Jednostavna nabava – poziv na dostavu ponude za predmet nabave Građevinski i konzervatorski radovi sanacije vanjskog kamenog pročelja i restauracija kamene preslice na crkvi sv. Roka

Poziv na dostavu ponuda

Prilog 1. Ponudbeni list

Prilog 2. Troškovnik

Prilog 3. Izjava o nekažnjavanju

Prilog 4. Popis izvršenih usluga

Skip to content