Informacija o javnoj raspravi o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lastovo

Objava Javna rasprava

iidppuo_lastovo_pp

0_naslovnica

1_unutarnja

2_zahtjevi_javnopravnih_tijela_kompr

3_zahtjev_opcine

4_sazetak_prijedloga_plana_kompr

5_evidencija_postupka_izrade_i_donosenja_iidppuol

6_sufinanciranje_EU

1a_namjena

1b_promet

2a_posta

2b_elektro

2c_vodoopskrba

2d_odvodnja

3a1_priroda

3a2_bastina

3a3_stanista

3B-posebna ogranicenja u koristenju

3C-posebne mjere uređenja i zastite

4a_PASADUR

4b_LASTOVO

4c_UBLI

4d_SKRIVENA-LUKA

Skip to content