10.07.2020.

28°C

Kontakt

OPĆINA LASTOVO

Dolac 3

20290 Lastovo

Republika Hrvatska

Telefon: +385 (0)20 801-023 Fax: +385 (0)20 801-077

E-mail adresa: pisarnica@lastovo.hr

OIB: 96014931839

Matični broj: 2582562

Žiro račun: HR4823900011822600004

Kontakt putem web forme