NATJEČAJ za davanje u zakup javnih površina u naselju Ubli

Na temelju čl. 8. i 12. Odluke o davanju javnih površina na privremeno korištenje, Općina Lastovo raspisuje

N A T J E Č A J

za davanje u zakup javnih površina u naselju Ubli

  1. Predmet zakupa su:
    • U naselju Ubli – Trajektno pristanište, prostor uz prometnicu (ispod zgrade),
    • U naselju Ubli – prostor istočno od bazena za gorivo.
  1.  Površine će se dati u zakup na razdoblje od najviše godinu dana i to za sljedeće namjene:
    • postavljanje kioska za prodaju novina, duhanskih prerađevina, suvenira, turističkih potrepština, knjiga, voća i povrća, cvijeća i sl.,
    • postavljanje montažnih objekata radi pružanja ugostiteljskih usluga

Uvjeti natječaja

–         Početna mjesečna zakupnina je 20,00 kn/m2 (za površinu prema vanjskim izmjerama tlocrtnih dimenzija objekta uvećanih za 1 m u svakoj izmjeri);

–         Kiosk ili pokretna naprava koja će se postaviti može imati površinu do 12 m2 i mora biti očuvana, o čemu odlučuje JUO;

–         Općina Lastovo će snositi troškove komunalnog opremanja lokacije prema stvarnim troškovima, što će se regulirati ugovorom;

–         Natjecati se mogu fizičke i pravne osobe koje imaju odobrenje nadležnog tijela za obavljanje djelatnosti za koju traže najam površine i ne smiju imati dugovanja prema Općini, Komunalcu i turističkom uredu;

–         Natjecatelji ponudi moraju priložiti odobrenje nadležnog tijela za obavljanje djelatnosti i potvrdu Komunalca i Turističkog ureda da prema njima nemaju dugovanja;

–         Ponude se dostavljaju osobno ili poštom u roku od 8 dana od objave natječaja, na adresu: Općina Lastovo, Dolac 3, 20290 Lastovo, s naznakom „ponuda za javnu površinu Ubli“;

–         nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati;

–         Ponude će se otvoriti 17. lipnja 2013. godine u 12.30 sati u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine. Ponuditelji mogu biti nazočni prilikom otvaranja ponuda.

Za sve informacije zainteresirani se mogu obratiti u Jedinstveni upravni odjel Općine Lastovo ili na telefon 801-023.

                                                                                                          OPĆINA LASTOVO

Objavljeno 31. svibnja 2013.                                                                                                                

Skip to content