Proračun

proracun 2014.xls
Izvršenje proračuna 2013
Izvršenje Proračuna 12.2013.
Izvršenje Proračuna 06.2014
Izvršenje Proračuna 30.06.14
Izmjene i dopune Proračuna 2014
Proračun-2015-Opći dio
Proračun-2015-Posebni dio
Proracun 12-2014
Bilješke za 2014.
Izvršenje Proračuna 31.12.2014.
Izvršenje Proračuna 31.12.2014.
Izmjene i dopune Proračuna 2015.- opći dio
Izmjene i dopune Proračuna za 2015. – posebni dio
Proračun za 2016. godinu – opći dio
Proračun za 2016. godinu – posebni dio
Financijski izvještaji za 2015.
Bilješke uz financijske izvještaje za 2015.
Izmjene i dopune Proračuna za 2016. godinu – opći dio
Izmjene i dopune Proračuna za 2016. godinu – posebni dio
Godisnji izvjestaj o izvrsenju Proracuna za 2016.g.
Proračun za 2017. godinu – opći dio
Proračun za 2017. godinu – posebni dio
Financijski izvještaji za 2016. godinu
Bilješke uz financijske izvještaje za 2016. godinu
Polugodisnji izvjestaj o izvrsenju proracuna Opcine Lastovo za 2017. godinu
Izmjene i dopune Proračuna za 2017. godinu
Proračun za 2018. godinu
Financijski izvještaji za 2017. godinu
Bilješke uz financijske izvještaje za 2017. godinu
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Lastovo za 2017. godinu
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Lastovo za 2018. godinu
Izmjene i dopune Proračuna Općine Lastovo za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu
Proračun Općine Lastovo za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu

Financijski izvještaji za 2018. godinu

Bilješke uz financijske izvještaje za 2018. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Lastovo za 2018. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2019. godinu

Izmjene-i-dopune-Proračuna-za-2019.-godinu

Izmjene-i-dopune-Proračuna-za-2019.-godinu

Proračun-za-2020.-godinu-sa-projekcijama-za-2021.-i-2022.-g.

Godišnji-izvještaj-o-izvršenju-Proračuna-2019-godine

Polugodisnji-izvjestaj-o-izvrsenju-Proracuna-Opcine-Lastovo-za-2019.-godinu

Proracun-Opcine-Lastovo-za-2020.-godinu-i-projekcija-za-2021.-i-2022.-godinu

Izmjene-i-dopune-Proracuna-Opcine-Lastovo-za-2020.-godinu-i-projekcija-za-2021.-i-2022.-godinu

Godisnji-izvjestaj-o-izvrsenju-Proracuna-Opcine-Lastovo-za-2020.-godinu

Proracun-Opcine-Lastovo-za-2021.-godinu-i-projekcija-za-2022.-i-2023.-godinu

Izmjene-i-dopune-Proracuna-Opcine-Lastovo-za-2021.-godinu


IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA za razdoblje od 01.01. do 31.12. 2020. godine

Biljeske-uz-financijske-izvjestaje-za-razdoblje-od-01.01.-do-31.12.2020.-godine

Popis-donacija-2020

II.-Izmjene-i-dopune-Proracuna-Opcine-Lastovo-za-2021.-godinu

Polugodisnji-izvjestaj-o-izvrsenju-Proracuna-OL-za-2021.

III.-Izmjene-i-dopune-Proracuna-Opcine-Lastovo-za-2021.-godinu,

Proracun-Opcine-Lastovo-za-2022.-godinu-i-projekcije-za-2023.-i-2024.-godinu

Proracun-u-malom-Opcine-Lastovo-za-2022.-godinu

Godisnji-izvjestaj-o-izvrsenju-Proracuna-Opcine-Lastovo-za-2021.-godinu

Financijski-izvjestaji-za-razdoblje-od-01.01.-do-31.12.2021.-godine

Biljeske-uz-financijske-izvjestaje-za-razdoblje-01.01.-do-31.12.2021.-prvi-dio

Biljeske-uz-financijske-izvjestaje-za-razdoblje-01.01.-do-31.12.2021.-drugi-dio

Polugodisnji-izvjestaj-o-izvrsenju-Proracuna-Opcine-Lastovo-za-2022.-godinu

Izvjestaji-proracuna-proracunskih-i-izvanproracunskih-korisnika-1.1.22.-30.6.22.

Biljeske-uz-FI-1.1.22.-30.6.22.

Izmjene-i-dopune-Proracuna-Opcine-Lastovo-za-2022.-godinu

II.-Izmjene-i-dopune-Proracuna-Opcine-Lastovo-za-2022.-godinu

Proracun-Opcine-Lastovo-za-2023.-godinu-i-projekcija-Proracuna-za-2024.-i-2025.-godinu

Izvjestaji-proracuna-proracunskih-i-izvanproracunskih-korisnika-1.1.22.-31.12.22.

Biljeske-uz-FI-1.1.22.-31.12.22.

Godisnji-izvjestaj-o-izvrsenju-Proracuna-Opcine-Lastovo-za-2022, objavljeno 25.04.2023.

Obrazlozenje-Godisnjeg-izvjestaja

I. Izmjene i dopune Proračuna za 2023. godinu. objavljeno 25.01.2023.

II.Izmjene i dopune Proračuna za 2023. godinu, objavljeno 28.06.2023.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proraĉuna Općine Lastovo za 2023.
godinu, objavljeno 12.09.2023.

Proračun Općine Lastovo za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu objavljeno 15.12.2023.

Obrazlozenje-uz-prijedlog-plana-proracuna-za-2024

III. Izmjene i dopune Proračuna za 2023. godinu, objavljeno 21.12.2023.

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ OD 1.01 – 31.12.2023. godine

Izvještaj proračunskih i izvanproračunskih korisnika 2023. godina

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Lastovo za 2023. godinu, objavljeno 21.03.2024.

Obrazloženje Godišnjeg izvještaja

Proracun-u-malom-2024

Financijsko izvješće za razdoblje od 1.01.-31.03.2024. godine, objavljeno 15.travnja 2024. godine

Bilješke uz financijsko izvješće za razdoblje od 1.01-31.03.2024. godine

Skip to content