Odluke i pravilnici

Cjenik javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Lastovo

Statut-Opcine-Lastovo-nesluzbeni-procisceni-tekst

Poslovnik-Opcinskog-vijeca-Opcine-Lastovo-nesluzbeni-procisceni-tekst

Odluka-o-komunalnom-redu-Opcine-Lastovo-nesluzbeni-procisceni-tekst

Odluka-o-zakupu-poslovnog-prostora-nesluzbeni-procisceni-tekst

Odluka o zakupu površina javne namjene-neslužbeni pročišćeni tekst

Pravilnik-o-provedbi-postupaka-jednostavne-nabave-25.01.2023.-1

Pravilnik-o-unutarnjem-redu-Jedinstvenog-upravnog-odjela-Opcine-Lastovo-8.12.22.

Odluka-o-naknadi-za-novorodeno-dijete – 29.06.22.

Odluka-o-nacinu-pruzanja-javne-usluge-sakupljanja-komunalnog-otpada-na-podrucju-Opcine-Lastovo-10.05.2022.

Odluka-o-dopunama-popisa-nerazvrstanih-cesta-na-podrucju-Opcine-Lastovo-10.05.2022.-i-Odluka-o-nerazvstanim-cestama-na-podrucju-Opcine-Lastovo-04.02.2020.

Odluka-o-mjerama-za-sprjecavanje-nepropisnog-odbacivanja-otpada-i-mjerama-za-uklanjanje-otpada-odbacenog-u-okolis-na-podrucju-Opcine-Lastovo-08.04.2022.

Odluka-o-komunalnim-djelatnostima -22.12.21.

Pravilnik-o-financiranju-javnih-potreba-Opcine-Lastovo-18.10.21.

Odluka-o-najmu-stanova-16.03.21.

Odluka-o-izgledu-i-nacinu-postavljanja-reklamnih-predmeta-na-podrucju-Opcine-Lastovo-27.01.2021.

Odluka-o-uvjetima-i-nacinu-drzanju-domacih-zivotinja-27.01.2021.

Odluka-o-izmjenama-i-dopunama-i-Odluka-o-drzanju-kucnih-ljubimaca-i-nacinu-postupanja-s-napustenim-i-izgubljenim-zivotinjama-i-divljim-zivotinjama-17.12.2020.-i-08.07.2019.

Odluka-o-izmjeni-Odluke-o-autotaksi-prijevozu-na-podrucju-Opcine-Lastovo-09.11.2020.-i-Odluka-o-autotaksi-prijevozu-na-podrucju-Opcine-Lastovo-29.07.2020.

Odluka-o-uvjetima-i-načinu-držanja-kućnih-ljubimaca-i-načinu-postupanja-s-napuštenim-i-izgubljenim-životinjama-i-divljim-životinjama-08.07.2019.

Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj 28.01.2019.

Odluka o komunalnom doprinosu 28.01.2019.

Odluka o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi 28.01.2019. i Odluka o komunalnoj naknadi 20.11.2018.

Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade 20.11.2018.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke i Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom turističke sezone 17.04.2018.

Odluka o nacinu pruzanja javne usluge prikupljanja mijesanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada 30.01.2018.

Odluka o lokalnim porezima 14.11.2017.

PRAVILNIK o stipendiranju učenika 06.09.13. 

ODLUKA o pravu na pristup informacijama kojima raspolažu tijela Općine Lastovo, 28.01.05.

Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti, 08.05.2015.

PRAVILNIK o pravu na pristup informacijama kojima raspolažu tijela Općine Lastovo, 28.01.05. 

1-Upute-o-nacinu-komunikacije-izmedu-OL-i-proracunskih-korisnika, 31.12.2021.

PLAN DJELOVANJA CIVILNE ZAŠTITE

Plan-djelovanja-sustava-cz_Opcina-Lastovo

Prilozi-plana-djelovanja

PROCJENA RIZIKA OD VELIKIH NESREĆA ZA PODRUČJE OPĆINE LASTOVO

PROCJENA-RIZIKA-OD-VELIKIH-NESRECA_-OPCINA-LASTOVO

Graficki-prilog-1.Karta-prijetnji

Graficki-prilog-2.Karta-rizika-Potres

Graficki-prilog-3.Karta-rizika-Poplave

Graficki-prilog-4.Karta-rizika-Mraz

Graficki-prilog-5.Karta-rizika-Susa

Graficki-prilog-6.Karta-rizika-Pozari

Graficki-prilog-7.Karta-rizika-Ekstremne-temp

Graficki-prilog-8.Karta-rizika-Epidemije-i-pandemije

PLAN ZAŠTITE OD POŽARA

Plan-zastite-od-pozara-za-Opcinu-Lastovo

GRAFICKI-PRILOG-1.

GRAFICKI-PRILOG-2.

GRAFICKI-PRILOG-3.

GRAFICKI-PRILOG-4.

GRAFICKI-PRILOG-5.

GRAFICKI-PRILOG-6.

PROCJENA UGROŽENOSTI OD POŽARA I TEHNOLOŠKIH EKSPLOZIJA – usklađenje 3

Procjena-ugrozenosti-od-pozara-i-tehnoloskih-eksplozija-za-Opcinu-Lastovo-uskladenje-3

GRAFICKI-PRILOG-1.

GRAFICKI-PRILOG-2.

GRAFICKI-PRILOG-3.

GRAFICKI-PRILOG-4.

GRAFICKI-PRILOG-5.

GRAFICKI-PRILOG-6.

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE LASTOVO

Plan gospodarenja otpadom Općine Lastovo za razdoblje 2017.-2022. godine

Skip to content