pročitaj sve

Javni poziv za dodjelu oznake Hrvatskog otočnog proizvoda

Obavijest_Javni poziv za dodjelu oznake Hrvatski otočni proizvod

pročitaj sve

Javni poziv – Mjere HZZ

HZZ-javni poziv za iskazivanje interesa

Javni poziv za iskazivanje interesa za korištenje mjera Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

pročitaj sve

Urbanistički plan uređenja turističke zone T1 Jurjeva luka i luke nautičkog turizma LN Kremena i s tim povezane Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Lastovo – Izvješće o javnoj raspravi

Izvješće o javnoj raspravi

pročitaj sve

Vozni red trajekta – izmjena za 28.02.2017. i 01.03.2017.

Vozni red trajekta – izmjena za 28.02.2017. i 01.03.2017.

pročitaj sve

Komunalac d.o.o.- novi red vožnje

Novi red vožnje

pročitaj sve

Centar za socijalnu skrb-uredovni dan

Obavijest Centra za socijalnu skrb

pročitaj sve

Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za radno mjesto pročelnika/ce JUO

OBAVIJEST o provjeri znanja i sposobnosti

pročitaj sve

Natječaj za imenovanje pročelnika/ce Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lastovo

Natječaj za pročelnika, opis poslova i podaci o plaći

pročitaj sve

Obavijest o obvezi sastavljanja i dostavljanja financijskih izvještaja za 2016. godinu

Obavijest o obvezi sastavljanja i dostavljanja financijskih izvještaja za 2016. godinu

pročitaj sve

Prijedlog Urbanističkog plana uređenja turističke zone T1 Jurjeva luka i luke nautičkog turizma LN Kremena i s tim povezanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lastovo

25k_1a

25k_1b

25k_2a

25k_2b

25k_2c

25k_2d

25k_3A1

25k_3A2

25k_3B

25k_3C 5k_

Pasadur iidppuo_lastovo_dopuna 0_naslovnica 0_naslovnica_1 1_sazetak_prijedloga_plana 2_evidencija_postupka_izrade_i_donosenja_iidPPUOL 1_koristenje_i_namjena_povrsina 2.1_prometna_i_ulicna_mreza 2.2_elektroenergetika_i_telekomunikacije 2.3_vodoopskrba 2.4_odvodnje_otpadnih_voda 3.1_prirodna_bastina_i_krajobraz 3.2_arheoloska_bastina 3.3_oblici_koristenja 4_nacin_gradnje 0_naslovna 0_naslovnica_1 1a_sazetak_prijedloga_plana_Dopuna 1_sazetak_prijedloga_plana 2_izvjesce_o_javnoj_raspravi 3_evidencija_postupka_izrade_i_donosenja_upu_jurjeva_luka_kremena UPU_Jurjeva_Kremena_pp_Dopuna

pročitaj sve

Javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja turističke zone T1 Jurjeva luka i luke nautičkog turizma LN Kremena i s tim povezanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lastovo

Javna rasprava-obavijest

pročitaj sve

Komunalac-novi red vožnje 2017.

NOVI RED VOŽNJE 2017

pročitaj sve

Vremenski uvjeti

Tjedna prognoza 04.01.2017.

pročitaj sve

9604 Lastovo – Vela Luka – Hvar – Split 17

604 604a Lastovo – Vela Luka – Split 17

pročitaj sve

Obavijest potrošačima električne energije

Obavijest potrošačima električne energije

pročitaj sve

Poziv na savjetovanje o nadzoru financiranja političkih aktivnosti (redovnom godišnjem nadzoru) i nadzoru financiranja izborne promidžbe na lokalnim izborima

Poziv na savjetovanje o nadzoru financiranja političkih aktivnosti (redovnom godišnjem nadzoru) i nadzoru financiranja izborne promidžbe na lokalnim izborima Prijavnica

pročitaj sve

Javni poziv svim zainteresiranim korisnicima Proračuna Općine Lastovo za dostavu Programa rada i/ili Financijskih planova za 2017. godinu

Javni poziv svim zainteresiranim korisnicima Proračuna Općine Lastovo za dostavu Programa rada i/ili Financijskih planova za 2017. godinu

pročitaj sve

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Lastovo prikupljanjem pisanih ponuda

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Lastovo prikupljanjem pisanih ponuda

pročitaj sve

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Lastovo

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Lastovo

pročitaj sve

Javni poziv za kupnju grobnog mjesta na mjesnom groblju u Lastovu

Javni poziv za kupnju grobnog mjesta na mjesnom groblju u Lastovu

pročitaj sve

Potpisivanje peticije

Potpisivanje peticije će trajati do 31. listopada 2016. godine, svaki radni dan od 09:30 do 10:30 u zgradi Općine Lastovo.

peticija

pročitaj sve

Obavijest o periodičkim provjerama učeničkih i studentskih iskaznica za povlašteni prijevoz

Obavijest o periodičkim provjerama učeničkih i studentskih iskaznica za povlašteni prijevoz

pročitaj sve

Redovi plovidbe za 2017. godinu

9604-lastovo-vela-luka-hvar-split-17

9807-dubrovnik-sip-luka-sobra-polace-korcula-lastovo-17

604-604a-lastovo-vela-luka-split-17

redovi-plovidbe-za-2017-godinu

pročitaj sve

Dan neovisnosti Republike Hrvatske

Čestitka

pročitaj sve

Javni poziv za dostavu ponuda za provedbu bagatelne nabave usluge: Trg Lastovskog poklada – izgradnja i uređenje II. faza

Ponudbeni list

Javni poziv za dostavu ponuda za provedbu postupka bagatelne nabave usluge: Trg Lastovskog poklada – izgradnja i uređenje II. faza

pročitaj sve

Poziv na dostavu ponuda za provedbu nabave bagatelne vrijednosti za predmet nabave – Prehrambeni proizvodi za dječji vrtić Lastavica

poziv-na-dostavu-ponuda-za-provedbu-nabave-bagatelne-vrijednosti-za-predmet-nabave-prehrambeni-proizvodi-za-djecji-vrtic-lastavica

pročitaj sve

Promjena reda vožnje za 11.09.2016.

Jadrolinija_linija 9604_izbori

pročitaj sve

Hrvatske šume – obavijest o javnom uvidu i javnoj raspravi

Program gospodarenja šumama šumoposjednika za gospodarsku jedinicu Lastovske šume

pročitaj sve

Vozni red autobusa od 29.07.2016. KOMUNALAC

Novi red vožnje od 29.07.2016

 

pročitaj sve

Objava biračima

Objava biračima

pročitaj sve

Rješenje o imenovanju pročelnika/ce Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lastovo

Rješenje o imenovanju pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lastovo

pročitaj sve

Novi red vožnje autobusa

RED VOŽNJE OD 13.06.2016

pročitaj sve

Otvaranje terminala s biciklima

Općina Lastovo ostvarila je bespovratna sredstva za projekt podizanje sustava javnih bickala na otoku Lastovu, u sklopu prošlogodišnjih javnih poziva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Putem bagatelne nabave u vrijednosti od 183.000,00 kn (bez PDV-a), odabrana je tvrtka Sustav javnih bicikala d.o.o. (NEXTBIKE), koja je tijekom prošlih dana postavila terminal s biciklima u trajektnoj luci u Ublima, a trenutno postavlja terminal na Pjevoru u Lastovu.  U planu je postavljanje i novih terminala po otoku, kao i planinskih i električnih bicikala. Dragi Lastovci i Lastovke, pozivamo vas na otvaranje terminala u Lastovu danas, 6. lipnja, u 19:00 sati, te se radujemo vašem odazivu. Link http://www.nextbike.hr/hr/lastovo/

Brošura NEXTBIKE Lastovo

pročitaj sve

Novi red vožnje autobusa

RED VOŽNJE OD 25.05.2016 DO DALJNJEG

pročitaj sve

LA. colonia: Kulturna baština – nasljeđe Mediterana

Usporedno s već najavljivanim otvaranjem vrata sklopa Kneževog dvora i crkvice sv. Ivana, na Lastovu će se održati niz događanja od kulturno-umjetničke važnosti, pod zajedničkim imenom LA. colonia: Kulturna baština – nasljeđe Mediterana. Naime, 6. lipnja  na otoku započinje umjetnička radionica kojom će se pokušati ispitati mogućnosti postavljanja javnog spomenika na prostoru naselja Uble, kao i revalorizirati općeniti prostorno-vremenski kontekst graditeljske i urbanističke ostavštine navedenog mjesta. Radionica završava 18. lipnja, a sljedeći dan, osim što označava otvaranje sklopa Palaca (Kneževog dvora), također predstavlja i svečani početak konferencijskog dijela manifestacije LA. colonia. Na navedenoj će se evaluirati rezultati radionice, predstaviti važne teme iz kulturno-umjetničkog života na otocima, kao i otočko umrežavanje i međusobno solidariziranje pri projektima koji mogu doprinijeti čitavom jadranskom arhipelagu pa i šire.

 

 

Manifestaciju organizira Udruga za promicanje kulture i umjetnosti DOBRE DOBRIČEVIĆ s Lastova, u suradnji s tvrtkom HERITAGE GO PRO, a jedan od značajnih suradnika i medijskih pokrovitelja je i Općina Lastovo.  Također, tijekom pripremne faze projekt su prepoznala važna privatna i javna tijela kao što je Ministarstvo Kulture RH, HBOR, JadrolinijaHrvatske šume i Coca-Cola Hellenic, koji će ujedno materijalno podržati provedbu manifestacije. Kao medijski pokrovitelji podržat će nas: Sustav javnih bicikala NEXTBIKE, ICOM ( The International Council of Museums) Hrvatska, Umjetnička akademija u Splitu, Filozofski fakultet u Splitu, Organizacija “Ka Kultura u tučepskim zaseocima (Općina Tučepi)”, Muzej Uja u Škripu

Kulturno-umjetnička radionica i konferencija su u potpunosti otvoreni za javnost i podložni kontinuiranoj javnoj diskusiji. Radujemo se vašem prisustvovanju!

 

 

pročitaj sve

Svečano otvaranje Kneževog dvora (Palac) i Zavičajne zbirke u sklopu crkvice sv. Ivana

Poštovani Lastovci, Lastovke i svi naši posjetitelji.

Iznimno nam je drago što vas možemo obavijestiti da će Knežev dvor (Palac) i Zavičajna zbirka u sklopu crkvice sv. Ivana, svečano otvoriti svoja vrata posjetiteljima 19. lipnja, čime će se ovaj dugo zatvoreni sklop napokon moći prezentirati čitavoj javnosti, i to svaki dan u sljedećim satima –

Ujutro između 10:00 – 13:00

Popodne između 17:00 – 20:00

Rado vas iščekujemo na početku ovog izuzetno važnog događaja za otok Lastovo.

 

pročitaj sve

Zaključak o izradi izvješća o stanju u prostoru Općine Lastovo

Zaključak o izradi izvješća o stanju u prostoru Općine Lastovo

pročitaj sve

UPU turistička zona T1 Jurjeva luka i luka nautičkog turizma LN Kremena – izvješće o javnoj raspravi

Zaključak načelnika o konačnom prijedlogu plana

Izvješće o javnoj raspravi

pročitaj sve

Natječaj za davanje u zakup javnih površina

Natječaj za davanje u zakup javnih površina

pročitaj sve

Natječaj za č. zgr. 941 K.O. Lastovo, uvala Sv. Mihovil

Natječaj za č. zgr. 941 K.O. Lastovo, uvala Sv. Mihovil

pročitaj sve

Natječaj za imenovanje pročelnika/ice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lastovo

Natječaj za imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lastovo

pročitaj sve

Turist Bike prezentacija

Turist Bike prezentacija

pročitaj sve

Obavijest potrošačima električne energije

Obavijest potrošačima električne energije

pročitaj sve

Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću Općine Lastovo u 2016. godini

Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću Općine Lastovo u 2016. godini

pročitaj sve

Akcijski plan za 2016. godinu – Razvojna strategija Općine Lastovo 2014. -2020.

Akcijski plan za 2016. godinu – Razvojna strategija Općine Lastovo 2014. -2020.

Dokument akcijskog plana

pročitaj sve

Natječaj za prijem u radni odnos na određeno vrijeme provedbom mjere „Pomoć zajednici“ Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Natječaj za prijem u radni odnos na određeno vrijeme provedbom mjere „Pomoć zajednici“ Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

pročitaj sve

Obavijest Centra za socijalnu skrb Korčula

OBAVIJEST CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB KORČULA

pročitaj sve

Projekt Zajedno za prirodu i okoliš uspješno je završen održavanjem predstavljanja istoimenog priručnika

Projekt Zajedno za prirodu i okoliš uspješno je završen održavanjem predstavljanja istoimenog priručnika

Uspješno završen projekt “Zajedno za prirodu i okoliš”

pročitaj sve

Priručnik „Zajedno za prirodu i okoliš“

priručnik„Zajedno za prirodu i okoliš“

pročitaj sve

Javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja turističke zone T1 Jurjeva Luka i luke nautičkog turizma LN Kremena

JAVNA RASPRAVA javni uvid i javno izlaganje o Prijedlogu UPU Jurjeva i Kremena, 02.02.2016.

pročitaj sve

Izrađen je Plan održivog turizma Lastova

U okviru projeka SEAMED te projekta Zajedno za prirodu i okoliš  izrađen je Plan održivog turizma Lastova.

Lastovo – otok održivog turizma

pročitaj sve

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu

Godisnje_izvjesce

pročitaj sve

Javni poziv za postupak bagatelne nabave

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude

BAGATELNA NABAVA 2-16, 19. 01.2016.

pročitaj sve

Javni poziv za dostavu ponuda za provedbu postupka bagatelne nabave usluge – sustav javnih bicikala na otoku Lastovu

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude

BAGATELNA NABAVA 1-16, 14.01.2016.-1

pročitaj sve

Javni poziv na iskaz interesa – Sv. Mihovil (ex uljara)

Javni poziv na iskaz interesa – Sv. Mihovil (ex Uljara)

pročitaj sve

Prodaja nekretnina u vlasništvu Općine Lastovo

Ponovljeni natječaj – PRODAJA-LASTOVO – Skrivena luka, 27.11.2015.ž (1)

pročitaj sve

Izmjene i dopune plana prijma na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u općini Lastovo za 2015.

-Izmjene i dopune PLAN PRIJMA ZA 2015.- stručno osposobljavanje za rad (1)

pročitaj sve

HBOR – Kreditiranje izrade projektne dokumentacije

hbor-kreditiranje izrade projektne dokumentacije

pročitaj sve

Javni poziv za primanje na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Scan0121

pročitaj sve

Poziv za korištenje Proračunskih sredstava 2016.

Poziv za korištenje Proračunskih sredstava 2016.

pročitaj sve

Općina Lastovo – Javna tribina 2015.

JAVNA TRIBINA 2015

pročitaj sve

Postupak bagatelne nabave za Radove na adaptaciji ljetnog kina u Ublima

Radovi na adaptaciji Ljetnog kina u Ublima, postupak bagatelne nabave 06.10.2015. 150923 kinoubli ljetno kino

pročitaj sve

LC Sv. Vlaho Dubrovnik na Lastovu u spomen maestra Iva Dražinića svog preminulog člana

http://lions.hr/vijesti/lc_sv_vlaho_dubrovnik_na_lastovu_u_spomen_maestra_iva_drazinica_svog_preminulog_clana

pročitaj sve

Projekt transformacije kolektivnih i individualnih identiteta u Dubrovačkoj Republici od kasnog srednjeg vijeka do 19. stoljeća

Program druge radionice – 11.-12. rujna 2015.

pročitaj sve

PZ Lastovo, prodaja imovine, Trgovački sud u Splitu

http://www.sudacka-mreza.hr/stecaj-ponude.aspx?Search=&ShowID=11633

 

pročitaj sve

Prodaja nekretnina u vlasništvu Općine Lastovo

Prodaja nekretnine, Skrivena Luka, Lastovo

pročitaj sve

Potpore otočnim poslodavcima

Javni poziv 2015.

Zahtjev za potpore

Obrazac izjave korisnika potpore o dodijeljenim potporama

 

pročitaj sve

Javni poziv za dostavu ponuda

Javni poziv za prikupljanje ponuda za izradu Urbanističkog plana uređenja turističke zone T1 sa LNT Kremena

Odluka o izradi UPU turističke zone T1 Jurjeva_luka sa LNT Kremena

 

pročitaj sve

Ponovljeni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Lastovo

Ponovljeni natječaj – PRODAJA LASTOVO – Skrivena Luka, Portorus

pročitaj sve

Novi red vožnje autobusa

Red vožnje od 07.07.2015.

Izmjenjeni red vožnje 09.07.2015.

pročitaj sve

Javna nabava za Izvedbu radova na pješačkim stazama (šetnice) na otoku Lastovu

Lastovo – Pješačke staze 

Glavni projekt

Glavni projekt 1

Glavni projekt 2

 

pročitaj sve

Javni poziv za dostavu ponuda

Javni-poziv-za-prikupljanje-ponuda_-_UPU_turističke zone T1 Jurjeva luka i LNT Kremena_12._lipnja_2015.

Odluka_o_poništenju_postupka bagatelne_nabave_-_03._srpnja_2015.

pročitaj sve

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Lastovo

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Lastovo

pročitaj sve

Natječaj za zakup poslovnog prostora na Pjevoru

Natječaj_za_poslovni_prostor – Pjevor, 14.05.2015.

pročitaj sve

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost – obiteljske kuće, 2015.

VODIČ Kako do sredstava za energetsku obnovu kuća

Dopis FZOEU energetska obnova kuća

pročitaj sve

Javni poziv za vlasnike obiteljskih kuća

Dubrovačko neretvanska županija objavila je

JAVNI NATJEČAJ ZA POTICANJE UGRADNJE ENERGETSKI UČINKOVITE VANJSKE STOLARIJE I TOPLINSKE IZOLACIJE VANJSKE OVOJNICE NA OBITELJSKIM KUĆAMA U DUBROVAČKO-NERETVANSKOJ ŽUPANIJI ZA 2015. GODINU

pročitaj sve

Natječaji općine Lastovo

Natječaj za davanj u zakup javnih površina, 08. travnja 2015.

Natječaj za poslovni prostor – frizerski salon, 08. travnja 2015.

Natječaj za DVD, 08. travnja 2015.

pročitaj sve

Poziv na iskaz interesa – vrijedi do 16. travnja 2015.

Ponuda po troškovniku, 30.03.2015.

pročitaj sve

Izmjena brodske linije

Linija 604_- iznimna suglasnost

pročitaj sve

Emisija “Lijepom našom” – obavijest

Emisija “Lijepom našom” – izvanredna linija 25. ožujka 2015.

pročitaj sve

Dolazak hidroaviona 10. ožujka 2015.

Hidroavion – promotivni let

pročitaj sve

Poziv poduzetnicima – DUNEA

Poziv poduzetnicima CEKOM

pročitaj sve

Razvojna strategija

Link za evaluaciju:

https://docs.google.com/forms/d/1TP1MxJjBHsa_dZ7swx3D3o9NU9iNpEQFi8oV255338Y/viewform

Razvojna strategija općine Lastovo

pročitaj sve

Projekt Zelena i Plava čistka 2015.

http://www.zelena-cistka.org/zelena-cistka/opce-informacije-o-projektu/

Pismo_namjere_općina_Zelena_cistka_2015

Pismo_namjere_općina_Plava_cistka_2015

 

pročitaj sve

Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Lastovo za 2015.

Godišnji_plan_upravljanja_pomorskim_dobrom_na_području_Općine_Lastovo_za_2015.

Javni_poziv_na_iskaz_interesa

pročitaj sve

Projekt TOP 1.000 poljoprivrede RH

Projekt TOP 1.000 poljoprivrede RH

Javni poziv za trajne nasade u 2015. godini

pročitaj sve

Obavijest

Centar za socijalnu skrb – Obavijest

pročitaj sve

Ministarstvo socijalne politike i mladih

Ministarstvo socijalne politike i mladih

dodatak MSPM

Obavijest o potpisivanju Sporazuma

pročitaj sve

Javni pozivi 2015.

Javni poziv za primanje na stručno osposobljavanje 2015.

Poziv za zapošljavanje u programima javnih radova, 2015.

pročitaj sve

Izrađen je plakat kojim se promovira sudjelovanje javnosti u procesima koji se tiču okoliša na lokanoj razini

U okviru projekta Zajedno za prirodu i okoliš izrađen je plakat kojim se promovira u sudjelovanje javnosti u procesima koji se tiču okoliša na lokanoj razini.

Plakat projekta “Zajedno za prirodu i okoliš”

pročitaj sve

Potpore po osnovi ulaganja u podizanje trajnih nasada – Dubrovačko neretvanska županija

Za više informacija posjetite sljedeću stranicu:

http://edubrovnik.org/novost.php?id=5018

pročitaj sve

Potpore po osnovi ulaganja u ekološku poljoprivredu – Dubrovačko neretvanska županija

Za više informacija posjetite sljedeću stranicu:

http://edubrovnik.org/novost.php?id=5017

pročitaj sve

Poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Dubrovačko-neretvanske županije za 2015. godinu

http://edubrovnik.org/novost.php?id=5257

P O Z I V

pročitaj sve

Obavijest o javnoj raspravi

Obavijest o o javnoj raspravi UPU turističke zone naselja Ubli/Zaglav
UPU Ubli/Zaglav -sazetak_za_javnost
UPU turističke zone naselja Ubli/Zaglav
-obuhvat PPUO –
preklop

pročitaj sve

Pročišćeni tekst ID PPUOL

Izmjene i dopune Prostornog plana općine Lastovo, odredbe za provođenje – pročišćeni tekst

pročitaj sve

Centar za socijalnu skrb

OBAVIJEST

pročitaj sve

Dan državnosti 25.06.2014.

POVODOM DANA DRŽAVNOSTI 25.06.2014.

pročitaj sve

Obavijest – korištenje javnih površina

OBAVIJEST

pročitaj sve

Čestitka povodom Dana antifašističke borbe

čestitka

pročitaj sve

LOKALNA AKCIJSKA GRUPA

LAG

pročitaj sve

Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole za građevinu

pročitaj sve

Odluka o izradi UPU turističke zone naselja Ubli/Zaglav

Odluka_o_izradi_UPU turističke zone naselja Ubli/Zaglav

pročitaj sve

Ciljane izmjene i dopune PPU Općine Lastovo

pročitaj sve

Poziv za sve zainteresirane proizvođače

Pozivamo sve zainteresirane lastovske proizvođače na sastanak u utorak 29

pročitaj sve

Prodaja nekretnine

PRODAJA LASTOVO

pročitaj sve

ZAKUP JAVNIH POVRŠINA

NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP JAVNIH POVRŠINA

pročitaj sve

HOT SPOT

HOT SPOTHOT SPOT

pročitaj sve

Sastanak sa proizvođačima otočnih proizvoda

obavijest

pročitaj sve

Poziv za iskazivanje interesa prema pomorskom dobru

ISKAZ INTERESA

pročitaj sve

Obavijest proizvođačima otočnih proizvoda

obavijest

pročitaj sve

Objava biračima o izborima za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske

Objava biračima

pročitaj sve

Sat za planet Zemlju

WWF (World Wide Fund for Nature, hrv. svjetski fond za prirodu) poziva građane da ugase svijetla i ostale električne uređaje na jedan sat radi podizanja svijesti o potrebi poduzimanja akcije oko klimatskih potreba.

Bit akcije “Sat za planet Zemlju” nije ušteda električne energije ušteđene u tom satu isključivanja, već da se jednim takvim vizualnim efektom podsjeti svih na važnost svakodnevnog djelovanja kako bismo očuvali naš planet.

Svjetla ove godine gasimo 29. ožujka u 20:30 sati! Svi su Hrvatski gradovi pozvani da se pridruže akciji, a već postoje potvrde o uključenosti Zagreba, Splita, Dubrovnika… WWF je za ovaj Sat za planet Zemlju sklopio partnerstvo sa ZET-om, koji ce za vrijeme samog Earth Houra prigušiti svjetla u zagrebačkom javnom prijevozu. Dakako, svi građani pozvani su da se pridruže akciji i ugase rasvjetu u svojim domovima.

http://croatia.panda.org/wwf_u_hrvatskoj/

http://croatia.panda.org/sat_za_planet_zemlju/2014/

pročitaj sve

Poziv na javne radove

Poziv na javne radove

pročitaj sve

Poziv na predstavljanje programa bespovratnih poticaja iz ”Poduzetničkog impulsa za 2014. godinu”

Poziv program Poduzetnicki impuls-3

pročitaj sve

Poziv na lokalni forum Općine Lastovo i DUNEE

POZIV

pročitaj sve

Predstavljanje projekta “Zajedno za prirodu i okoliš”

Predstavljanje

pročitaj sve

Obavijest

OBAVIJEST

pročitaj sve

Stipendije – obavijesti

POZIV

Bodovna lista za stipendiranje studenata 1. godine 2013-2014

Bodovna lista za stipendiranje studenata viših godina 2013-2014.

Bodovna lista za stipendiranje učenika 2013-2014.

STIPENDIJE II. KRUG- Bodovna lista za stipendiranje učenika 2013. – 2014.(1)

pročitaj sve

Obavijest – Skrivena Luka – zapad

OBAVIJEST – SKRIVENA LUKA

pročitaj sve

Javna nabava

JAVNA NABAVA

pročitaj sve

Izmjene i dopune Prostornog plana naselja Uble, poslovne zone Uble, naselja Lastovo i groblja u mjestu Lastovo

DPU – Proširenje groblja u mjestu Lastovo

sazetak za javnost javna raspravaODREDBE DPU GROBLJE

UPU – dijela naselja Uble

UPU dijela naselja Uble sazetak za javnostUPU dijela naselja Uble ODREDBE PP ponovnu JR

UPU – mjesta Lastovo

upu lastovo ODREDBEsazetak za javnost ponovna jr

UPU – poslovne zone Uble

UPU poslovna zona Uble ODREDBE PP ponovnu JRUPU poslovna zona Uble sazetak za javnost

pročitaj sve

Javna rasprava o prijedlogu Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lastovo

Obavijest o ponavljanju javne rasprave

Prostorni plan uredenja Opcine Lastovo ciljane izmijene i dopune

Ciljane izmijene i dopune PPUO sazetak za javnost

pročitaj sve

Obavijest Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Odluka o produženje primjene Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja za 2011. i 2012. godinu do 31. prosinca 2013 godine

HZZ

pročitaj sve

Poziv za iskazivanje interesa za prijavu projekata koji će se financirati u 2014.g. iz jednog od EU fondova za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj

Prikupljanje projektnih prijedloga

Ministarstvo poljoprivrede raspisuje Poziv za iskazivanje interesa za prijavu projekata koji će se financirati u 2014.g. iz jednog od EU fondova za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj.

Poziv je otvoren od 01.07. do 01.09.2013.

pročitaj sve

Javni pozivi

javni pozivi 130613-bazen-JP 130617-JP-inovativni

pročitaj sve

Konačni rezultati izbora za članice/članove Općinskog vijeća Općine Lastovo

                      

                   REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
            OPĆINE LASTOVO                

Lastovo, 24. svibnja 2013.

          Na temelju članka 86. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ broj 144/12, u daljnjem tekstu: Zakon) nakon provedenih lokalnih izbora 19. svibnja 2013., Općinsko izborno povjerenstvo Općine Lastovo utvrdilo je i objavljuje

KONAČNE REZULTATE IZBORA ZA
ČLANICE/ČLANOVE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE LASTOVO

I.        Od ukupno 891 birača upisanih u popis birača, glasovalo je 577 birača, odnosno 64,76 %, od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 577 birača, odnosno 64,76 %. Važećih listića bilo je 553, odnosno 95,84%. Nevažećih je bilo 24 listića, odnosno 4,16 %.

II.              Pojedine kandidacijske liste dobile su sljedeći broj glasova:
1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ                208 glasova     37,61%
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS
Nositeljica liste:  ANITA JANČIĆ LEŠIĆ, dr.med.
2. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA                             148 glasova     26,76%
Nositelj liste: TONĆI ŠARIĆ, dr.med.
3. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP    102 glasa       18,44%
Nositelj liste: IVAN IVELJA
4. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA                              95 glasova     17,18 %
Nositelj liste: KUZMA IVELJA

III.           Na temelju članka 84. st. 1.  Zakona, kandidacijske liste koje sudjeluju u diobi mjesta u Općinskom vijeću su:
1.      HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS
Nositeljica liste ANITA JANČIĆ LEŠIĆ, dr.med.
2.      KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
Nositelj liste: TONĆI ŠARIĆ, dr. med.
3.      SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
Nositelj liste: IVAN IVELJA
4.      KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
Nositelj liste: KUZMA IVELJA

IV.       Na temelju članka 84. st. 2. i članka 85. Zakona, utvrđuje se da su pojedine kandidacijske liste dobile sljedeći broj mjesta u Općinskom vijeću:
1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS
dobila je 4 mjesta te su s te liste izabrani:
1.      ANITA JANČIĆ LEŠIĆ, dr.med.
2.      dr.sc. IVAN ČUČEVIĆ
3.      TONČI GRGUREVIĆ
4.      ANNETTE MUFIĆ TROJKOVIĆ, mag.
2. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
dobila je 2 mjesta te su s te liste izabrani:
1.      TONĆI ŠARIĆ, dr.med.
2.      IVANA IVELJA
3. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
dobila je 2 mjesta te su s te liste izabrani:
1.   IVAN IVELJA
2.   STJEPAN JURICA
4. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
 dobila je 1 mjesto te je s te liste izabran:
1.      KUZMA IVELJA

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE LASTOVO
MILA LAGETAR

 

pročitaj sve

Konačni rezultati izbora za Općinskog načelnika Općine Lastovo

                     

                   REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
             OPĆINE LASTOVO 

                

Lastovo, 05. lipnja 2013.

          Na temelju članka 101. i 102.  st. 1. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ broj 144/12, u daljnjem tekstu: Zakon) nakon provedenog drugog kruga glasovanja u izboru za općinskog načelnika Općine Lastovo 2. lipnja 2013., Općinsko izborno povjerenstvo Općine Lastovo utvrdilo je i objavljuje

KONAČNE REZULTATE IZBORA ZA
OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE LASTOVO

I. Od ukupno 898 birača upisanih u popis birača, glasovalo je 617 birača, odnosno 68,71 %, od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 617 birača, odnosno 68,71 %. Važećih listića bilo je 603, odnosno 97,73%. Nevažećih je bilo 14 listića, odnosno 2,27%.

 

II.  Kandidatkinje/kandidati dobili su sljedeći broj glasova:

1. Kandidat: LEO KATIĆ                               304 glasova 49,27%
    Zamjenik kandidata: MARČELINO SIMIĆ
    KANDIDAT GRUPE BIRAČA

2. Kandidat: MIRO MARIČEVIĆ, dipl.ing.agr. 299 glasova 48,46%
    Zamjenik kandidata: IVAN ČIHORATIĆ
    HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
    HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS

III.  Na temelju članka 97. st. 1. Zakona, za općinsko načelnika Općine Lastovo izabran je
LEO KATIĆ
a za zamjenika općinskog načelnika izabran je
MARČELINO SIMIĆ

                                                                  PREDSJEDNICA
                                          OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
                                                                OPĆINE LASTOVO

                                                                  MILA LAGETAR

 

pročitaj sve

NATJEČAJ za davanje u zakup prodajnih mjesta na tržnici Pjevor

Na temelju čl. 8. i 12. Odluke o davanju javnih površina na privremeno korištenje, Općina Lastovo raspisuje

N A T J E Č A J

za davanje u zakup prodajnih mjesta na tržnici Pjevor

Predmet zakupa su tri prodajna mjesta na tržnici Pjevor u mjestu Lastovu, a mogu se koristiti za prodaju suvenira, poljoprivrednih proizvoda i ribe. Prodajna mjesta će se dati u zakup za razdoblje do 30. rujna 2013. godine.

Uvjeti natječaja

–         Početna mjesečna zakupnina je 300,00 kn po stolu;

–         Natjecati se mogu fizičke i pravne osobe koje imaju odobrenje nadležnog tijela za obavljanje djelatnosti za koju traže prodajno mjesto i ne smiju imati dugovanja prema Općini, Komunalcu i turističkom uredu;

–         Natjecatelji moraju priložiti potvrdu Komunalca i Turističkog ureda da prema njima nemaju dugovanja;

–         Ponude se dostavljaju osobno ili poštom u roku od 8 dana od objave natječaja, na adresu: Općina Lastovo, Dolac 3, 20290 Lastovo, s naznakom „ponuda za tržnicu“;

–         nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati;

–         Ponude će se otvoriti 17. lipnja 2013. godine u 12.00 sati u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine. Ponuditelji mogu biti nazočni prilikom otvaranja ponuda.

Za sve informacije zainteresirani se mogu obratiti u Jedinstveni upravni odjel Općine Lastovo ili na telefon 801-023.

                                                                                                          OPĆINA LASTOVO

 Objavljeno 31. svibnja 2013.                                                                                                                

pročitaj sve

NATJEČAJ za davanje u zakup javnih površina u naselju Ubli

Na temelju čl. 8. i 12. Odluke o davanju javnih površina na privremeno korištenje, Općina Lastovo raspisuje

N A T J E Č A J

za davanje u zakup javnih površina u naselju Ubli

 1. Predmet zakupa su:
  • U naselju Ubli – Trajektno pristanište, prostor uz prometnicu (ispod zgrade),
  • U naselju Ubli – prostor istočno od bazena za gorivo.
 1.  Površine će se dati u zakup na razdoblje od najviše godinu dana i to za sljedeće namjene:
  • postavljanje kioska za prodaju novina, duhanskih prerađevina, suvenira, turističkih potrepština, knjiga, voća i povrća, cvijeća i sl.,
  • postavljanje montažnih objekata radi pružanja ugostiteljskih usluga

Uvjeti natječaja

–         Početna mjesečna zakupnina je 20,00 kn/m2 (za površinu prema vanjskim izmjerama tlocrtnih dimenzija objekta uvećanih za 1 m u svakoj izmjeri);

–         Kiosk ili pokretna naprava koja će se postaviti može imati površinu do 12 m2 i mora biti očuvana, o čemu odlučuje JUO;

–         Općina Lastovo će snositi troškove komunalnog opremanja lokacije prema stvarnim troškovima, što će se regulirati ugovorom;

–         Natjecati se mogu fizičke i pravne osobe koje imaju odobrenje nadležnog tijela za obavljanje djelatnosti za koju traže najam površine i ne smiju imati dugovanja prema Općini, Komunalcu i turističkom uredu;

–         Natjecatelji ponudi moraju priložiti odobrenje nadležnog tijela za obavljanje djelatnosti i potvrdu Komunalca i Turističkog ureda da prema njima nemaju dugovanja;

–         Ponude se dostavljaju osobno ili poštom u roku od 8 dana od objave natječaja, na adresu: Općina Lastovo, Dolac 3, 20290 Lastovo, s naznakom „ponuda za javnu površinu Ubli“;

–         nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati;

–         Ponude će se otvoriti 17. lipnja 2013. godine u 12.30 sati u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine. Ponuditelji mogu biti nazočni prilikom otvaranja ponuda.

Za sve informacije zainteresirani se mogu obratiti u Jedinstveni upravni odjel Općine Lastovo ili na telefon 801-023.

                                                                                                          OPĆINA LASTOVO

Objavljeno 31. svibnja 2013.                                                                                                                

pročitaj sve

VODOVOD SKRIVENA LUKA

Nakon provedenog postupka javne nabave, Komunalac d.o.o. Lastovo je odabrao izvođača za izgradnju vodovoda za Skrivenu Luku. Radove će izvoditi tvrtka Vodoprivreda Split d.d., Don Frane Bulića 171, Solin za iznos od 5.285.355,69 kn (+PDV).

pročitaj sve

PROMJENA TURISTIČKIH RAZREDA

Općinsko vijeće Općine Lastovo predložilo je Ministarstvu turizma Republike Hrvatske da izmijeni Pravilnik o proglašavanju turističkih općina i gradova i razvrstavanju naselja u turističke razrede, na način da mjesto Lastovo, te naselja Pasadur i Uble, svrsta iz turističkog razreda B u turistički razred C.

pročitaj sve

PALAGRUŽA

Općinski načelnik Općine Lastovo zatražio je od Županijske skupštine Dubrovačko – neretvanske županije (temeljem čl. 26, odnosno čl. 27. Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj, NN 86/06, 125/06, 16/07,46/10 i 145/10) da inicira postupak za izmjenu granica Dubrovačko-neretvanske županije na način da se otočje Palagruža izdvoji iz Splitsko-dalmatinske županije i pripoji Dubrovačko-neretvanskoj.

pročitaj sve

OBAVIJEST građanima – radovi na cesti!

Obaviještavaju se svi sudionici u prometu da su u tijeku radovi na 2. fazi rekonstrukcije državne ceste D119 Lastovo – Ubli. Očekuje se da će radovi i privremena regulacija prometa trajati do 31. ožujka 2013. Molimo vozače za oprez i poštivanje privremene prometne signalizacije i zahvaljujemo na razumijevanju.

pročitaj sve

JAVNI POZIV za legalizaciju nezakonito izgrađenih zgrada

Pozivaju se vlasnici te investitori nezakonito izgrađenih zgrada da podnesu zahtjeve za izdavanje rješenja o izvedenom stanju.

Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju podnosi se neposredno up (više…)

pročitaj sve

Skip to content