Opskrba električnom energijom za područje Općine Lastovo

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 10. studenoga 2022. godine, a Obavijest o nadmetanju i Dokumentacija o nabavi dostupni su pod brojem objave 2022/S 0F2-0044776. Rok za dostavu ponuda je 1. prosinca 2022. godine, 10:00 sati.

Skip to content