02.02.2023.

12°C

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave Izrada Plana uklanjanja otpada odbačenog u okoliš s troškovnikom radova

Odluka-o-odabiru-najpovoljnije-ponude

Skip to content