Poziv na dostavu ponuda za predmet nabave “Izrada studije izvedivosti s analizom troškova i koristi za posjetiteljski centar – Centar za kulturu Lastovo”

Poziv-na-dostavu-ponuda

Prilog-1-Ponudbeni-list

Prilog-2-Troskovnik

Prilog-3-Izjava-o-nekaznjavanju

Skip to content