Natječaj za prijavu projekata i institucionalnu podršku udrugama za 2021. godinu iz Proračuna Općine Lastovo

Natjecaj-za-prijavu-projekata-i-institucionalnu-podrsku-udrugama-za-2021.-godinu-iz-Proracuna-Opcine-Lastovo

OBRASCI ZA PRIJAVU PROGRAMA ILI PROJEKTA

1.1.-Obrazac-opisa-programa-ili-projekta

1.2.-Obrazac-proracuna-programa-ili-projekta

2.-Obrazac-izjave-o-nepostojanju-dvostrukog-financiranja

3.-Obrazac-izjave-o-partnerstvu

OBRASCI ZA IZVJEŠTAVANJE

Obrazac-izvjestaja-programa-ili-projekta

Obrazac-financijskog-izvjesca-programa-ili-projekta

Skip to content