PALAGRUŽA

Općinski načelnik Općine Lastovo zatražio je od Županijske skupštine Dubrovačko – neretvanske županije (temeljem čl. 26, odnosno čl. 27. Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj, NN 86/06, 125/06, 16/07,46/10 i 145/10) da inicira postupak za izmjenu granica Dubrovačko-neretvanske županije na način da se otočje Palagruža izdvoji iz Splitsko-dalmatinske županije i pripoji Dubrovačko-neretvanskoj.

Preuzmi (86.19 Kb) | Pogledaj

Skip to content