Izvođenje radova uklanjanja odbačenog otpada u okoliš – FAZA I

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 29. studenoga 2022. godine, a Obavijest o nadmetanju i Dokumentacija o nabavi dostupni su pod brojem objave 2022/S 0F2-0047470. Rok za dostavu ponuda je 20. prosinca 2022. godine, 10:00 sati.

Skip to content