28.03.2017.

12°C

Prostorni plan uređenja Općine Lastovo

Tekstualni dio:
Prostorni plan uređenja Općine Lastovo – obrazloženje plana Prostorni plan uređenja Općine Lastovo – odredbe za provođenje

Dokumentacija: 1A_KORISTENJE I NAMJENA POVRSINA – Prostori i povrsine za razvoj i uredjenje2A_INFRASTRUKTURNI SUSTAVI – Pošta i telekomunikacije2B_INFRASTRUKTURNI SUSTAVI – Elektroenergetika 2C_INFRASTRUKTURNI SUSTAVI – Koristenje voda 2D_INFRASTRUKTURNI SUSTAVI – Odvodnja otpadnih voda 3A1_UVJETI KORISTENJA I_ZASTITE PROSTORA – Prirodna bastina i ekoloska mreza 3A2_UVJETI KORISTENJA I ZASTITE PROSTORA – Graditeljska bastina 3B_UVJETI KORISTENJA I ZASTITE PROSTORA – Ogranicenja u koristenju 3C_UVJETI KORISTENJA I ZASTITE PROSTORA – Posebne mjere uredjenja i zastite 4A GRADJEVINSKA_PODRUCJA – Pasadur, Prehodisca, Jurjeva Luka 4B GRADJEVINSKA_PODRUCJA – Lastovo,Zaklopatica 4C GRADJEVINSKA_PODRUCJA – Ubli 4D GRADJEVINSKA_PODRUCJA – Skrivena Luka

 

Ciljane izmjene i dopune PPUOL Tekstualni dio CID   

Urbanistički plan uređenja mjesta Lastovo – dokumenti upu_lastovo-odredbe-za-provodjenje upu_lastovo-tekst 1-koristenje i namjena povrsina 2-1-promet 2-2-elektornicke-komunikacije 2-3-vodoopskrba-i-odvodnja 2-4-elektroopskrba 3-1-uvjeti 3-2-urbana-pravila 4-nacin-i-uvjeti-gradnje 5-oblici-koristenja  

Urbanistički plan uređenja naselja Ubli – dokumenti UPU_dijela naselja Uble_OBRAZLOZENJE UPU_dijela naselja Uble_ODREDBE 1-koristenje-i-namjena-povrsina 2-1-promet 2-2-elektroopskrba-elektronicke-komunikacije 2-3-vodoopskrba-odvodnja 3-1-uvjeti-koristenja-graditeljska-prirodna-bastina 3-2-podrucje-primjene-posebnih-mjera 4_nacin gradnje 5_oblici koristenja  

Urbanistički plan uređenja poslovne zone Uble – dokumenti UPU_poslovna zona Uble_OBRAZLOZENJE UPU_poslovna zona Uble_ODREDBE UPU_poslovna zona Uble_uvodni dio 1-koristenje-i-namjena-povrsina 2-1-promet 2-2-elektroopskrba-elektornicke-komunikacije 2-3-vodoopskrba-odvodnja 3-1-zastita-kulturne-bastine 3-2-uvjeti-mjere 4_nacin gradnje 5_oblici koristenja  

Urbanistički plan uređenja turističke zone naselja Ubli/Zaglav – dokumenti UPU_Zaglav_ odredbe UPU_Zaglav obrazloženje 1_namjena 17-12 2.1_promet 2.2_struja_ek 2.3_voda_kanalizacija 3_1 uvjeti_bastina 3_2_uvjeti_zastita 4_nacin i uvjeti gradnje 5_plan preparcelacije  

Detaljni plan uređenja proširenja groblja u naselju Lastovo – dokumenti DPU-PROSIRENJA-GROBLJA-U-NASELJU-LASTOVO 1-detaljna-namjena-povrsina 2-1-plan-prometa 2-2-vodoopskrba-odvodnja 2-3-elektroopskrba 3-1-plan-parcelacije 3-2-plan-organizacije 3-3-detaljni-plan-organizacije 3-4-plan-pejsaznog-uredjenja 3-5-detaljni-plan-pejsaznog-uredjenja 3-6-zastita-prirodne-i-kulturne-bastine 4-1-plan-iskolcenja 4-2-detaljni-plan-iskolcenja 4-3-detaljni-nacrt-grobnice