21.09.2018.

25°C

Informacija – Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Ministarstvo gospodarstva objavilo video edukaciju o inovacijskim vaucerima i certifikaciji