20.07.2019.

23°C

Informacija – Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Ministarstvo gospodarstva objavilo video edukaciju o inovacijskim vaucerima i certifikaciji