Izmjene i dopune plana prijma na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u općini Lastovo za 2015.

-Izmjene i dopune PLAN PRIJMA ZA 2015.- stručno osposobljavanje za rad (1)

Skip to content