23.10.2020.

17°C

Urbanistički plan uređenja turističke zone T1 Jurjeva luka i luke nautičkog turizma LN Kremena i s tim povezane Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Lastovo – Izvješće o javnoj raspravi

Izvješće o javnoj raspravi