30.05.2023.

21°C

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave “Izrada studije izvedivosti s analizom troškova i koristi za posjetiteljski centar – Centar za kulturu Lastovo”

Odluka-o-odabiru

Zapisnik-o-otvaranju-pregledu-i-ocjeni-ponuda

Skip to content