Prijedlog Urbanističkog plana uređenja turističke zone T1 Jurjeva luka i luke nautičkog turizma LN Kremena i s tim povezanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lastovo

25k_1a

25k_1b

25k_2a

25k_2b

25k_2c

25k_2d

25k_3A1

25k_3A2

25k_3B

25k_3C 5k_

Pasadur iidppuo_lastovo_dopuna 0_naslovnica 0_naslovnica_1 1_sazetak_prijedloga_plana 2_evidencija_postupka_izrade_i_donosenja_iidPPUOL 1_koristenje_i_namjena_povrsina 2.1_prometna_i_ulicna_mreza 2.2_elektroenergetika_i_telekomunikacije 2.3_vodoopskrba 2.4_odvodnje_otpadnih_voda 3.1_prirodna_bastina_i_krajobraz 3.2_arheoloska_bastina 3.3_oblici_koristenja 4_nacin_gradnje 0_naslovna 0_naslovnica_1 1a_sazetak_prijedloga_plana_Dopuna 1_sazetak_prijedloga_plana 2_izvjesce_o_javnoj_raspravi 3_evidencija_postupka_izrade_i_donosenja_upu_jurjeva_luka_kremena UPU_Jurjeva_Kremena_pp_Dopuna

Skip to content