28.04.2017.

14°C

Pravo na pristup informacijama

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na pristup informacijama uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”, 172/03., 144/10., 77/11.), koje posjeduju, raspolažu ili nadziru tijela javne vlasti. Cilj je omogućiti i osigurati ostvarivanje prava na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, Odlukom o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama i drugim zakonima. »Pravo na pristup informacijama« obuhvaća pravo ovlaštenika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije kada za to i ne postoji poseban zahtjev već takvo objavljivanje predstavlja njihovu obvezu određenu zakonom ili drugim općim propisom. Službenik za informiranje Gordana Šutić, Tel: +385 (0)20 801-023 Fax: +385 (0)20 801-391 E-mail: pisarnica@lastovo.hr Dokumenti: Odluka o ustrojavanju kataloga informacija i katalog informacijaZaključak o imenovanju službenika za informiranjeKriteriji za odredivanje visine naknade troskova dostave informacije Pravilnik o pravu na pristup informacijama kojima raspolažu tijela Općine Lastovo Odluka o pravu na pristup informacijama kojima raspolažu tijela Općine Lastovo