Javni poziv za podnošenje Zahtjeva za davanje koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru na području Općine Lastovo za 2019. godinu

Javni poziv za podnošenje Zahtjeva za davanje koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru na području Općine Lastovo za 2019. godinu

obrazac Zahtjeva

Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Lastovo za 2019. godinu

Prilog 1B Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru

Skip to content