23.10.2021.

19°C

Odluke i pravilnici

Statut-Opcine-Lastovo-nesluzbeni-procisceni-tekst

Poslovnik-Opcinskog-vijeca-Opcine-Lastovo-nesluzbeni-procisceni-tekst

Odluka-o-komunalnom-redu-Opcine-Lastovo-nesluzbeni-procisceni-tekst

Odluka-o-zakupu-povrsina-javne-namjene-nesluzbeni-procisceni-tekst

Pravilnik-o-financiranju-javnih-potreba-Opcine-Lastovo-18.10.21.

Odluka-o-najmu-stanova-16.03.21.

Odluka-o-izgledu-i-nacinu-postavljanja-reklamnih-predmeta-na-podrucju-Opcine-Lastovo-27.01.2021.

Odluka-o-uvjetima-i-nacinu-drzanju-domacih-zivotinja-27.01.2021.

Odluka o nerazvrstanim cestama na području Općine Lastovo 04.02.2020.

Odluka-o-izmjenama-i-dopunama-i-Odluka-o-drzanju-kucnih-ljubimaca-i-nacinu-postupanja-s-napustenim-i-izgubljenim-zivotinjama-i-divljim-zivotinjama-17.12.2020.-i-08.07.2019.

Odluka-o-izmjeni-Odluke-o-autotaksi-prijevozu-na-podrucju-Opcine-Lastovo-09.11.2020.-i-Odluka-o-autotaksi-prijevozu-na-podrucju-Opcine-Lastovo-29.07.2020.

Odluka-o-izmjenama-i-dopunama-Odluke-o-zakupu-poslovnog-prostora-20.09.2020.-i-Odluka-o-zakupu-poslovnog-prostora-04.02.2020.

Pravilnik-o-izmjeni-Pravilnika-o-unutarnjem-redu-JUO-25.08.2020.-24.07.2020.-17.12.2018.-i-19.09.2018.-i-Pravilnik-o-unutarnjem-redu-JUO-12.04.2018.

Odluka-o-uvjetima-i-načinu-držanja-kućnih-ljubimaca-i-načinu-postupanja-s-napuštenim-i-izgubljenim-životinjama-i-divljim-životinjama-08.07.2019.

Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj 28.01.2019.

Odluka o komunalnom doprinosu 28.01.2019.

Odluka o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi 28.01.2019. i Odluka o komunalnoj naknadi 20.11.2018.

Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade 20.11.2018.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke i Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom turističke sezone 17.04.2018.

Odluka o nacinu pruzanja javne usluge prikupljanja mijesanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada 30.01.2018.

Odluka o lokalnim porezima 14.11.2017.

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave 14.06.2017.

PRAVILNIK o stipendiranju učenika 06.09.13. 

ODLUKA o pravu na pristup informacijama kojima raspolažu tijela Općine Lastovo, 28.01.05.

Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti, 08.05.2015.

PRAVILNIK o pravu na pristup informacijama kojima raspolažu tijela Općine Lastovo, 28.01.05. 

PLAN DJELOVANJA CIVILNE ZAŠTITE

Plan djelovanja civilne zastite

PROCJENA RIZIKA OD VELIKIH NESREĆA ZA PODRUČJE OPĆINE LASTOVO

PROCJENA-RIZIKA-OD-VELIKIH-NESRECA_-OPCINA-LASTOVO

Graficki-prilog-1.Karta-prijetnji

Graficki-prilog-2.Karta-rizika-Potres

Graficki-prilog-3.Karta-rizika-Poplave

Graficki-prilog-4.Karta-rizika-Mraz

Graficki-prilog-5.Karta-rizika-Susa

Graficki-prilog-6.Karta-rizika-Pozari

Graficki-prilog-7.Karta-rizika-Ekstremne-temp

Graficki-prilog-8.Karta-rizika-Epidemije-i-pandemije

PLAN ZAŠTITE OD POŽARA

Plan-zastite-od-pozara-za-Opcinu-Lastovo

GRAFICKI-PRILOG-1.

GRAFICKI-PRILOG-2.

GRAFICKI-PRILOG-3.

GRAFICKI-PRILOG-4.

GRAFICKI-PRILOG-5.

GRAFICKI-PRILOG-6.

PROCJENA UGROŽENOSTI OD POŽARA I TEHNOLOŠKIH EKSPLOZIJA – usklađenje 3

Procjena-ugrozenosti-od-pozara-i-tehnoloskih-eksplozija-za-Opcinu-Lastovo-uskladenje-3

GRAFICKI-PRILOG-1.

GRAFICKI-PRILOG-2.

GRAFICKI-PRILOG-3.

GRAFICKI-PRILOG-4.

GRAFICKI-PRILOG-5.

GRAFICKI-PRILOG-6.

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE LASTOVO

Plan gospodarenja otpadom Općine Lastovo za razdoblje 2017.-2022. godine

Skip to content