29.11.2021.

9°C

Proračun

proracun 2014.xls
Izvršenje proračuna 2013
Izvršenje Proračuna 12.2013.
Izvršenje Proračuna 06.2014
Izvršenje Proračuna 30.06.14
Izmjene i dopune Proračuna 2014
Proračun-2015-Opći dio
Proračun-2015-Posebni dio
Proracun 12-2014
Bilješke za 2014.
Izvršenje Proračuna 31.12.2014.
Izvršenje Proračuna 31.12.2014.
Izmjene i dopune Proračuna 2015.- opći dio
Izmjene i dopune Proračuna za 2015. – posebni dio
Proračun za 2016. godinu – opći dio
Proračun za 2016. godinu – posebni dio
Financijski izvještaji za 2015.
Bilješke uz financijske izvještaje za 2015.
Izmjene i dopune Proračuna za 2016. godinu – opći dio
Izmjene i dopune Proračuna za 2016. godinu – posebni dio
Godisnji izvjestaj o izvrsenju Proracuna za 2016.g.
Proračun za 2017. godinu – opći dio
Proračun za 2017. godinu – posebni dio
Financijski izvještaji za 2016. godinu
Bilješke uz financijske izvještaje za 2016. godinu
Polugodisnji izvjestaj o izvrsenju proracuna Opcine Lastovo za 2017. godinu
Izmjene i dopune Proračuna za 2017. godinu
Proračun za 2018. godinu
Financijski izvještaji za 2017. godinu
Bilješke uz financijske izvještaje za 2017. godinu
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Lastovo za 2017. godinu
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Lastovo za 2018. godinu
Izmjene i dopune Proračuna Općine Lastovo za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu
Proračun Općine Lastovo za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu

Financijski izvještaji za 2018. godinu

Bilješke uz financijske izvještaje za 2018. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Lastovo za 2018. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2019. godinu

Izmjene-i-dopune-Proračuna-za-2019.-godinu

Izmjene-i-dopune-Proračuna-za-2019.-godinu

Proračun-za-2020.-godinu-sa-projekcijama-za-2021.-i-2022.-g.

Godišnji-izvještaj-o-izvršenju-Proračuna-2019-godine

Polugodisnji-izvjestaj-o-izvrsenju-Proracuna-Opcine-Lastovo-za-2019.-godinu

Proracun-Opcine-Lastovo-za-2020.-godinu-i-projekcija-za-2021.-i-2022.-godinu

Izmjene-i-dopune-Proracuna-Opcine-Lastovo-za-2020.-godinu-i-projekcija-za-2021.-i-2022.-godinu

Godisnji-izvjestaj-o-izvrsenju-Proracuna-Opcine-Lastovo-za-2020.-godinu

Proracun-Opcine-Lastovo-za-2021.-godinu-i-projekcija-za-2022.-i-2023.-godinu

Izmjene-i-dopune-Proracuna-Opcine-Lastovo-za-2021.-godinu


IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA za razdoblje od 01.01. do 31.12. 2020. godine

Biljeske-uz-financijske-izvjestaje-za-razdoblje-od-01.01.-do-31.12.2020.-godine

Popis-donacija-2020

II.-Izmjene-i-dopune-Proracuna-Opcine-Lastovo-za-2021.-godinu

Polugodisnji-izvjestaj-o-izvrsenju-Proracuna-OL-za-2021.

Skip to content