Općinsko vijeće

Općinsko vijeće Općine Lastovo ima 7 članova.

Redovni izbori za članove Općinskog vijeća Općine Lastovo održani su 16. svibnja 2021. godine.

Općinsko vijeće Općine Lastovo konstituirano je dana 18. lipnja 2021. godine.

Članovi Općinskog vijeća Općine Lastovo su:

  1. GOJKO ANTICA (kandidacijska lista HDZ) – predsjednik
  2. MARINELA KVINTA LEŠIĆ (kandidacijska lista SDP) – prva potpredsjednica
  3. NIKOL ŠKRATULJA (kandidacijska lista SDP) – druga potpredsjednica
  4. RINO BARBIĆ (kandidacijska lista HDZ)
  5. CARL IVELJA (kandidacijska lista HDZ)

Popis-udjela-u-vlasnistvu-poslovnih-subjekata-clanova-predstavnickog-tijela-1

Skip to content