Poziv na dostavu ponude za predmet nabave “Mikroprijevoz na području Općine Lastovo”

Poziv-na-dostavu-ponude-za-predmet-nabave-Mikroprijevoz-na-podrucju-Opcine-Lastovo

Prilog-1-Ponudbeni-list

Prilog-2-Troskovnik

Prilog-3-Izjava-o-nekaznjavanju

Prilog-4-Ugovor-o-pruzanju-mikroprijevozu-na-podrucju-Opcine-Lastovo

Skip to content