25.11.2020.

13°C

Javni poziv za podnošenje ponude za davanje na privremeno korištenje vojne lokacije “Žminjaš do”

Javni-poziv