Poziv na dostavu ponude (jednostavna nabava) – Uređenje prometnica na području Općine Lastovo

Poziv na dostavu ponude

Ponudbeni list – Prilog I.

Troškovnik – Prilog II.

Izjava o nekažnjavanju – Prilog III.

Skip to content