JEDNOSTAVNA NABAVA – Poziv na dostavu ponude u predmetu nabave “Sanacija krova – Pjevor 7, 7/1 i 7/2”

Poziv-na-dostavu-ponude

Prilog-I-Ponudbeni-list

Prilog-II-Troskovnik

Prilog-III-Izjava-o-nekaznjavanju

Skip to content