Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave za predmet nabave Održavanje javne rasvjete na području Općine Lastovo

Odluka-o-ponistenju-i-Zapisnik-o-otvaranju-pregledu-i-ocjeni-p

Skip to content