Jednostavna nabava – poziv na dostavu ponuda za predmet nabave Usluga izrade dokumenta o prilagodbi za klimatske promjene za zgradu označenu kao k.č.zgr. 1141/1 k.o. Lastovo te za trg/park k.č.zem. 13292 i 13293 k.o. Lastovo

Poziv na dostavu ponuda

Prilog 1 Ponudbeni list

Prilog 2. Troškovnik

Prilog 3. Izjava o nekažnjavanju

Prilog. 4 Popis izvršenih usluga

Tehničke smjernice za pripremu infrastrukture za klimatske promjene u razdoblju 2021.–2027

Skip to content