Jednostavna nabava – poziv na dostavu ponuda za predmet nabave – Asfaltiranje ulice sv. Kuzma i Damjan, Lastovo

Poziv na dostavu ponuda

Prilog 1 Ponudbeni list

Prilog 2 Troškovnik

Prilog 3 Izjava o nekažnjavanju

Skip to content