25.07.2021.

24°C

Projekti Općina

 

Projekti 2015.

Predstavljanje projekta Zajedno za prirodu i okoliš

Prijavljeni projekti 2015.

Ministarstvo turizma – Predstavljanje projekta Trg lastovskog poklada

Plan financiranja i realizacije – Lastovo

                  Ostvareno sufinanciranje u iznosu od 500.000,00 kuna

Ministarstvo turizma – Predstavljanje projekta Javna multidisciplinarna infrastruktura – Ubli

Plan financiranja i realizacije – Ubli

                  Nije ostvareno sufinanciranje po navedenom Javnom pozivu

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost – komunalno vozilo

                  Ostvareno sufinanciranje u visini 80% temeljem Odluke Fonda  od 26. veljače 2015.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost – komunalna oprema; podzemni kontejneri

                  Ostvareno sufinanciranje u visini 80% temeljem Odluke Fonda

HTZ – Revitalizacija šetnice kroz Lastovo (dio Master projekta “Otvoreni muzej Lastovo”)

                Nije ostvareno sufinanciranje po navedenom Javnom pozivu

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske Unije – Revitalizacija ljetnog kina – Ubli

                       Ostvareno sufinanciranje u iznosu od 145.128,00 kuna.

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske Unije – Pješačke staze (šetnice) – Korita, Barje, Pasadur

                       Ostvareno sufinanciranje u iznosu od 1.082.907,00 kuna.

Europski socijalni fond – Poboljšanje pristupa tržištu rada osobama u nepovoljnom položaju

                       Nije ostvareno sufinanciranje.

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja – Autobusna stajališta 2015 .

                        Nije ostvareno sufinanciranje.
                 Studija izvedivosti s analizom troškova i koristi (eng. Feasibility Study with cost – benefit analysis – CBA) podizanja    energetske učinkovitosti i primjene obnovljivih izvora energije u području općine Lastovo –
                        Ostvareno sufinanciranje u iznosu 80% ukupno opravdanih troškova projekta.

 Javni poziv za prikupljanje ponuda
 Plan gospodarenja otpadom
Interreg Med
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost – sustav javnih bicikala na otoku Lastov

                  Ostvareno   sufinanciranje u iznosu od 80 %.
Ministarstvo kulture – Izrada konzervatorskih osnova za Knežev dvor – Palac 09/2015.

 Akcijski plan za 2016. godinu – Razvojna strategija Općine Lastovo 2014. – 2020.