Obavijest o produljenju roka za dostavu ponuda – Poziv na dostavu ponuda za predmet nabave “Izrada studije izvedivosti s analizom troškova i koristi za posjetiteljski centar – Centar za kulturu Lastovo”

Obavijest-o-produljenju-roka-za-dostavu-ponuda

novi-Poziv-na-dostavu-ponuda

Prilog-1-Ponudbeni-list

Prilog-2-Troskovnik

Prilog-3-Izjava-o-nekaznjavanju

Prilog-4-Popis-izvrsenih-usluga

Skip to content