Javni poziv za podnošenje Zahtjeva za davanje koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru na području Općine Lastovo za 2020. godinu

Javni-poziv-za-podnošenje-Zahtjeva-za-davanje-koncesijskog-odobrenja-na-pomorskom-dobru-za-2020.

obrazac-Zahtjeva

Plan-upravljanja-pomorskim-dobrom-na-području-OL-za-2020.-godinu

Prilog-1B-Uredbe-o-postupku-davanja-koncesijskog-odobrenja-na-pomorskom-dobru

Skip to content