Prijedlog Plana za ponovnu javnu raspravu – Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Lastovo

iidppuol_pp_pjr_FINAL

0_naslovnica

1_unutarnja

2_zahtjevi_javnopravnih_tijela

3_zahtjev_opcine

4_sazetak_prijedloga_plana

5_Izvjesce_o_javnoj_raspravi

6_suglasnost_h_vode

7_suglasnost_Morh

8_suglasnost_Min_polj_USLDI

9_zahtjev_opcine

10_sazetak_prijedloga_plana_za_pjr

11_evidencija_postupka_izrade_i_donosenja_iidppuol

12_sufinanciranje_EU

1a_namjena-plot

1b_promet-plot

2a_posta-plot

2b_elektro-plot

2c_vodoopskrba-plot

2d_odvodnja-plot

3a1_priroda-plot

3a2_bastina-plot

3a3_stanista-plot

3B_posebna-ogranicenja-u-koristenju-plot

3C_posebne-mjere-uređenja-i-zastite-plot

4A_gradjevinsko-PASADUR

4B_gradjevinsko-LASTOVO

4C_gradjevinsko-UBLI

4D_gradjevinsko-SKRIVENA-LUKA

Skip to content