26.10.2020.

18°C

Javni poziv za dostavu ponuda

Javni poziv za prikupljanje ponuda za izradu Urbanističkog plana uređenja turističke zone T1 sa LNT Kremena

Odluka o izradi UPU turističke zone T1 Jurjeva_luka sa LNT Kremena