24.07.2021.

24°C

Odluke i pravilnici

Statut-Opcine-Lastovo-nesluzbeni-procisceni-tekst

Poslovnik-Opcinskog-vijeca-Opcine-Lastovo-nesluzbeni-procisceni-tekst

Odluka-o-komunalnom-redu-Opcine-Lastovo-nesluzbeni-procisceni-tekst

Odluka-o-zakupu-povrsina-javne-namjene-nesluzbeni-procisceni-tekst

Odluka-o-najmu-stanova-16.03.21.

Odluka-o-izgledu-i-nacinu-postavljanja-reklamnih-predmeta-na-podrucju-Opcine-Lastovo-27.01.2021.

Odluka-o-uvjetima-i-nacinu-drzanju-domacih-zivotinja-27.01.2021.

Odluka-o-izmjenama-i-dopunama-i-Odluka-o-drzanju-kucnih-ljubimaca-i-nacinu-postupanja-s-napustenim-i-izgubljenim-zivotinjama-i-divljim-zivotinjama-17.12.2020.-i-08.07.2019.

Odluka-o-izmjeni-Odluke-o-autotaksi-prijevozu-na-podrucju-Opcine-Lastovo-09.11.2020.-i-Odluka-o-autotaksi-prijevozu-na-podrucju-Opcine-Lastovo-29.07.2020.

Odluka-o-izmjenama-i-dopunama-Odluke-o-zakupu-poslovnog-prostora-20.09.2020.-i-Odluka-o-zakupu-poslovnog-prostora-04.02.2020.

Pravilnik-o-izmjeni-Pravilnika-o-unutarnjem-redu-JUO-25.08.2020.-24.07.2020.-17.12.2018.-i-19.09.2018.-i-Pravilnik-o-unutarnjem-redu-JUO-12.04.2018.

Odluka o nerazvrstanim cestama na području Općine Lastovo 04.02.2020.

Odluka-o-uvjetima-i-načinu-držanja-kućnih-ljubimaca-i-načinu-postupanja-s-napuštenim-i-izgubljenim-životinjama-i-divljim-životinjama-08.07.2019.

Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj 28.01.2019.

Odluka o komunalnom doprinosu 28.01.2019.

Odluka o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi 28.01.2019. i Odluka o komunalnoj naknadi 20.11.2018.

Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade 20.11.2018.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke i Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom turističke sezone 17.04.2018.

Odluka o nacinu pruzanja javne usluge prikupljanja mijesanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada 30.01.2018.

Odluka o lokalnim porezima 14.11.2017.

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave 14.06.2017.

PRAVILNIK o stipendiranju učenika 06.09.13. 

ODLUKA o pravu na pristup informacijama kojima raspolažu tijela Općine Lastovo, 28.01.05.

Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti, 08.05.2015.

PRAVILNIK o pravu na pristup informacijama kojima raspolažu tijela Općine Lastovo, 28.01.05. 

PLAN DJELOVANJA CIVILNE ZAŠTITE

Plan djelovanja civilne zastite

PROCJENA RIZIKA OD VELIKIH NESREĆA ZA PODRUČJE OPĆINE LASTOVO

Procjena rizika od velikih nesreća za područje Općine Lastovo

Prilog 1 . Karta prijetnji

Prilog 2. Karta rizika – potresi

Prilog 3. Karta rizika – poplave

Prilog 4. Karta rizika – mraz

Prilog 5. Karta rizika – susa

Prilog 6. Karta rizika – pozari otvorenog tipa

PLAN ZAŠTITE OD POŽARA

Plan-zastite-od-pozara-za-Opcinu-Lastovo

GRAFICKI-PRILOG-1.

GRAFICKI-PRILOG-2.

GRAFICKI-PRILOG-3.

GRAFICKI-PRILOG-4.

GRAFICKI-PRILOG-5.

GRAFICKI-PRILOG-6.

PROCJENA UGROŽENOSTI OD POŽARA I TEHNOLOŠKIH EKSPLOZIJA – usklađenje 3

Procjena-ugrozenosti-od-pozara-i-tehnoloskih-eksplozija-za-Opcinu-Lastovo-uskladenje-3

GRAFICKI-PRILOG-1.

GRAFICKI-PRILOG-2.

GRAFICKI-PRILOG-3.

GRAFICKI-PRILOG-4.

GRAFICKI-PRILOG-5.

GRAFICKI-PRILOG-6.

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE LASTOVO

Plan gospodarenja otpadom Općine Lastovo za razdoblje 2017.-2022. godine