11.12.2018.

15°C

Javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja turističke zone T1 Jurjeva Luka i luke nautičkog turizma LN Kremena

JAVNA RASPRAVA javni uvid i javno izlaganje o Prijedlogu UPU Jurjeva i Kremena, 02.02.2016.