18.08.2019.

28°C

Javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja turističke zone T1 Jurjeva Luka i luke nautičkog turizma LN Kremena

JAVNA RASPRAVA javni uvid i javno izlaganje o Prijedlogu UPU Jurjeva i Kremena, 02.02.2016.