Jednostavna nabava – poziv na dostavu ponuda za predmet nabave Uređenje urušene rive u ulici Put Lenge u naselju Pasadur

Obavijest o izmjeni roka dostave ponuda

Poziv na dostavu ponuda

Prilog 1 Ponudbeni list

Prilog 2 Troškovnik

Prilog 3 Izjava o nekažnjavanju

Projekt

Skip to content