Pravo na pristup informacijama i zaštita osobnih podataka

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”, broj 25/13., 85/15. i 69/22.) Dječji vrtić Biser Lastova omogućuje pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire kao tijelo javne vlasti. Zakonom su propisana načela prava na pristup informacijama, izuzeci od prava na pristup informacijama i postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama.

Službenica za informiranje: Iva Frlan, Tel: 020 801 023, E-mail: djecji.vrtic@lastovo.hr

Zahtjev za pristup informacijama podnosi se:

1. Pisanim putem

  • na poštansku adresu Dječjeg vrtića Biser Lastova: Homac 5, 20290 Lastovo
  • putem elektroničke pošte: djecji.vrtic@lastovo.hr

2. Usmenim putem

  • telefonom na broj: 020 801 023
  • osobno na zapisnik u uredu više referentice za upravu i administraciju u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lastovo, svakog radnog dana od 08.00 do 11:00 sati

Obrasci Zahtjeva:

Zahtjev-za-pristup-informacijama

Zahtjev-za-dopunu-ili-ispravak-informacije

Zahtjev-za-ponovnu-uporabu-informacija

Godisnje_izvješće o provedbi ZPPI za 2023. godinu

Godisnje_izvjesce-o-provedbi-ZPPI-za-2022.

Upitnik za samoprocjenu TJV

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Dječji vrtić Biser Lastova je voditelj obrade osobnih podataka u skladu s Općom uredbom (EU) o zaštiti podataka i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (“Narodne novine”, broj 42/18).

Dječji vrtić u okviru svoje odgojno- obrazovne djelatnosti obrađuje osobne podatke korisnika i/ili potencijalnih korisnika usluga programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja (djece, zakonskih zastupnika i ostalih članova njihovog zajedničkog kućanstva) koji u smislu Opće uredbe (EU) o zaštiti podataka imaju status ispitanika. U obradi osobnih podataka Dječji vrtić posebnu pažnju posvećuje osiguranju privatnosti i zaštiti osobnih podataka na način da se obrađuju samo oni osobni podaci koji su nužni za svrhu obrade te da isti nisu automatski, bez intervencije pojedinca, dostupni neograničenom broju pojedinca.

Kontakt podaci Službenika za zaštitu osobnih podataka su:

e-mail: djecji.vrtic@lastovo.hr

telefonski broj: 020 801 023

Pravilnik-o-obradi-i-zastiti-osobnih-podataka-1

Skip to content