11.07.2020.

31°C

Javni poziv za podnošenje ponude za davanje na privremeno korištenje vojne lokacije “Žminjaš do”

Javni-poziv