21.02.2019.

12°C

Pravo na pristup informacijama

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na pristup informacijama uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”, 25/13. i 85/15.) koje posjeduju tijela javne vlasti. Cilj je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.  »Pravo na pristup informacijama« obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom. Službenik za informiranje Korana Zavadlav, Tel: +385 (0)20 801-023 Fax: +385 (0)20 801-077 E-mail: procelnica@lastovo.hr

Dokumenti:  Obrazac-2-Zahtjev-za-pristup-informacijama Obrazac-3-Zahtjev-za-dopunu-ili-ispravak-informacije-1 Obrazac-4-Zahtjev-za-ponovnu-uporabu-informacija-1 Odluka o ustrojavanju kataloga informacija i katalog informacija Pravilnik o pravu na pristup informacijama kojima raspolažu tijela Općine Lastovo Odluka o pravu na pristup informacijama kojima raspolažu tijela Općine Lastovo

Godisnje_izvjesce

Plan savjetovanja 2018. godina

Godisnje_izvjesce 2018

Plan savjetovanja s javnošću za 2019. godinu