14.10.2019.

19°C

Proračun

proracun 2014.xls
Izvršenje proračuna 2013
Izvršenje Proračuna 12.2013.
Izvršenje Proračuna 06.2014
Izvršenje Proračuna 30.06.14
Izmjene i dopune Proračuna 2014
Proračun-2015-Opći dio
Proračun-2015-Posebni dio
Proracun 12-2014
Bilješke za 2014.
Izvršenje Proračuna 31.12.2014.
Izvršenje Proračuna 31.12.2014.
Izmjene i dopune Proračuna 2015.- opći dio
Izmjene i dopune Proračuna za 2015. – posebni dio
Proračun za 2016. godinu – opći dio
Proračun za 2016. godinu – posebni dio
Financijski izvještaji za 2015.
Bilješke uz financijske izvještaje za 2015.
Izmjene i dopune Proračuna za 2016. godinu – opći dio
Izmjene i dopune Proračuna za 2016. godinu – posebni dio
Godisnji izvjestaj o izvrsenju Proracuna za 2016.g.
Proračun za 2017. godinu – opći dio
Proračun za 2017. godinu – posebni dio
Financijski izvještaji za 2016. godinu
Bilješke uz financijske izvještaje za 2016. godinu
Polugodisnji izvjestaj o izvrsenju proracuna Opcine Lastovo za 2017. godinu
Izmjene i dopune Proračuna za 2017. godinu
Proračun za 2018. godinu
Financijski izvještaji za 2017. godinu
Bilješke uz financijske izvještaje za 2017. godinu
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Lastovo za 2017. godinu
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Lastovo za 2018. godinu
Izmjene i dopune Proračuna Općine Lastovo za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu
Proračun Općine Lastovo za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu

Financijski izvještaji za 2018. godinu

Bilješke uz financijske izvještaje za 2018. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Lastovo za 2018. godinu