Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave “Održavanje javne rasvjete na području Općine Lastovo”

Odluka-o-odabiru

Zapisnik-o-otvaranju-pregledu-i-ocjeni-ponuda

Skip to content