NATJEČAJ za davanje u zakup prodajnih mjesta na tržnici Pjevor

Na temelju čl. 8. i 12. Odluke o davanju javnih površina na privremeno korištenje, Općina Lastovo raspisuje

N A T J E Č A J

za davanje u zakup prodajnih mjesta na tržnici Pjevor

Predmet zakupa su tri prodajna mjesta na tržnici Pjevor u mjestu Lastovu, a mogu se koristiti za prodaju suvenira, poljoprivrednih proizvoda i ribe. Prodajna mjesta će se dati u zakup za razdoblje do 30. rujna 2013. godine.

Uvjeti natječaja

–         Početna mjesečna zakupnina je 300,00 kn po stolu;

–         Natjecati se mogu fizičke i pravne osobe koje imaju odobrenje nadležnog tijela za obavljanje djelatnosti za koju traže prodajno mjesto i ne smiju imati dugovanja prema Općini, Komunalcu i turističkom uredu;

–         Natjecatelji moraju priložiti potvrdu Komunalca i Turističkog ureda da prema njima nemaju dugovanja;

–         Ponude se dostavljaju osobno ili poštom u roku od 8 dana od objave natječaja, na adresu: Općina Lastovo, Dolac 3, 20290 Lastovo, s naznakom „ponuda za tržnicu“;

–         nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati;

–         Ponude će se otvoriti 17. lipnja 2013. godine u 12.00 sati u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine. Ponuditelji mogu biti nazočni prilikom otvaranja ponuda.

Za sve informacije zainteresirani se mogu obratiti u Jedinstveni upravni odjel Općine Lastovo ili na telefon 801-023.

                                                                                                          OPĆINA LASTOVO

 Objavljeno 31. svibnja 2013.                                                                                                                

Skip to content