Poziv na dostavu ponuda za predmet nabave Uređenje i opremanje plaže “Skrivena Luka” Lastovo

Poziv-na-dostavu-ponuda

Prilog-1-Ponudbeni-list

Prilog-2-Troskovnik-Uredenja-i-opremanja-plaze-Skrivena-Luka-Lastovo

Prilog-3-Tehnicki-uvjeti-izvodenja-te-tehnicki-dio-dokumentacije

Prilog-4-Izjava-o-nekaznjavanju

Skip to content